Re: wdiff 0.5g

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-23 23:44:04

Christian Rose writes:
> "Jan D." wrote:
> >   #: src/wdiff.c:1119
> > N msgid "wdiff - Compares words in two files and report differences.\n"
> > N msgstr "wdiff - Jämför ord i två filer och rapporterar skillnader.\n"
> 
> Nejdu. "... och rapportera skillnader.\n"

Fast engelskan är faktiskt felaktig här väl?  Borde det inte varit
"Compares ... reports ..." eller "Compare ... report ..."?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.