Re: guikachu på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-10 18:00:49

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: src/form-editor/button-prop.cc:87 src/form-editor/checkbox-prop.cc:69
> > N msgid "_Anchor right:"
> > N msgstr "_Ankare höger:"
> 
> Eller kanske snarare "förankra"?
> 
> >   #: src/form-editor/selector-trigger-prop.cc:57
> > N msgid "A_nchor right:"
> > N msgstr "A_nkare höger:"
> 
> Igen.

Okej, jag har ändrat på båda ställen. Tack för granskningen!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/guikachu.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.