lilypond-1.4.6

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-09-02 12:49:19

De mer musikaliska och nottekniska aspekterna får de som förstår
sådant bedöma.  Men jag har kommenterat sådant jag förstår.

> #: ly2dvi.py:264 mup2ly.py:158 update-lily.py:183
> #, c-format
> msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE"
> msgstr "Användning %s [FLAGGOR] FIL"

Gärna ett litet kolon i översättningen också.

> #: ly2dvi.py:272 main.cc:124 main.cc:171 mup2ly.py:168 update-lily.py:191
> #, c-format
> msgid "Report bugs to %s"
> msgstr "Rapportera programfel till %s"

Kanske följt av "Rapportera anmärkningar på översättningen till <sv@li.org>."?

> #: ly2dvi.py:311 mup2ly.py:190 update-lily.py:213
> msgid "(ignored)"
> msgstr "(ignorerad)"

Jag gissar att det är ett fel det handlar om, och då blir det
"ignorerat".  Men kolla gärna om min gissning är rätt.

> #: mup2ly.py:1115
> msgid "debug"
> msgstr "avlusningsutdata"

Skulle också kunna vara "avlusa" (eller "felsök" som en del
föredrar).  Vet du vilket det är.

> #: update-lily.py:254
> msgid "remove previous build"
> msgstr "ta bort föregående byggning"

Hellre "... föregående bygge"

> #.
> #. No version number or newline here. It confuses help2man
> #.
> #: main.cc:136
> #, c-format
> msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE..."
> msgstr "Användning: %s [FLAGGOR] FIL..."

Jag tycker du kan skriva "[FLAGGA]..." som i orginalet.

> #: lexer.ll:188
> msgid "\\maininput disallowed outside init files"
> msgstr "\\maininput förbjudet inuti init-filer"

Utanför, inte inuti, väl?

> #: lexer.ll:457
> #, c-format
> msgid "invalid character: `%c'"
> msgstr "ogiltigt tecken: \"%s\""

Byt inte %c mot %s!

> #, c-format
> msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]"
> msgstr "Användning: %s [FLAGGOR] [FIL]"

Gärna "[FLAGGA]..." som ovan.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.