Re: Retur/Enter

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-08-22 19:43:28

Christian Rose:

> På mitt (svenska) tangentbord sitter "Enter" på det numeriska
> tangentbordet. Motsvarigheten på det normala tangentbordet är utmärkt
> endast med en radbytespil.

På mina fyra pc-tangentbord här hemma (tre svenska och ett norskt) har
samtliga märkt ut "Enter" på vagnretursknappen på den vanliga
tangentbordsdelen, och i en rätt så brokig samling (ett av de fyra är
ett 102-tangentersbord utan de förhatliga fönsterknapparna).

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.