Re: Ny m4, 1.4o

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-21 21:51:29

Christian Rose wrote:
> 
> Jag försöker att beta av det jag har missat att granska i sommar...
> 
> "Jan D." wrote:
> >  #: lib/regex.c:1025
> > N msgid "Invalid regular expression"
> > N msgstr "Ogiltigt reguljäruttryck"
> 
> Hmm, vet inte om man ska särskriva det? Det är första gången jag ser det
> hopskrivet, men det ser ju inte direkt fel ut :)
> Gäller på fler ställen i filen.

Jag vet faktiskt inte, det verkar bra.

> 
> >  #: src/m4.c:169
> > N msgid ""
> > N "\n"
> > N "Dynamic loading features:\n"
> > N " -m, --module-directory=DIRECTORY add DIRECTORY to the module search path\n"
> > N " -M, --load-module=MODULE     load dynamic MODULE from M4MODPATH\n"
> > N msgstr ""
> > N "\n"
> > N "Dynamisk laddning:\n"
> 
> Jag är förvisso inläsnings-freak :)

:-)

> 
> >  #: src/m4.c:197
> >  msgid ""
> >  "\n"
> >  "Debugging:\n"
> >  " -d, --debug=[FLAGS]     set debug level (no FLAGS implies `aeq')\n"
> >  " -t, --trace=NAME       trace NAME when it will be defined\n"
> >  " -l, --arglength=NUM     restrict macro tracing size\n"
> >  " -o, --error-output=FILE   redirect debug and trace output\n"
> >  msgstr ""
> >  "\n"
> >  "Felsökning:\n"
> >  " -d, --debug=[FLAGGOR]    sätt felsökningsnivå\n"
> >  "                (inga FLAGGOR tolkas som \"aeq\")\n"
> >  " -t, --trace=NAMN       spåra NAMN när den blir definierad\n"
> >  " -l, --arglength=ANTAL    begränsa makrospårningsstorleken\n"
> > G " -o, --error-output=FIL    avled felsöknings och spårutskrifter till FIL\n"
> > N " -o, --error-output=FIL    avled felsöknings och spårutskrifter till "
> > N "FIL\n"
> 
> Glöm inte bindestreck; "felsöknings- och spårutskrifter"

Javisst, fixar.

> 
> > #: src/builtin.c:1740
> > msgid "WARNING: \\0 will disappear, use \\& instead in replacements"
> > msgstr "VARNING: \\0 kommer att försvinna, använd \\& i ersättningar"
> 
> Kanske ett "i stället" ska vara med här på svenska?

Det föll bort, ändrar.

En fråga, föredrar alla "i stället" framför "istället"? Enligt S.A.O.L går
båda bra. Jag märker att jag inte varit konsekvent.


> 
> > #: src/m4.c:176
> > msgid ""
> > "\n"
> > "Preprocessor features:\n"
> > " -I, --include=DIRECTORY   search this directory second for includes\n"
> > " -D, --define=NAME[=VALUE]  enter NAME has having VALUE, or empty\n"
> > " -U, --undefine=NAME     delete builtin NAME\n"
> > " -s, --synclines       generate `#line NO \"FILE\"' lines\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Förprocessorstyrning:\n"
> > " -I, --include=KATALOG    sök i katalog efter inkluderade filer\n"
> > " -D, --define=NAMN[=VÄRDE]  definiera NAMN som VÄRDE, eller tomt\n"
> > " -U, --undefine=NAMN     ta bort inbyggt makro\n"
> > " -s, --synclines       generera `#line NNN \"FIL\"' rader\n"
>                                ^
> Bindestreck där kanske?

Jag ändrar till "geerera rader med `#line NNN \"FIL\"'".

> 
> > #: src/m4.c:184
> > msgid ""
> > "\n"
> > "Limits control:\n"
> > " -G, --traditional      suppress all GNU extensions\n"
> > " -H, --hashsize=PRIME     set symbol lookup hash table size\n"
> > " -L, --nesting-limit=NUMBER  change artificial nesting limit\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Begränsningskontroll:\n"
> > " -G, --traditional      undertryck alla extra GNU tillägg\n"
>                              ^
> Bindestreck?

Jajamän.

> 
> > #: src/m4.c:460
> > msgid " (options:"
> > msgstr " (tillägg:"
> 
> Det ska inte vara "flaggor:" ?

Nej, det är extra tillägg som man kan välja att kompilera m4 med:
% m4 --version
GNU m4 1.4o (tillägg: modules gmp)

> 
> > #. sbrk failed. Assume the RLIMIT_VMEM prevents expansion even
> > #. if the stack limit has not been reached.
> > #: src/stackovf.c:175
> > msgid "VMEM limit exceeded?\n"
> > msgstr "VMEM begränsning överskriden?\n"
>        ^
> Bindestreck?

Har blir det "Begränsning för VMEM överskriden".

> Bra jobbat!
> 

Tack,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.