Re: sawfish

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-09-03 10:43:34

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > Skall man verkligen ha genitiv-s efter sh?
> 
> Se Svenska skrivregler, §226 (s. 126):

Ja, det skall man visst.

> Jag väljer alltså att tolka detta som att "Sawfishs" är helt korrekt

Det gör jag med nu.

> > "efter att ha sparat" respektive "när man sparar" tycker jag vore
> > bättre.  I varje fall inte ordet "sparning".
> 
> "Sparande" då? Jag tror jag ändrar till detta om du inte invänder.
> "Man"-konstruktioner undviker jag helst.

"Sparande" är definitivt bättre än "sparning".

> > > #. ../lisp/sawfish/wm/menus.jl
> > > msgid "_FAQ..."
> > > msgstr "_FAQ..."
> > 
> > "Frågor och svar"?
> 
> Låter bra. Denna borde kanske finnas med i en ordlista någonstans
> {Göran,Norpan}?

Kanske det.  Jag lägger till.

> ¹ Skyller såklart alla felöversättningar på tidigare översättare.

Visst är det praktiskt med någon att skylla på! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.