Re: sawfish

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-02 13:27:46

Göran Uddeborg wrote:
> > #. ../scripts/sawfish-about.jl
> > msgid "Sawfish homepage"
> > msgstr "Sawfishs hemsida"
> 
> Skall man verkligen ha genitiv-s efter sh? Det känns som de är så
> ljudnära att det borde behandlas som om det slutade på s.

Se Svenska skrivregler, §226 (s. 126):

	MÄRK 1
	Det spelar ingen roll om -s, -x och -z uttalas eller
	är stumt. Det är skriftbilden som är avgörande, inte
	uttalet. Man skriver alltså "Dumas' roman", om man
	anser att apostrofen behövs. På samma sätt är det
	skriften som avgör att namn som "Terese", "Alice",
	behandlas som andra namn som slutar på "-e", t.ex.
	"Lise". Genitiv-s tillfogas direkt utan apostrof:
	"Tereses", "Alices" liksom "Lises".
	 Namn som Bangladesh, Rasch, Ferenc (uttalas:
	ferents) skrivs i genitiv "Bangladeshs", "Raschs",
	"Ferencs".

Jag väljer alltså att tolka detta som att "Sawfishs" är helt korrekt
(jfr. "Bangladeshs").


> > #. ../themer/themer.in
> > msgid "Reload themes in window manager after saving."
> > msgstr "Läs om teman i fönsterhanteraren efter sparning."
> >
> > #. ../themer/themer.in
> > msgid "Remove unused definitions when saving."
> > msgstr "Ta bort oanvända definitioner vid sparning."
> 
> "efter att ha sparat" respektive "när man sparar" tycker jag vore
> bättre. I varje fall inte ordet "sparning".

"Sparande" då? Jag tror jag ändrar till detta om du inte invänder.
"Man"-konstruktioner undviker jag helst.


> > #. ../themer/themer.in
> > #, c-format
> > msgid "Saved as `%s'"
> > msgstr "Sparade som \"%s\""
> 
> "Sparat som ..." kanske? "The theme is saved as x/Temat är sparat som x"?

Detta verkar visas som en del av sparandeprocessen, efter att innehåll
har skrivits till filhandtaget och precis innan filen stängs. Jag tycker
att ingen av formerna är direkt fel, men jag ändrar till ditt
alternativ. Tack.


> > #. ../themer/themer.in
> > #, c-format
> > msgid "Read theme from `%s'"
> > msgstr "Läste tema från \"%s\""
> 
> Eller möjligen "läs tema". Vilket är sammanhanget?

Under inläsning verkar det som. Jag ändrar inte.


> > #. ../themes/simple/theme.jl
> > msgid "Simple Theme"
> > msgstr "Enkelt"
> >
> > #. ../themes/simple/theme.jl
> > msgid "Color of inactive frames in `simple' frame style."
> > msgstr "Färg på inaktiva ramar i ramstilen \"simple\"."
> >
> > #. ../themes/simple/theme.jl
> > msgid "Color of active frames in `simple' frame style."
> > msgstr "Färg på aktiva ramar i ramstilen \"simple\"."
> 
> Kommer temanamnet "simple" synas någonstans? Eller försvann det med
> första meddelandet ovan?

Du har nog rätt, det ska nog vara "Enkelt" här. Jag ändrar. Tack!


> > #. ../themes/smaker/theme.jl
> > msgid "Use black-on-white button images."
> > msgstr "Använd svarta knappbilder med vit ram."
> 
> Eller svarta bilder på vit BOTTEN, alltså ytan på knappen, inte ramen.

Jag har ändrat¹ till "Använd svarta bilder på vit botten på knappar."
Blev det bättre?


> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/viewport-linear.jl
> > #. ../lisp/sawfish/wm/autoload.jl
> > msgid "Index:"
> > msgstr "Innehållsförteckning:"
> 
> I en bok är normalt "index" det vi kallar "register", medan det vi
> kallar "innehåll(sförteckning)" kallas "content" på engelska.

Men detta handlar inte om böcker, detta handlar om skrivbordsvyer
(vilket gör att originalet var helt åt skogen¹, tack för att du
upptäckte det). Jag tror jag helt enkelt ändrar till "Index:".


> > #. ../lisp/sawfish/wm/frames.jl
> > msgid "Bevel intensity: \\wpercent."
> > msgstr "Intensitet på kanter \\w %."
> 
> Det passar väl med ett kolon på svenska också?

Jadå¹. Tack!


> > #. ../lisp/sawfish/wm/menus.jl
> > msgid "_FAQ..."
> > msgstr "_FAQ..."
> 
> "Frågor och svar"?

Låter bra. Denna borde kanske finnas med i en ordlista någonstans
{Göran,Norpan}?


> > #. ../lisp/sawfish/wm/menus.jl
> > msgid "Display the main menu."
> > msgstr "Visar huvudmenyn."
> 
> > #. ../lisp/sawfish/wm/menus.jl
> > msgid "Display the applications menu."
> > msgstr "Visar programmenyn."
> 
> Här har du "visar", i övrigt "visa".

Helt klart en ¹. Jag har försökt ändra på många andra ställen, men här
missade jag. Tack!


> > #. ../lisp/sawfish/wm/viewport.jl
> > msgid "Select the specified viewport."
> > msgstr "Väljer den valda skrivborsvyn."
> 
> Motsvarande.

Tack¹.
Lägger även till ett "d" i "skrivbordsvyn".


> > #. ../lisp/sawfish/wm/windows.jl
> > msgid "Delete window"
> > msgstr "Ta bort fönster"
> >
> > #. ../lisp/sawfish/wm/windows.jl
> > msgid "Delete the window."
> > msgstr "Ta bort fönstret."
> >
> > #. ../lisp/sawfish/wm/windows.jl
> > msgid "Delete window safely"
> > msgstr "Ta bort fönstret säkert"
> >
> > #. ../lisp/sawfish/wm/windows.jl
> > msgid "Delete the window, or beep if the window can't be closed safely."
> > msgstr "Ta bort fönstret, eller pip om fönstret inte kan stängas säkert."
> 
> Meddelande 3 här borde ha obestämd form.

Så sant som det är sagt. Tusen tack!


> > #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> > msgid "When passing the first or last workspace: \\w"
> > msgstr "Vid passering av den första eller sista arbetsytan: \\w"
> >
> > #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> > msgid "When passing the first or last workspace, while moving a window: \\w"
> > msgstr ""
> > "Vid passering av den första eller sista arbetsytan under "
> > "fönsterförflyttning: \\w"
> 
> passering -> passage

Oj¹. Tack!


> > #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> > msgid ""
> > "Delete the current workspace. Its member windows are relocated to the\n"
> > "previous workspace."
> > msgstr "Ta bort aktuell arbetsyta. Dess fönster flyttas till nästa arbetsyta."
> 
> ... flyttas tilll föregående ..., inte nästa.

Hoppsan¹. Tack för att du upptäckte detta.


> > #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> > msgid "Prompt for a workspace and switch to it."
> > msgstr "Fråga efter en arbetsyta och byt till det."
> 
> ... byt till DEN.

Oj, detta är helt och hållet mitt fel. Jag ändrade den tidigare
översättningen av "workspace", "skrivbord", till "arbetsyta", och
missade att ändra genus i resten av meningen här. Tack!


> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/describe.jl
> > msgid "Apropos function"
> > msgstr "Apropos-funktion"
> 
> Inget bindestreck. Det är "apropos about a function", inte en
> "an apropos function".
> 
> Sedan, varför inte översätta till "Apropå funktion"?

Okej då.


> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/describe.jl
> > msgid "Apropos variable"
> > msgstr "Apropos-variabel"
> 
> Motsvarande.

Ändrade här också. Tack.


> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/gnome.jl
> > msgid "Gnome set skip winlist"
> > msgstr "Ställ in Gnome \"skip winlist\""
> >
> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/gnome.jl
> > msgid "Set the GNOME SKIP_WINLIST hint of the window."
> > msgstr "Ställ in fönstrets GNOME SKIP_WINLIST-inställning."
> 
> Hmm, menar de "ställ in" eller menar de "slå på"?

Ingen aning. Men de har ju använt "toggle" annars för "slå på/av".
Efterosm jag inte vet säkert ändrar jag inte. Eller vad tycker du?


> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/gnome.jl
> > msgid "Gnome clear skip winlist"
> > msgstr "Töm Gnome \"skip winlist\""
> >
> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/gnome.jl
> > msgid "Unset the GNOME SKIP_WINLIST hint of the window."
> > msgstr "Stäng av fönstrets GNOME SKIP_WINLIST-inställning."
> 
> De menar nog "slå på", eftersom de säger "slå av" här. (Eller "stäng
> av" som du skrivit.)

Okej, jag ändrar till "slå på" resp. "slå av" på båda ställen då. Tack.


> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/gnome.jl
> > msgid "Gnome set skip tasklist"
> > msgstr "Ställ in Gnome \"skip tasklist\""
> >
> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/gnome.jl
> > msgid "Set the GNOME SKIP_TASKLIST hint of the window."
> > msgstr "Ställ in fönstrets GNOME SKIP_TASKLIST-inställning."
> 
> Motsvarande.

Ja.


> > "`always' warps the pointer to the center of the window if it isn't\n"
> > "already in the window, then does like `maybe'.\n"
> 
> > "\"alltid\" flyttar pekaren till mitten av fönstret om den inte redan\n"
> > "är i fönstret, i så fall som \"kanske\".\n"
> 
> ... i fönstret, och sedan som "kanske".

Oj¹. Tack!


> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/move-cursor.jl
> > msgid "Number of pixels to move pointer in `move-cursor-' commands."
> > msgstr "Antal bildpunkter att flytta pekaren i \"move-cursor-\"-kommandon."
> 
> Du kan nog översätta "move-cursor commands" till
> "flytta-pekare-kommandon". Det handlar väl om de följande
> meddelandena antar jag.

Bra synpunkt. Ändrat till "Antal bildpunkter att flytta pekaren i
\"flytta-pekare\"-kommandon."


> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/move-cursor.jl
> > msgid "Move the cursor `move-cursor-increment' pixels to the right."
> > msgstr "Flytta pekaren \"move-cursor-increment\" bildpunkter åt höger."
> 
> I detta meddelande också då. (Och de för de andra riktningarna
> naturligtvis.)

Okej. "flytta-pekare-ökning" blir det då. Tack.


> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/move-resize.jl
> > msgid "Raise windows when they are moved or resized."
> > msgstr "Höj fönster när de flyttas eller får fokus."
> 
> "får fokus" står det inte.

Oj. "Höj fönster när de flyttas eller storleksändras." är det nu. Tack.


> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/slide-window.jl
> > msgid "Number of pixels to move window in `slide-' commands."
> > msgstr "Antal bildpunkter att flytta fönstret i \"slide-\"-kommandon."
> 
> Översätt "slide" enligt samma resonemang som för "move-cursor" ovan.

"glid" blir det då. Tack.


> > #. ../lisp/sawfish/wm/ext/window-history.jl
> > msgid "Automatically remember window positions."
> > msgstr "Välj fönstergravitet automatiskt från position på skärmen."
> 
> Lite väl fri översättning kanske ... :-)

En helt klar ¹. "Kom automatiskt ihåg fönsterpositioner." är det nu.
Tusen tack!


> > #. ../lisp/sawfish/wm/ext/window-history.jl
> > msgid "Automatically remember other window attributes."
> > msgstr "Kom automatiskt ihåg fönsterattribut."
> 
> ... ihåg andra fönsterattribut, kanske?

Ja¹. Tack!
Har även ändrat översättningen av "attribute" till "attribut" överallt.


> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/iconify.jl
> > msgid "Windows are focused after being uniconified."
> > msgstr "Fönster får fokus efter återställning (från minimerat läge)."
> >
> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/iconify.jl
> > msgid "Windows are raised after being uniconified."
> > msgstr "Fönster höjs efter återställning (från minimerat läge)."
> 
> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/iconify.jl
> > msgid "Windows uniconify to the current workspace."
> > msgstr "Fönster återställs (från minimerat läge) på den aktuella arbetsytan."
> 
> Skippa parentesen. Den är onödig.

Tack¹.


> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/iconify.jl
> > msgid ""
> > "Toggle the `stickiness' of the window--whether or not it is a member of\n"
> > "all workspaces."
> > msgstr ""
> > "Växla fönstrets \"klistrighet\", oberoende av om det är en medlem av alla\n"
> > "arbetsytor."
> 
> Nej, utan "..., huruvida det är en medlem av alla arbetsytor eller
> ej." Det är en förklaring av vad "klistrigt" betyder.

¹. Ändrat till
"Växla fönstrets \"klistrighet\" -- huruvida det är en medlem av alla\n"
"arbetsytor eller inte."

Tack!


> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/ignored.jl
> > msgid "_Ignored"
> > msgstr "_Ignorerad"
> >
> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/ignored.jl
> > msgid "_Focusable"
> > msgstr "_Fokuserbar"
> >
> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/ignored.jl
> > msgid "_Cyclable"
> > msgstr "_Växlingsbar"
> 
> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/shading.jl
> > msgid "S_haded"
> > msgstr "_Skuggad"
> 
> Det handlar väl om fönster? Då blir det "ignorerat", "fokuserbart",
> "växlingsbart"och "skuggat".

Ok. Bra poäng. Tack.


> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/transient.jl
> > msgid ""
> > "Raise the current window to its highest allowed position in the stacking\n"
> > "order. Also raise any transient windows that it has."
> > msgstr ""
> > "Höjer det aktuella fönstret till dess högsta tillåtna position i\n"
> > "lagerordningen. Höjer också alla tillfälliga fönster som det har."
> 
> Här har du också plötsligt bytt form från "höj" till "höjer".

Inte avsiktligt. Tack.


> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/transient.jl
> > msgid ""
> > "Lower the current window to its lowest allowed position in the stacking\n"
> > "order. Also lower any transient windows that it has."
> > msgstr ""
> > "Sänker det aktuella fönstret till dess lägsta tillåtna position i\n"
> > "lagerordningen. Sänker också alla tillfälliga fönster som det har."
> 
> Här var ett fall till.

Mmmm.


> > #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> > msgid "novice"
> > msgstr "nybörjare"
> >
> > #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> > msgid "intermediate"
> > msgstr "mellan"
> >
> > #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> > msgid "expert"
> > msgstr "expert"
> >
> > #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> > msgid "Show options suitable for \\w users."
> > msgstr "Visa inställningar som är lämpliga för \\w"
> 
> Hmm, i den meningen får det väl bli "mellananvändare"
> (normalanvändare) respektive "experter".

Ändrat till "normalanvändare" respektive "experter".


> > #. ../lisp/sawfish/wm/util/prompt.jl
> > msgid "Keymap containing bindings active when reading a string from the user."
> > msgstr ""
> > "Tangentbindning vars bindningar är aktiva när ett fönster är fokuserat."
> 
> Här var det en sådan där fri översättning igen ...

Nedrans¹.
"Tangentbindning som innehåller bindningar som är aktiva när en sträng
läses "
"in från användaren."
blev det.


Du ska ha tusen tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/sawfish.sv.po


Christian¹ Skyller såklart alla felöversättningar på tidigare översättare. Det
finns gott om dem, så ingen behöver känna sig särskilt träffad. Det
finns säkert en hel del av tidigare översättare som i sin tur hade
kunnat ¹. :)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.