Re: Retur/Enter

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-24 03:28:45

peter karlsson wrote:
> > På mitt (svenska) tangentbord sitter "Enter" på det numeriska
> > tangentbordet. Motsvarigheten på det normala tangentbordet är utmärkt
> > endast med en radbytespil.
> 
> På mina fyra pc-tangentbord här hemma (tre svenska och ett norskt) har
> samtliga märkt ut "Enter" på vagnretursknappen på den vanliga
> tangentbordsdelen, och i en rätt så brokig samling (ett av de fyra är
> ett 102-tangentersbord utan de förhatliga fönsterknapparna).

Okej, jag har nu gjort en ganska ovetenskaplig undersökning där jag helt
enkelt frågade de i min ICQ-kontaktlista som var uppkopplade vid
tillfället hur returknappen på deras tangentbord såg ut.


Tangentbordet hade:
(Tgbnr)	Radbytespil	texten "Enter"	(Kommentar)
-------------------------------------------------
1	x                norskt tgb
2	x
3	x
4	x        x
5	x        x
6	x
7	x
8	x
9	x
10	x        x        gammalt IBM-tgb
11	x        x        bärbar dator
12	x        x        bärbar dator
13	x
14	x


Av 14 tangentbord hade alltså 9 enbart en radbytespil, 5 hade både en
pil och texten "Enter", och 0 hade enbart texten "Enter".


Med stöd av denna undersökning anser jag alltså fortfarande att det är
lämpligast att kalla returknappen för "Retur", eftersom att kalla den
"Enter" i mer än hälften av fallen kan antas missledande (då hänvisar
man till knappen märkt "Enter" på det numeriska tangentbordet).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.