Re: initscripts på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-25 22:26:49

> Christian Rose writes:
> > Håller med, oron är nog befogad. Buggrapporterar du eller jag?
> 
> Jag skall försöka ta en titt, men det blir inte ikväll.

Nu har jag tagit en titt, och oron var INTE befogad.  De har bara
givit namn på parametrarna till skalfunktioner.  Så det är helt ok att
göra en försvenskning även av parameternamnet som du har gjort.

Däremot var det fel position de angav.  DET har jag just
felrapporterat.  (Jag kom cc:a dig.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.