opcodes

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-09-01 23:35:01

> #: arm-dis.c:911
> #, c-format
> msgid "Unrecognised disassembler option: %s\n"
> msgstr "Okänd deassembleringsflagga: %s\n"

Hmm, jag säger nog "disassemblera" på svenska också.  Men det kanske
inte är rätt?

> #: fr30-asm.c:415 m32r-asm.c:423
> #, c-format
> msgid "syntax error (expected char `%c', found `%c')"
> msgstr "syntaxfel (förväntade char \"%c\", hittade \"%c\")"

Varför inte översätta "char" till "tecken"?

> #. Couldn't understand anything.
> #: h8500-dis.c:348
> #, c-format
> msgid "%02x\t\t*unknown*"
> msgstr "%02x\\t\\t*okänd*"

Du har gjort om tabulatorerna i orginalet till strängen "\t" i det som
visas.  Det var nog inte meningen.

> #: m10200-dis.c:199
> #, c-format
> msgid "unknown\t0x%02x"
> msgstr "okänd\\t0x%02x"
> 
> #: m10200-dis.c:339
> #, c-format
> msgid "unknown\t0x%04lx"
> msgstr "okänd\\t0x%04lx"
> 
> #: m10300-dis.c:685
> #, c-format
> msgid "unknown\t0x%04x"
> msgstr "okänd\\t0x%04x"

Här också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.