Re: Glibc 2.2.4

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-25 21:38:15

Göran Uddeborg wrote:
> 
> Jan D. writes:
> > Göran Uddeborg wrote:
> > >
> > > Jan D. writes:
> > > >   #: iconv/iconvconfig.c:110
> > > > N msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
> > > > N msgstr "Skapa en konfigurationsfil för snabbladdning av modul \"iconv\""
> > >
> > > Betyder det det?  Jag skulle trott det betyder
> > >
> > >   Skapa en snabbladdande konfigurationsfil för iconv-moduler.
> >
> > Jag tyckte det var det jag skrev :-)
> > Man skapar en "konfigurationsfil som är till för snabbladdning", och det man
> > snabbladdar är modulen iconv.  Hur uppfattade du meningen?
> 
> :-)  Det är visst inte lätt att vara precis.  Jag uppfattade det som
> att konfigurationsfilen är snabbladdande, inte själva modulerna.
> Ungefär som att compilera en sendmail.cf till sendmail.fc alltså.
> 

Så är det, jag vet faktiskt inte varför de kallar den "configuration file", det
är snarare en sorts cache.  Det skapas bara den filen.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.