Re: Ny m4, 1.4o

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-21 22:15:35

Martin Norbäck wrote:
> 
> 2001-08-21 12:29:06+0200, Martin Sj|gren <md9ms@mdstud.chalmers.se> ->
> > När man pratar om "regular expressions" i matematik och datavetenskap
> > heter det "reguljära uttryck" på svenska.  Nu är ju inte posix-regex ett
> > reguljärt språk utan ett deterministiskt kontextfritt språk, närmare
> > bestämt ett LR(1)-språk tror jag.
> 
> Det tror jag inte. Vilken konstruktion i posix regex skulle göra så att
> språket inte längre är ett reguljärt uttryck?
> 
> LR(1) är det ju inte för du kan ju till exempel inte matcha godtyckligt
> nästade parenteser i posix regex, vilket man kan i LR(1).

Gör inte bakåtreferenser att det blir mer än reguljära uttryck, d.v.s.:

/(a)+bbb\1/ matchar exempelvis endast lika många a:n före bbb som efter.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.