Re: moleskine

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-10 22:21:17

Göran Uddeborg wrote:
> > #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:20
> > msgid "Automatically guess line numbers digits."
> > msgstr "Gissa automatiskt radnummer."
> 
> Vad menar de egentligen?  Varför "line number digits"?  Varför inte
> bara "line number"?  Det känns som de försöker säga något annat här.
> 
> > #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:82
> > msgid "Matched brace"
> > msgstr "Jämnt antal klammerparenteser"
> 
> Meddelandet är lite otydligt.  Men det skulle kunna handla om att visa
> vilken parentes som matchar (den aktuella).

Jag har skickat förfrågan om dessa meddelanden till författaren.


> > #: ../Moleskine/Dialogs.py:955
> > msgid "String not found in any files."
> > msgstr "Strängen hittades inte i några filer."
> 
> Fast man skulle nog sagt "inte i någon fil" på svenska.

Tack! Det fixar jag när jag fått svar från författaren angående det
andra.

Tack för kommentarerna!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.