Re: Fråga: sv eller sv_SE

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-26 13:54:25

Göran Uddeborg wrote:
> > För att fullständigt identifiera en lokal ska den alltid anges med både
> > språkkod och regionkod, vad jag vet.
> 
> Och teckenuppsättning, publik, version, etc.
> 
> Om man har ett libc av lite bättre kvalitet, (t.ex. glibc, men inte
> alla libc i olika OS), så används en strategi där man först söker
> efter den presica lokal man valt med LANG.  OM den inte finns så söker
> man efter de mer generella, tills man till slut hamnar på bara språk.

För att inte tala om LANGUAGE, som har högre prioritet och där man kan
fylla i en lista med lokaler som man vill ha, i fallande
prioritetsordning. Exempelvis
export LANGUAGE="sv_SE:sv_FI:en". LANGUAGE är ursprungligen ett
GNU-tillägg (och finns vad jag vet bara i glibc änsålänge). Med LANGUAGE
kan man kontrollera lite mer precist vad man vill ha.


[klipp beskrivning av lokalfunktion i libc]
> Man skulle kunna tänka sig att man ville ha olika översättningar för
> olika regioner utan att det är språket i sig som skiljer.  Om man
> ville ha en hänvisning till stadsöverhuvudet, så kanske man i sv_SE
> skriver "kungen" medan sv_FI skriver "presidenten", t.ex.  Jag har
> inte något exempel på något program där man vill göra något sådant.
> Men det känns fullt möjligt att det skulle kunna hända förr eller
> senare.

Nu när du säger det så kom jag att tänka på att så är det ju redan i en
del översättningar. Ett exempel från Evolution:

#. translators: Put here a list of codes for locations you want to
#. see in My Evolution by default. You can find the list of all
#. stations and their codes in Evolution sources
#. (evolution/my-evolution/Locations)
#: my-evolution/e-summary-preferences.c:65
#: my-evolution/e-summary-weather.c:603
msgid "KBOS:ZSAM:EGAA"
msgstr "ESGG:ESMS:ESSA:ESNU"

Här har jag valt att ange standardväderrapporterna i Evolution till
väderstationerna Göteborg (Landvetter), Malmö (Sturup), Stockholm
(Arlanda) och Umeå, vilket kanske inte är lika intressant för någon i
Finland.

Men jag kommer nog inte att göra översättningen av Evolution till sv_SE,
åtminstone inte innan det kommer in klagomål från någon finlandssvensk
som detta berör. Fram tills det sker är jag av åsikten att en svensk,
underhållen översättning är bättre än ingen alls även för sv_FI, och det
känns onödigt att grena översättningarna och gå skilda vägar för en
sådan här liten sak, särskilt som ingen har 1) påpekat att detta berör
dem och skulle vara ett problem 2) erbjudit sig att underhålla en
separat finlandssvensk översättning (sv_FI).

Har vi förresten någon finlandssvensk på listan?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.