Re: initscripts på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-21 20:03:46

Christian Rose writes:
> Håller med, oron är nog befogad. Buggrapporterar du eller jag?

Jag skall försöka ta en titt, men det blir inte ikväll.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.