wdiff 0.5g

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-23 23:44:01

Jan D. writes:
> exempelvis omgivningsskillnad för
> "contect diff" och sammanslagen skillnad för "unified diff".
> 
> Finns det någon vedertagen översättning för dessa?

I den översättning som jag gjorde av diffutils för många år sedan (men
som tyvärr aldrig kommit in i paketet :-( ) använde jag följande
översättningar:

"-c -C NUM --context[=NUM] Output NUM (default 2) lines of copied context.\n"
"-c -C ANT --context[=ANT] Skriv ut ANT (normalt 2) rader kopierad omgivning.


"-u -U NUM --unified[=NUM] Output NUM (default 2) lines of unified context.\n
"-u -U ANT --unified[=ANT] Skriv ut ANT (normalt 2) rader sammanslagen omgivn

Kopiesammanhang(skillnad) och sammanslagen sammanhang(skillnad). Men
det vore alltså synd att kalla det för "vedertaget".

För mig är inte "diff" så vedertaget som substantiv att det inte bör
översättas. Definitivt inte unidiff, det har jag aldrig hört i
svenskt tal.

> N "* -C, --context=LINES     as -c, also select context size in lines\n"
> N "* -C, --context=RADER     som -c, men välj också antal rader\n"

"... antal rader omgivning" kanske?

> N "* -U, --unified=LINES     as -u, also select context size in lines\n"
> N "* -U, --unified=RADER     som -u, men välj också antal rader\n"

D:o

> N " %%c'\\O'    character having value O, from 1 to 3 octal digits\n"
> N " %%c'\\O'    tecken som har värdet 0, från 1 till 3 oktala siffror\n"

Nej. "... värdet O, [där O är] från 1 till 3 oktala siffror"

(Ta inte med hakparentesen, jag hade den bara som förklaring här.)

Ditt typsnitt kanske inte visar skillnaden mellan O och 0 så bra? :-)

> N " %%(A=B?T:E)  if A is B then T else E; A B number or VARIABLE; T E FORMAT\n"
> N " %%(A=B?T:E)  if A is B then T else E; A B nummer eller VARIABEL, T E FORMAT\n"

"... A B tal eller VARIABEL, ..."


> N "Standard diff options:\n"
> N "Vanliga skillnadsflaggor:\n"

Det avser inte programmet "diff": "Normala diff-flaggor:"

> N " -l, --paginate      pass the output through `pr' to paginate it\n"
> N " -l, --paginate      skicka resultatet genom \"pr\"\n"

"... för sidindelning"?

> N " -N, --new-file      treat absent files as empty\n"
> N " -N, --new-file      treat absent files as empty\n"

Glömde den, va? :-)

> N " %c'\\OOO' the character with octal code OOO\n"
> N " %c'\\OOO' tecknet med oktalvärde 000\n"

"O", som i Oktal siffra, igen; inte siffran 0.

> N "Detta program är fri programvara. Du kan distribuera den och/eller modifiera\n"
>  "den under villkoren i GNU General Public License, publicerad av\n"

"Du kan distribuera DET och/eller modifiera DET ...

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.