i stället/istället

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 22:15:20

"Jan D." wrote:
> > > #: src/builtin.c:1740
> > > msgid "WARNING: \\0 will disappear, use \\& instead in replacements"
> > > msgstr "VARNING: \\0 kommer att försvinna, använd \\& i ersättningar"
> >
> > Kanske ett "i stället" ska vara med här på svenska?
> 
> Det föll bort, ändrar.
> 
> En fråga, föredrar alla "i stället" framför "istället"?  Enligt S.A.O.L går
> båda bra.  Jag märker att jag inte varit konsekvent.

Personligen har jag alltid skrivit "istället" utan att tänka närmare på
det. För inte så länge sedan kom jag dock att tänka på att andra skrev
"i stället" så i brevet till dig använde jag den formen. Men säger du
att båda är okej enligt SAOL återgår jag nog till "istället".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.