sawfish

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-01 20:13:11

Här är inte en direkt ny översättning ;), men en jag valt att ta mig an
att uppdatera, korrigera och göra komplett. Ta gärna en titt, här finns
många kryptiska strängar. Från po/README:

--
Notes about strings
===================

Sawfish uses some embedded control codes in strings (mostly in the
configurator labels):

`\\w'

Marks where the widget will be inserted into the string. Often used
with entry box and popup menu widgets to put the selected phrase in the
middle of the label. If no `\\w' token exists the label is put before
the widget.
--

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/sawfish.sv.po
Ta gärna en titt!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.