Re: Ny m4, 1.4o

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-22 23:27:37

> En fråga, föredrar alla "i stället" framför "istället"?  Enligt S.A.O.L går
> båda bra.  Jag märker att jag inte varit konsekvent.

Nej, jag skriver nog hellre "istället".

Jag har inga invändningar mot "i stället", men ALLA föredrar inte det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.