Re: Glibc 2.2.4

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-24 23:39:35

Jan D. writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > 
> > Jan D. writes:
> > >   #: iconv/iconvconfig.c:110
> > > N msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
> > > N msgstr "Skapa en konfigurationsfil för snabbladdning av modul \"iconv\""
> > 
> > Betyder det det?  Jag skulle trott det betyder
> > 
> >   Skapa en snabbladdande konfigurationsfil för iconv-moduler.
> 
> Jag tyckte det var det jag skrev :-)
> Man skapar en "konfigurationsfil som är till för snabbladdning", och det man
> snabbladdar är modulen iconv.  Hur uppfattade du meningen?

:-)  Det är visst inte lätt att vara precis.  Jag uppfattade det som
att konfigurationsfilen är snabbladdande, inte själva modulerna.
Ungefär som att compilera en sendmail.cf till sendmail.fc alltså.

Men det lyckades jag visst inte formulera tillräckligt väl. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.