opcodes

From: Jörgen Tegnér (jorgen.tegner_at_telia.com)
Date: 2001-09-01 17:00:47

Gott folk,

här är en första översättning av opcodes i binutils. Översättningen
är inte komplett.  
Kommentera fritt! 

Disclaimer är på väg till FSF.

Jörgen
-- 
"I'll carry your books, I'll carry a tune, I'll carry on, carry over,
carry forward, Cary Grant, cash & carry, Carry Me Back To Old Virginia,
I'll even Hara Kari if you show me how, but I will *not* carry a gun."
                -- Hawkeye, M*A*S*H

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.