Re: wdiff 0.5g

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-24 21:48:00

Göran Uddeborg wrote:
> 
> Christian Rose writes:
> > "Jan D." wrote:
> > >   #: src/wdiff.c:1119
> > > N msgid "wdiff - Compares words in two files and report differences.\n"
> > > N msgstr "wdiff - Jämför ord i två filer och rapporterar skillnader.\n"
> >
> > Nejdu. "... och rapportera skillnader.\n"
> 
> Fast engelskan är faktiskt felaktig här väl?  Borde det inte varit
> "Compares ... reports ..." eller "Compare ... report ..."?

Jag tror su har rätt.  Jag skickar in en felanmälan.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.