Re: Fråga: sv eller sv_SE

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-08-26 17:15:33

Göran Uddeborg:

> Och då tillåter ovanstående strategi att man för just det programmet
> har en meddelandekatalog sv_SE och en sv_FI. Medan övriga program har
> en gemensam sv. Bra va'? :-)

Och vad ska jag göra som borde sitta i sv_NO, då? I det första fallet
borde jag inte få något alls.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.