Re: Glibc 2.2.4

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-24 21:24:30

Göran Uddeborg wrote:
> 
> Jan D. writes:
> >  #: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-numeric.c:274
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
> > N msgstr "%s: värdet för fält \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
> 
> Kanske "ensamt"? Smaksak förståss.

Jag behåller nog enskilt.

> 
> >  #: iconv/iconvconfig.c:110
> > N msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
> > N msgstr "Skapa en konfigurationsfil för snabbladdning av modul \"iconv\""
> 
> Betyder det det? Jag skulle trott det betyder
> 
>  Skapa en snabbladdande konfigurationsfil för iconv-moduler.

Jag tyckte det var det jag skrev :-)
Man skapar en "konfigurationsfil som är till för snabbladdning", och det man
snabbladdar är modulen iconv. Hur uppfattade du meningen?

(Det talas bara om en iconv-modul).

> 
> >  #: intl/tst-codeset.c:40 intl/tst-codeset.c:50
> > N msgid "cheese"
> > N msgstr "ost"
> 
> "omelett" kanske? :-)

Eftersom man använder den för att kolla att det bli "Käse" i tyskan, så är det
nog inte den betydelsen av "cheese", jag tror inte tyskar säger "Kääääse" när
det fotograferar sig :-)

> 
> >  #: elf/dl-deps.c:113
> > N msgid "empty dynamics string token substitution"
> > N msgstr "\"dynamic string token\" byttes mot tom sträng"
> 
> Återigen: betyder det det? Jag skulle trott att det var
> substitutionen som var tom, men jag begriper inte vad det är.

Tittar man i koden så har du rätt, det är ett misslyckande att hitta värden för
{ORIGIN} eller {PLATFORM}. Jag rättar.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.