Retur/Enter

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 12:21:10

Martin Norbäck wrote:
> > > #: po/placeholder.h:119
> > > #: urpmi:270
> > > msgid "Press enter when it's done..."
> > > msgstr "Tryck enter när du är klar..."
> >
> > eller kanske retur
> 
> På min knapp står det enter. Jag har aldrig sett ett svenska tankentbord
> som det står retur på? Inte vagnretur heller.

Det här har GNOME:s usability-grupp diskuterat, och jag är benägen att
hålla med dem.

På mitt (svenska) tangentbord sitter "Enter" på det numeriska
tangentbordet. Motsvarigheten på det normala tangentbordet är utmärkt
endast med en radbytespil.

I många fall är deras funktion densamma, men inte alltid. För att inte
hänvisa användare till att hela tiden trycka på Enter (som finns på
numeriska tangentbordet) bör man i normalfallet hänvisa till Return
(Retur på svenska), och endast till Enter om man just avser tangenten på
numeriska tangentbordet, och ingen annan.


> "Tryck \"Enter\" när du är klar..." föreslår jag.

Se ovan.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.