sawfish

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-09-01 23:25:09

Det kändes bekant, men det skadar väl aldrig att titta igenom på nytt.

> #. ../scripts/sawfish-about.jl
> msgid "Sawfish homepage"
> msgstr "Sawfishs hemsida"

Skall man verkligen ha genitiv-s efter sh? Det känns som de är så
ljudnära att det borde behandlas som om det slutade på s.

> #. ../themer/themer.in
> msgid "Reload themes in window manager after saving."
> msgstr "Läs om teman i fönsterhanteraren efter sparning."
> 
> #. ../themer/themer.in
> msgid "Remove unused definitions when saving."
> msgstr "Ta bort oanvända definitioner vid sparning."

"efter att ha sparat" respektive "när man sparar" tycker jag vore
bättre. I varje fall inte ordet "sparning".

> #. ../themer/themer.in
> #, c-format
> msgid "Saved as `%s'"
> msgstr "Sparade som \"%s\""

"Sparat som ..." kanske? "The theme is saved as x/Temat är sparat som x"?

> #. ../themer/themer.in
> #, c-format
> msgid "Read theme from `%s'"
> msgstr "Läste tema från \"%s\""

Eller möjligen "läs tema". Vilket är sammanhanget?

> #. ../themes/simple/theme.jl
> msgid "Simple Theme"
> msgstr "Enkelt"
> 
> #. ../themes/simple/theme.jl
> msgid "Color of inactive frames in `simple' frame style."
> msgstr "Färg på inaktiva ramar i ramstilen \"simple\"."
> 
> #. ../themes/simple/theme.jl
> msgid "Color of active frames in `simple' frame style."
> msgstr "Färg på aktiva ramar i ramstilen \"simple\"."

Kommer temanamnet "simple" synas någonstans? Eller försvann det med
första meddelandet ovan?

> #. ../themes/smaker/theme.jl
> msgid "Use black-on-white button images."
> msgstr "Använd svarta knappbilder med vit ram."

Eller svarta bilder på vit BOTTEN, alltså ytan på knappen, inte ramen.

> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/viewport-linear.jl
> #. ../lisp/sawfish/wm/autoload.jl
> msgid "Index:"
> msgstr "Innehållsförteckning:"

I en bok är normalt "index" det vi kallar "register", medan det vi
kallar "innehåll(sförteckning)" kallas "content" på engelska.

> #. ../lisp/sawfish/wm/frames.jl
> msgid "Bevel intensity: \\wpercent."
> msgstr "Intensitet på kanter \\w %."

Det passar väl med ett kolon på svenska också?

> #. ../lisp/sawfish/wm/menus.jl
> msgid "_FAQ..."
> msgstr "_FAQ..."

"Frågor och svar"?

> #. ../lisp/sawfish/wm/menus.jl
> msgid "Display the main menu."
> msgstr "Visar huvudmenyn."

> #. ../lisp/sawfish/wm/menus.jl
> msgid "Display the applications menu."
> msgstr "Visar programmenyn."

Här har du "visar", i övrigt "visa".

> #. ../lisp/sawfish/wm/viewport.jl
> msgid "Select the specified viewport."
> msgstr "Väljer den valda skrivborsvyn."

Motsvarande.

> #. ../lisp/sawfish/wm/windows.jl
> msgid "Delete window"
> msgstr "Ta bort fönster"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/windows.jl
> msgid "Delete the window."
> msgstr "Ta bort fönstret."
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/windows.jl
> msgid "Delete window safely"
> msgstr "Ta bort fönstret säkert"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/windows.jl
> msgid "Delete the window, or beep if the window can't be closed safely."
> msgstr "Ta bort fönstret, eller pip om fönstret inte kan stängas säkert."

Meddelande 3 här borde ha obestämd form.

> #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> msgid "When passing the first or last workspace: \\w"
> msgstr "Vid passering av den första eller sista arbetsytan: \\w"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> msgid "When passing the first or last workspace, while moving a window: \\w"
> msgstr ""
> "Vid passering av den första eller sista arbetsytan under "
> "fönsterförflyttning: \\w"

passering -> passage

> #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> msgid ""
> "Delete the current workspace. Its member windows are relocated to the\n"
> "previous workspace."
> msgstr "Ta bort aktuell arbetsyta. Dess fönster flyttas till nästa arbetsyta."

... flyttas tilll föregående ..., inte nästa.

> #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> msgid "Prompt for a workspace and switch to it."
> msgstr "Fråga efter en arbetsyta och byt till det."

... byt till DEN.

> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/describe.jl
> msgid "Apropos function"
> msgstr "Apropos-funktion"

Inget bindestreck. Det är "apropos about a function", inte en
"an apropos function".

Sedan, varför inte översätta till "Apropå funktion"?

> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/describe.jl
> msgid "Apropos variable"
> msgstr "Apropos-variabel"

Motsvarande.

> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/gnome.jl
> msgid "Gnome set skip winlist"
> msgstr "Ställ in Gnome \"skip winlist\""
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/gnome.jl
> msgid "Set the GNOME SKIP_WINLIST hint of the window."
> msgstr "Ställ in fönstrets GNOME SKIP_WINLIST-inställning."

Hmm, menar de "ställ in" eller menar de "slå på"?

> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/gnome.jl
> msgid "Gnome clear skip winlist"
> msgstr "Töm Gnome \"skip winlist\""
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/gnome.jl
> msgid "Unset the GNOME SKIP_WINLIST hint of the window."
> msgstr "Stäng av fönstrets GNOME SKIP_WINLIST-inställning."

De menar nog "slå på", eftersom de säger "slå av" här. (Eller "stäng
av" som du skrivit.)

> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/gnome.jl
> msgid "Gnome set skip tasklist"
> msgstr "Ställ in Gnome \"skip tasklist\""
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/gnome.jl
> msgid "Set the GNOME SKIP_TASKLIST hint of the window."
> msgstr "Ställ in fönstrets GNOME SKIP_TASKLIST-inställning."

Motsvarande.

> "`always' warps the pointer to the center of the window if it isn't\n"
> "already in the window, then does like `maybe'.\n"

> "\"alltid\" flyttar pekaren till mitten av fönstret om den inte redan\n"
> "är i fönstret, i så fall som \"kanske\".\n"

... i fönstret, och sedan som "kanske".

> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/move-cursor.jl
> msgid "Number of pixels to move pointer in `move-cursor-' commands."
> msgstr "Antal bildpunkter att flytta pekaren i \"move-cursor-\"-kommandon."

Du kan nog översätta "move-cursor commands" till
"flytta-pekare-kommandon". Det handlar väl om de följande
meddelandena antar jag.

> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/move-cursor.jl
> msgid "Move the cursor `move-cursor-increment' pixels to the right."
> msgstr "Flytta pekaren \"move-cursor-increment\" bildpunkter åt höger."

I detta meddelande också då. (Och de för de andra riktningarna
naturligtvis.)

> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/move-resize.jl
> msgid "Raise windows when they are moved or resized."
> msgstr "Höj fönster när de flyttas eller får fokus."

"får fokus" står det inte.

> #. ../lisp/sawfish/wm/commands/slide-window.jl
> msgid "Number of pixels to move window in `slide-' commands."
> msgstr "Antal bildpunkter att flytta fönstret i \"slide-\"-kommandon."

Översätt "slide" enligt samma resonemang som för "move-cursor" ovan.

> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/window-history.jl
> msgid "Automatically remember window positions."
> msgstr "Välj fönstergravitet automatiskt från position på skärmen."

Lite väl fri översättning kanske ... :-)

> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/window-history.jl
> msgid "Automatically remember other window attributes."
> msgstr "Kom automatiskt ihåg fönsterattribut."

... ihåg andra fönsterattribut, kanske?

> #. ../lisp/sawfish/wm/state/iconify.jl
> msgid "Windows are focused after being uniconified."
> msgstr "Fönster får fokus efter återställning (från minimerat läge)."
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/state/iconify.jl
> msgid "Windows are raised after being uniconified."
> msgstr "Fönster höjs efter återställning (från minimerat läge)."

> #. ../lisp/sawfish/wm/state/iconify.jl
> msgid "Windows uniconify to the current workspace."
> msgstr "Fönster återställs (från minimerat läge) på den aktuella arbetsytan."

Skippa parentesen. Den är onödig.

> #. ../lisp/sawfish/wm/state/iconify.jl
> msgid ""
> "Toggle the `stickiness' of the window--whether or not it is a member of\n"
> "all workspaces."
> msgstr ""
> "Växla fönstrets \"klistrighet\", oberoende av om det är en medlem av alla\n"
> "arbetsytor."

Nej, utan "..., huruvida det är en medlem av alla arbetsytor eller
ej." Det är en förklaring av vad "klistrigt" betyder.

> #. ../lisp/sawfish/wm/state/ignored.jl
> msgid "_Ignored"
> msgstr "_Ignorerad"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/state/ignored.jl
> msgid "_Focusable"
> msgstr "_Fokuserbar"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/state/ignored.jl
> msgid "_Cyclable"
> msgstr "_Växlingsbar"

> #. ../lisp/sawfish/wm/state/shading.jl
> msgid "S_haded"
> msgstr "_Skuggad"

Det handlar väl om fönster? Då blir det "ignorerat", "fokuserbart",
"växlingsbart"och "skuggat".

> #. ../lisp/sawfish/wm/state/transient.jl
> msgid ""
> "Raise the current window to its highest allowed position in the stacking\n"
> "order. Also raise any transient windows that it has."
> msgstr ""
> "Höjer det aktuella fönstret till dess högsta tillåtna position i\n"
> "lagerordningen. Höjer också alla tillfälliga fönster som det har."

Här har du också plötsligt bytt form från "höj" till "höjer".

> #. ../lisp/sawfish/wm/state/transient.jl
> msgid ""
> "Lower the current window to its lowest allowed position in the stacking\n"
> "order. Also lower any transient windows that it has."
> msgstr ""
> "Sänker det aktuella fönstret till dess lägsta tillåtna position i\n"
> "lagerordningen. Sänker också alla tillfälliga fönster som det har."

Här var ett fall till.

> #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> msgid "novice"
> msgstr "nybörjare"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> msgid "intermediate"
> msgstr "mellan"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> msgid "expert"
> msgstr "expert"
> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> msgid "Show options suitable for \\w users."
> msgstr "Visa inställningar som är lämpliga för \\w"

Hmm, i den meningen får det väl bli "mellananvändare"
(normalanvändare) respektive "experter".

> #. ../lisp/sawfish/wm/util/prompt.jl
> msgid "Keymap containing bindings active when reading a string from the user."
> msgstr ""
> "Tangentbindning vars bindningar är aktiva när ett fönster är fokuserat."

Här var det en sådan där fri översättning igen ...

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.