Re: gnomemeeting

From: Tomas Ogren (stric_at_ing.umu.se)
Date: 2001-08-24 03:21:45

On 24 August, 2001 - Christian Rose sent me these 35K bytes:

> #: src/config.cpp:254
> msgid "Impossible to open the mixer."
> msgstr "Omöjligt att öppna mixern."

Hm.. känns lite som syftningsfel i originalet här.. tror inte att det är
omöjligt, men kanske inte möjligt [just nu] ..  Påpeka för tjommarna?

> #: src/config.cpp:271
> msgid ""
> "It is impossible to open the selected video device, but the video "
> "transmission is enabled.\n"
> "GnomeMeeting will transmit a test image to the remote party during "
> "communications."
> msgstr ""
> "Det är omöjligt att öppna den valda videoenheten, men videoöverföring är "
> "aktiverad.\n"
> "GnomeMeeting kommer att skicka en testbild till fjärrparten vid "
> "kommunikation."

Dito..

> #: src/endpoint.cpp:291
> msgid "Impossible to start listener"
> msgstr "Omöjligt att starta lyssnare"

Dito..

> #: src/endpoint.cpp:540
> msgid "Could not find common codec with remote party"
> msgstr "Kunde inte hitta en codec gemensam med fjärrparten"

gemensam komprimeringsmetod? Eller.. hm,..

> #: src/endpoint.cpp:550
> msgid "Refused incoming call"
> msgstr "Vägrade ta emot inkommande samtal"
> 
> #: src/endpoint.cpp:555
> msgid "User not found"
> msgstr "Användaren kunde inte hittas"
> 
> #: src/endpoint.cpp:560
> msgid "Call ended: insufficient bandwidth"
> msgstr "Samtalet slutade: otillräcklig bandbredd"

avslutades ?

> #: src/endpoint.cpp:741
> msgid "Impossible to open the video device."
> msgstr "Omöjligt att öppna vidoeenheten."

Börjar likna Mission Impossible här :)

> #: src/gdkvideoio.cpp:212
> msgid "Transmitted FPS: "
> msgstr "Överförda ramar per sekund: "

Bilder per sekund?

> #: src/gdkvideoio.cpp:218
> msgid "Received FPS: "
> msgstr "Mottagna ramar per sekund: "

...

> #: src/ldap.cpp:471
> msgid "Connecting to ILS directory... Please Wait."
> msgstr "Ansluter till ILS-katalogen... var vänlig vänta."

Stort v?

> #: src/ldap.cpp:501
> msgid "Searching for users... Please Wait."
> msgstr "Söker efter användare... var vänlig vänta."

..

> #: src/preferences.cpp:193
> msgid "Impossible to open this device."
> msgstr "Omöjligt att öppna denna enhet."

..

> #: src/preferences.cpp:196
> msgid "These settings are correct."
> msgstr "Dessa inställningar stämmer."

Det var ju tur :)

> #. Video Size Option Menu
> #: src/preferences.cpp:753
> msgid "Video Size:"
> msgstr "Bildstorlek:"

Hm.. Videostorlek kanske? Eller?

> #: src/preferences.cpp:775
> msgid "Here you can choose the transmitted video size"
> msgstr "Här kan du välja storleken på de överförda videobilderna"

För det har du här..

> #. *** Enable Video Transmission ***
> #: src/preferences.cpp:871
> msgid "Video Transmission"
> msgstr "Bildöverföring"

Video?

> #: src/preferences.cpp:878
> msgid "_Enable Video Transmission"
> msgstr "_Aktivera bildöverföring"

..

> #: src/preferences.cpp:890
> msgid "Here you can choose to enable or disable video transmission"
> msgstr "Här kan du välja att aktivera eller deaktivera videoöverföring"

För det har du här..

> #. ILS port
> #: src/preferences.cpp:1268
> msgid "ILS Port:"
> msgstr "ICS-port:"

Hej o hå.. här översatte vi friskt..

/Tomas
-- 
Tomas Ögren, stric@ing.umu.se, http://www.ing.umu.se/~stric/
|- Student at Computing Science, University of Umeå
`- Sysadmin at {cs,ing,acc}.umu.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.