libuser

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-21 19:52:41

Christian Rose writes:
> #: apps/lchage.c:130
> #, c-format
> msgid "Minimum:\t%d\n"
> msgstr "Minsta:\t%d\n"
> 
> #: apps/lchage.c:134
> #, c-format
> msgid "Maximum:\t%d\n"
> msgstr "Största:\t%d\n"

Detta är väl tiden mellan lösenordsändringar antar jag.  Då tycker jag
"längsta [tid]" är bättre än "största [tid]".  "Minsta [tid]" kan man
kanske säga, om det står "längsta" intill så passar det väl bättre med
"kortaste [tid]" istället.  (Om du nu inte vill använda "max[imal]"
och "min[imal]".)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.