Re: Fråga: sv eller sv_SE

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-27 16:35:34

Christian Rose writes:
> För att inte tala om LANGUAGE, som har högre prioritet och där man kan
> fylla i en lista med lokaler som man vill ha, i fallande
> prioritetsordning. Exempelvis
> export LANGUAGE="sv_SE:sv_FI:en".

Men en poäng är ju att man inte skall behöva räkna upp varianterna.

Med LANG=sv_SE säger jag att jag vill använda svenska.  På det sätt man
gör i Sverige.  Om det bara finns en svensk version av meddelanden,
oberoende av region, så vill jag ha den.

LANGUAGE ser jag mer som till för att välja andraspråk, t.ex. först
svenska, sedan norska, sedan danska, och i sista hand engelska.  Det
går att använda den som du visar.  Men som sagt, det tycker jag inte
man skall behöva.

> Men jag kommer nog inte att göra översättningen av Evolution till sv_SE,
> åtminstone inte innan det kommer in klagomål från någon finlandssvensk
> som detta berör. Fram tills det sker är jag av åsikten att en svensk,
> underhållen översättning är bättre än ingen alls även för sv_FI,

Självklart.  Du översätter till ditt eget språk för din egen region.
Om någon svensktalande i Finland tycker att det behövs en särskild
version för något program är det dennes eget ansvar att se till att
det skapas en sådan.  (Förhoppningsvis i samarbete med dig.)  När den
finns, DÅ är det dags att grena.

Så länge ingen tycker det behövs en annan översättning, eller inte
tycker det är värt besväret att göra den, så länge är det bara bra att
din bara heter sv.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.