moleskine

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-09-10 16:54:11

Christian Rose writes:
> #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:20
> msgid "Automatically guess line numbers digits."
> msgstr "Gissa automatiskt radnummer."

Vad menar de egentligen?  Varför "line number digits"?  Varför inte
bara "line number"?  Det känns som de försöker säga något annat här.

> #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:82
> msgid "Matched brace"
> msgstr "Jämnt antal klammerparenteser"

Meddelandet är lite otydligt.  Men det skulle kunna handla om att visa
vilken parentes som matchar (den aktuella).

> #: ../Moleskine/Dialogs.py:955
> msgid "String not found in any files."
> msgstr "Strängen hittades inte i några filer."

Fast man skulle nog sagt "inte i någon fil" på svenska.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.