Re: Start Here

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-17 23:26:45

Johan Dahlin wrote:
> Jag tycker inte heller att det ska vara exakt som i windows.
> Men det kan underlätta för användare att inte hitta på helt nya termer
> och saker, så man kan försöka göra det lite lättare för nya användare.
> Användare som redan är vana vid uttryck som 'Starta program',
> 'Startmenyn'.
> Därför tycker jag att termen Starta här ska användas, för det är en
> startpunkt, hit går man först.

Jag tänkte flika in lite i debatten här. En av fördelarna med "Starta
här" tycker jag helt enkelt är att det är närmare originalet, "Start
Here", och extremt enkelt igenkännbart direkt vid första anblicken som
just en svensk motsvarighet till originalet.

Eftersom mängden dokumentation som är översatt till svenska fortfarande
är löjligt blygsam (gäller även support på svenska) tycker jag att det
är en fördel som inte är utan betydelse i jämförelse, särskilt inte som
att skillnaden mellan "börja" och "starta" rent språkligt inte är
särskilt stor i detta sammanhang (annars hade vi inte haft den här
debatten) utan mest handlar om ringa skillnader i synsätt.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.