Re: wdiff 0.5g

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-21 21:07:40

Christian Rose wrote:
> 
> "Jan D." wrote:
> > Här är en fil för wdiff 0.5g. Titta gärna och kom med synpunkter, det finns
> > flera saker som jag tycker är lite tveksamma, exempelvis omgivningsskillnad för
> > "contect diff" och sammanslagen skillnad för "unified diff".
> >
> > Finns det någon vedertagen översättning för dessa?
> 
> Inte vad jag vet, men jag tycker att man bör vara restriktiv vid
> översättningen av dessa. "diff" har ju fått en speciell innebörd i form
> av just den specifika utdatan från kommandot med samma namn, det används
> ju mer som det än som kortform av "difference". I vardagligt tal
> upplever jag det också som att prat om "diffar" inte är särskilt
> ovanligt på svenska. Man skulle kanske därför kunan överväga att inte
> översätta "diff".
> Vad gäller "unified diff" är det ett namn på ett speciellt och
> standardiserat diff-format. "Enhetlig diff" kanske?
> Vad gäller "omgivningsdiff" som översättning av "context diff"... kanske
> "sammanhangsdiff"?

Det är sant att "diff" även används i svenska. Det ligger nog en del i att
låta det stå, fast man kan ju säga att det är en kortform av differens. :-)

Sammanhangsdiff är ganska bra. Men istället för enhetlig diff skulle jag
föredra enad diff eller förenad diff.

Fler som har synpunkter?

> 
> >  #: src/mdiff.c:1198
> >  #, c-format
> > G msgid " %d lines\n"
> > G msgstr " %d rader\n"
> > N msgid ", %d items\n"
> > N msgstr ", %d poster\n"
> 
> Kanske "objekt" i stället för "poster"? Bara ett förslag, vet inte om
> det är bättre eller sämre. Gäller isf på fler ställen.
> 
> >  #: src/mdiff.c:2372 src/wdiff.c:243
> > N msgid "Select a terminal through the TERM environment variable."
> > N msgstr "Välj terminaltyp genom att sätta miljövariabeln TERM"
> 
> Punkt saknas på slutet.

Oops, tack.

> >  #: src/mdiff.c:3804
> >  msgid ""
> > G "\n"
> > G "Usage: %s [OPTION]... FILE...\n"
> > N "mdiff - Studies multiple files and searches for similar sequences, it then\n"
> > N "produces possibly detailed lists of differences and similarities.\n"
> > N msgstr ""
> > N "mdiff - Läser flera filer och letar efter liknande sekvenser, därefter\n"
> > N "visas en möjligen detaljerad lista av skillnader och likheter.\n"
> 
> Kanske s/lista av skillnader/lista med skillnader/

Eller kanske till och med "lista på"? Mja, jag går på "med".

> 
> >  #: src/mdiff.c:3808
> >  #, c-format
> > N msgid "\nUsage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
> >  msgstr "\nAnvändning: %s [FLAGGA]... FIL...\n"
> 
> FIL ska inte vara inom klamrar?

Jag undrade länge varför den var fuzzy. Ibland ser man dåligt.

> 
> > N "Operation modes:\n"
> > N " -h           (ignored)\n"
> > N " -v, --verbose     report a few statistics on stderr\n"
> >  "   --help       display this help and exit\n"
> >  "   --version     output version information and exit\n"
> >  msgstr ""
> >  "\n"
> > N "Arbetslägen:\n"
> > N " -h           (ignorerad)\n"
> > N " -v, --verbose      rapportera en del statistik standard fel\n"
>                              ^
> PÅ standard fel kanske

Fixat.

> 
> >  #: src/mdiff.c:3819
> >  msgid ""
> >  "\n"
> > G "Report bugs to <wdiff-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
> > N "Formatting output:\n"
> > N " -T, --initial-tab    produce TAB instead of initial space\n"
> > N " -l, --paginate     paginate output through `pr'\n"
> > N " -S, --string[=STRING]  take note of another user STRING\n"
> > N " -V, --show-links    give file and line references in annotations\n"
> > N " -t, --expand-tabs    expand tabs to spaces in the output\n"
> >  msgstr ""
> >  "\n"
> > G "Rapportera fel till till <wdiff-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
> > G "Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
> > N "Formatera resultat:\n"
> > N " -T, --initial-tab    skriv TAB instället för inledande mellanslag\n"
> > N " -l, --paginate     skicka resultatet genom \"pr\"\n"
> > N " -S, --string[=STRÄNG]  sök även efter STRÄNG\n"
> > N " -V, --show-links    ange fil- och radreferenser in annoteringar\n"
>                              ^
> s/ in / i /

Japp.

> 
> >  #: src/mdiff.c:3833
> > N msgid ""
> > N "\n"
> > N "Word mode options:\n"
> > N " -1, --no-deleted      inhibit output of deleted words\n"
> > N " -2, --no-inserted      inhibit output of inserted words\n"
> > N " -3, --no-common       inhibit output of common words\n"
> > N " -A, --auto-pager      automatically calls a pager\n"
> > N " -k, --less-mode       variation of printer mode for \"less\"\n"
> > N " -m, --avoid-wraps      do not extend fields through newlines\n"
> > N " -o, --printer        overstrike as for printers\n"
> > N " -z, --terminal       use termcap as for terminal displays\n"
> > N " -K, --no-init-term     like -z, but no termcap init/term strings\n"
> > N " -O, --item-regexp=REGEXP  compare items as defined by REGEXP\n"
> > N " -W, --word-mode       compare words instead of lines\n"
> > N msgstr ""
> > N "\n"
> > N "Flaggor för ordläge:\n"
> > N "\n"
> > N " -1, --no-deleted      visa inte borttagna ord\n"
> > N " -2, --no-inserted     visa inte tillagda ord\n"
> > N " -3, --no-common      visa inte gemensamma ord\n"
> > N " -A, --auto-pager      ge resultatet till en sidvisare\n"
> > N " -k, --less-mode      speciell variant av -o för \"less\"\n"
> > N " -m, --avoid-wraps     låt inte fält löpa över flera rader\n"
> > N " -o, --printer       dubbelskrift som för skrivare\n"
> > N " -z, --terminal       använd \"termcap\" för att markera ord\n"
> > N " -K, --no-init-term     som -z, men inga \"termcap\" start/slutsträngar\n"
>                                ^
> bindestreck?
> I övriga filen har du inte termcap inom citationstecken.

Jag tar bort "" runt termcap och lägger till bindestreck.

> 
> >  #: src/mdiff.c:4022
> > N msgid ""
> > N "\n"
> > N "LTYPE is `old', `new', or `unchanged'. GTYPE is LTYPE or `changed'.\n"
> > N "GFMT may contain:\n"
> > N " %< lines from FILE1\n"
> > N " %> lines from FILE2\n"
> > N " %= lines common to FILE1 and FILE2\n"
> > N " %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER printf-style spec for LETTER\n"
> > N "  LETTERs are as follows for new group, lower case for old group:\n"
> > N "   F first line number\n"
> > N "   L last line number\n"
> > N "   N number of lines = L-F+1\n"
> > N "   E F-1\n"
> > N "   M L+1\n"
> > N msgstr ""
> > N "\n"
> > N "LTYPE är \"old\", \"new\" eller \"unchanged\". GTYPE är LTYPE eller \"changed\".\n"
> > N "GFMT kan innehålla:\n"
> > N " %< rader från FIL1\n"
> > N " %> rader från FIL2\n"
> > N " %= rader gemensamma i FIL1 och FIL2\n"
> > N " %[-][BREDD][.[PREC]]{doxX}BOKSTAV printf-liknande format för BOKSTAV\n"
> > N "  BOKSTAV är som följer för ny grupp, små bokstäver för gammal grupp:\n"
> > N "   F första radnummret\n"
> > N "   L sista radnummret\n"
> 
> Är inte "numret" med bara ett m? Detta kan gälla på fler ställen isf.

Visst är det det. Klantigt.

> 
> >  #: src/wdiff.c:1119
> > N msgid "wdiff - Compares words in two files and report differences.\n"
> > N msgstr "wdiff - Jämför ord i två filer och rapporterar skillnader.\n"
> 
> Nejdu. "... och rapportera skillnader.\n"
> 

Okay, jag ändrar.

Tackar,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.