Re: Start Here

From: Richard Hult (richard.hult_at_telia.com)
Date: 2001-08-17 23:16:59

Den 17 Aug 2001 23:05:03 +0200 skrev Johan Dahlin:

> Jag tycker inte heller att det ska vara exakt som i windows.
> Men det kan underlätta för användare att inte hitta på helt nya termer
> och saker, så man kan försöka göra det lite lättare för nya användare.
> Användare som redan är vana vid uttryck som 'Starta program',
> 'Startmenyn'.
> Därför tycker jag att termen Starta här ska användas, för det är en
> startpunkt, hit går man först.

För att förtydliga mig:

Jag är inte av princip emot att använda inarbetade översättningar från
windows, tvärtom brukar jag försvara användandet av sådana (så det är
inte en principsak för mig om någon skulle tro det).

Richard :)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.