Re: moleskine

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-09-15 11:56:40

Christian Rose writes:
>   >  #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:82
>   >  msgid "Matched brace"
>   > 
>   > What is meant here? Does it show what brace is unmatched?
> 
>   "Matched brace" lets you select the color for matched braces, 
>   "Unmatched braces" the one for unmatched ones.
> 
> Det hör blir knepigt på svenska. "Ensam krullparentes" går ju bra, men
> vad säger man om de som är "matched"?
> 
> Jag tror att jag gör någonting drastiskt, jag ändrar till "omatchad"
> respektive "matchad" om ingen kan hjälpa mig komma på någon bättre
> lösning.

Jag kommer inte på något bättre än "matchad".  Det används ju även i
lite andra sammanhang på svenska.

Men jag tycker ändå du kan använda "ensam" eller något sådant i det
andra fallet.  Det blir nog ändå tillräckligt tydligt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.