Re: Fråga: sv eller sv_SE

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-27 18:54:02

Christian Rose wrote:

>peter karlsson wrote:
>
>>>Svenska är ju ett officiellt språk i finland, och i vissa trakter
>>>talas det ingen finska alls.
>>>
>>Jo, det är klart. Men det förklarar inte att inte fi_SE finns, eftersom
>>det har vissa motsvarande saker.
>>
>
>Men varken samiska eller finska är väl officiella språk i Sverige? De är
>stora och erkända minoritetsspråk, men inte officiella språk, vad jag
>vet. Eller har det ändrats nu?
>

Sedan 1 April förra året är samiska, finska, jiddish, tornedalsfinska 
och romani också officiella språk.

    Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.