Re: versttning av sawfish

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-03-13 14:50:29

2001-03-10T01:23:17+0100, Christian Rose ->
> Martin Norbäck wrote:
> > Här är en pinfärsk översättning ac sawfish (en fönsterhanterare).
> > Här finns mycket underliga strängar man kan diskutera så det är bara att
> > sätta igång :)
> > # Swedish translation of the Sawfish window manager
> > # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
> 
> 2001 då? =)

Ja, och 2001 också...

> > "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
> 
> Har vi inte standardiserat på att skriva "8bit" utan bindestreck?

Jo. Ändrar.

> > #. ../scripts/sawfish-about.jl
> > msgid "and many others..."
> > msgstr "Och många fler..."
> 
> litet o kanske.
> Fast hela meningen skulle kanske vara "med flera..."?

Ändrar till "med flera...".

> > #. ../scripts/sawfish-about.jl
> > msgid "Sawfish manages your windows extensibly."
> > msgstr "Sawfish hanterar dina fönster utbyggbart."
> 
> Konstig översättning?

Ja, ändrar till "Sawfish är en utbyggbar fönsterhanterare.".
Jag tillhör numera den s.k. "göteborgsskolan" som i översättarkretsar
betyder att man inte ska översätta ordagrant utan snarare försöka fånga
betydelsen och skriva om så det låter bra. :)

> > #. ../themer/themer.in
> > msgid "Reload themes in window manager after saving."
> > msgstr "Ladda om teman i fönsterhanteraren efter sparning."
> 
> Jag brukar använda "läs om" istället för "ladda om".

Eftersom vi översätter "Load" med "Läs in" så är det ju rimligt. Ändrar.
Lägger också till det till vår ordlista.
http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml
(gnome-i18n/sv/ i gnome:s cvs.)

> > #. ../themer/themer.in
> > msgid "[bottom]"
> > msgstr "[underkant]"
> 
> nederkant är kanske bättre?

Jag byter till vanliga parenteser, det passar bättre i dialogrutan.
(http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/i18n/sawfish1.png)

I konsekvensens namn ändrar jag också [vänster] och [höger] till
(vänsterkant) och (högerkant).

> > #. ../themer/themer.in
> > #, c-format
> > msgid "Added pattern `%s'"
> > msgstr "Lade till mönster \"%s\""
> 
> För att återknyta till en gammal diskussion... "mönstret".

Ja, jo och javisst.

> > #. ../themer/themer.in
> > #, c-format
> > msgid "Saved as `%s'"
> > msgstr "Sparade som \"%s\""
> 
> Inte "Sparat som \"%s\""? Vad är sammanhanget?

Det är det sammanhanget att båda översättningarna är rätt. Frågan är
bara om man vill ha imperfekt eller supinum. Jag behåller det som det
är.

> > #. ../themer/themer.in
> > #, c-format
> > msgid "Generated theme in directory `%s'"
> > msgstr "Genererade tema i katalog \"%s\""
> 
> temaT i katalogEN (om du gillar att vara lite bestämd, som jag)

Ja, och inte genereraT, se ovan.

> > #. ../themer/themer.in
> > #. ../themes/Crux/theme.jl
> > msgid "Crux Theme"
> > msgstr "Crux-tema"
> 
> "Temat Crux" kanske.

Bra, bra.

> > #. ../themes/Crux/theme.jl
> > msgid ""
> > "Accent color for focused windows (if unset uses the GTK+ selection color)."
> > msgstr ""
> > "Accentfärg för fokuserade fönster (om det inte är satt, använd GTK+:s "
> > "markeringsfärg)."
> 
> "om det inte är inställt används GTK+:s markeringsfärg"?

Färg är ju n-genus. Jag tror att jag ändrar till:
"Om ingen färg är vald används GTK+:s markeringsfärg"
Ändrade på två ställen till.

> > #. ../themes/gradient/theme.jl
> > msgid "horizontal"
> > msgstr "Horisontell"
> > 
> > #. ../themes/gradient/theme.jl
> > msgid "vertical"
> > msgstr "vertikal"
> 
> litet h isf. Men "vågrät" och "lodrät" är kanske bättre? Vi använder de
> på andra ställen.

Inte på andra ställen i sawfish. Men jag ändrar överallt. Vågrät och
lodrät är fina svenska ord :)

På andra ställen används "horizontal dimension", vilket för mig är lika
med "bredd". Därför översätter jag enligt göteborgsskolan till det.
Likaså med "vertical dimension" som jag översätter till "höjd".

> > #. ../themes/gradient/theme.jl
> > msgid "Direction of gradient in `gradient' frame style."
> > msgstr "Riktning på färgskala i ramstilen \"gradient\"."
> 
> Ser man på, här är det bestämt =)

Ja, det ena av substantiven. Ändrar även till "färgskalan".

> > #. ../themes/mono/theme.jl
> > msgid "Mono Theme"
> > msgstr "Mono-tema"
> 
> Temat Mono... tycker jag

Ja.

> > #. ../themes/mono/theme.jl
> > msgid "Text is \\w justified in window titles."
> > msgstr "Text är \\w i fönstertitlar."
> 
> justerad hur?

Titta på de tre meddelandena ovan:
msgid "left"
msgstr "vänsterjusterad"

msgid "right"
msgstr "högerjusterad"

msgid "center"
msgstr "centrerad"

Jag tyckte det var bättre att flytta in ordet "justerad" för man säger
ju inte centerjusterad, utan centrerad.

> > #. ../themes/smaker/theme.jl
> > msgid "SMaker Theme"
> > msgstr "SMaker-tema"
> 
> Temat SMaker

Utan tvekan. Man kan även ta bort "Temat" helt, eftersom det är en flik,
och det råder ingen tvivel om vad det är. Flikar ska inte ha för lång
text, anser jag. Jag tar bort "Temat" här och på de andra likartade
ställena.

> > #. ../themes/smaker/theme.jl
> > msgid "Use black-on-white button images."
> > msgstr "Använd svart-på-vita knappbilder."
> 
> svartvita?

Tja, det är ju inte svartvita utan svart på vitt (till skillnad från
till exempel vitt på svart.
Översätter till "Använd svarta knappbilder med vit ram." efter att ha
beskådat effekten.

> > #. ../themes/smaker/theme.jl
> > msgid "Bar image for unfocused windows."
> > msgstr "Tubbild för ej fokuserade fönster."
> 
> ofokuserade. Jag gillar inte "ej".
> Och vad är "tubbild"?

Ingen aning, det är inte jag som översatt den. Bar är ju den översta
delen på fönstret. Vi kallar den titelrad.
"Titelradsbild för ofokuserade fönster." blir det.

> > #. ../lisp/sawfish/ui/widgets/keymap.jl
> > #. ../lisp/sawfish/gtk/widgets/alist.jl
> > msgid "Key"
> > msgstr "Tangenter"
> 
> "Tangent" väl?

Ja.

> > #. ../lisp/sawfish/gtk/widgets/list.jl
> > msgid "Delete"
> > msgstr "Radera"
> 
> Ick Ick Ick!
> "Ta bort" har vi väl standardiserat på?

I ordlistan står det "radera". "Ta bort" är bättre i vissa fall,
"radera" i andra. Här är det frågan om ett listelement, så jag väljer
"Ta bort".

> 
> > #. ../lisp/sawfish/gtk/widgets/list.jl
> > msgid "Edit..."
> > msgstr "Ändra..."
> 
> Redigera?

Ja.

> > #. ../lisp/sawfish/ui/layouts/keymaps.jl
> > msgid "Context:"
> > msgstr "Innehåll:"
> 
> Sammanhang kanske?

Ja, en ren felöversättning.

> > #. ../lisp/sawfish/ui/widgets/workspace-geometry.jl
> > #. ../lisp/sawfish/ui/widgets/gtk/workspace-geometry.jl
> > msgid "Workspaces:"
> > msgstr "Skrivbord:"
> 
> Sawfish skiljer mellan "workspaces", "viewports" och "desktops" vad jag
> vet. Blir kanske rörigt om man blandar ihop dem i översättningen?

Ja, jag ändrar "workspace" till "arbetsyta" överallt.
"desktop" blir "skrivbord". "viewport" blir "skrivbordsvy".
Uppdaterar ordlistan.

> > #. ../lisp/sawfish/ui/widgets/keymap.jl
> > msgid "Edit binding"
> > msgstr "Ändra bindning"
> 
> Redigera?

Ja, när det som här är frågan om att redigera någon inställning som
redan finns, i stället för att byta till något helt annat föredrar jag
"redigera". Ändrar.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/focus.jl
> > msgid "Does click-to-focus mode pass the click through to the window."
> > msgstr "Skickar \"click-to-focus\"-läget vidare klicket till fönstret."
> 
> "click-to-focus" är väl översatt någon annanstans? Då ska det kanske
> vara översatt här också?

Hmmm jag hittar inga strängar för "enter-only", "enter-exit" och
"click". De strängarna syns i inställningsmenyn. Får undersöka det.

Tills vidare låter jag den här vara.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/frames.jl
> > msgid "Automatically reload themes when they are updated."
> > msgstr "Ladda automatiskt om teman när de uppdateras."
> 
> "Läs om" tycker jag =)

Till och med
"Läs om teman automatiskt när de uppdateras."
Ändrar.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/frames.jl
> > msgid "Default font: \\w"
> > msgstr "Standardtypsnitt:"
> 
> Hmm, \\w?

Ja, har man inte med \\w hamnar widgeten till vänster. Ändrar.

[...]
> > #. ../lisp/sawfish/wm/keymaps.jl
> > msgid ""
> > "Keymap containing bindings active when the pointer is in the shade button\n"
> > "of a window. (Only mouse-bindings are evaluated in this map.)"
> > msgstr ""
> > "Tangentbindning vars bindningar är aktiva när pekaren är på ett fönsters\n"
> > "skuggknapp. (Endast musbindningar fungerar här.)"
> 
> Jag ogillar engelskans vana att sätta slutpunkten innanför parantesen.
> Finns det något sådant på svenska?

Om man har en hel mening inom parentes sätter man punkten innanför
parentesen, annars inte. Så jag ändrar inget.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/keymaps.jl
> > msgid "Motion threshold for mouse pointer: \\wpixels"
> > msgstr "Rörelsetröskel för muspekaren: \\wpixels"
> 
> pixlar?

Punkter har vi sagt. Eller bildpunkter. Ändrar till "bildpunkter".

> > #. ../lisp/sawfish/wm/stacking.jl
> > msgid "Keep transient windows stacked above: \\w"
> > msgstr "Håll tillfälliga fönster lagrade ovanpå."
> 
> \\w?

Miss. Ändrar.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/window-anim.jl
> > msgid "The default window animation mode: \\w"
> > msgstr "Standard fönsteranimeringsläge: \\w"
> 
> Jag tycker detta luktar särskrivning. Om du inte gillar långa ord kan
> det ju skrivas om som "Standardläge för fönsteranimering".

Bra, ändrar till ditt förslag.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/windows.jl
> > msgid ""
> > "Give focus to windows even when they haven't asked for it.\n"
> > "\n"
> > "Windows should set the `accepts input' hint in their WM_HINTS property to "
> > "show if they require the focus or not."
> > msgstr ""
> > "Ge fokus till fönster även om de inte bett om det.\n"
> > "\n"
> > "Fönster ska sätta tipset \"accepts input\" i sin WM_HINTS-egenskapslista för "
> > "att visa huruvida de kräver fokus."
> 
> "sätta" -> "ställa in" tycker jag =)

Hmmm, "ställa in ett tips"? "ge ett tips" heter det ju.
Ändrar till "Fönster ska ge tipset ...".

> > #. ../lisp/sawfish/wm/windows.jl
> > msgid ""
> > "Format to create unique window names.\n"
> > "\n"
> > "Has two arguments (NAME INDEX) applied to it."
> > msgstr ""
> > "Format att skapa unika fönsternamn.\n"
> > "\n"
> > "Tar två argument (NAME INDEX)."
> 
> "Format FÖR att" kanske...
> 
> NAMN INDEX?

Ja, ändrar.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> > msgid "Virtual desktop configuration."
> > msgstr "Virtuella skrivbordskonfiguration"
> 
> Syftningsfel? "Konfiguration av virtuella skrivbord" blir kanske bättre.

Själv tycker jag bättre om ordet "Konfigurering". Så jag ändrar till
det.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> > msgid "When passing the first or last workspace: \\w"
> > msgstr "Vid passering av det först eller sista skrivbordet: \\w"
> 
> förstA

Ja, och jag har ändrat till "arbetsyta" också.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> > msgid "Preserve empty workspaces in pager."
> > msgstr "Reservera ett tomt skrivbord i pagern."
> 
> Ska "pager" inte översättas?

Jo, jag har översatt till "skrivbordsväljare".

> > #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> > #, c-format
> > msgid "space %d"
> > msgstr "space %d"
> 
> Var kommer detta in i bilden? Ska det inte översättas?

Vet inte.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/grow-pack.jl
> > msgid "Whether growing an already grown window grows it again."
> > msgstr "Huruvida växning av ett redan växt fönster ska växas igen."
> 
> växning? Finns det ordet? =)
> 
> Den här meningen kan nog förbättras... jag har läst översättningen tio
> gånger nu och hade fortfarande inte förstått det utan att ha originalet
> tillhanda...

Jag förstår inte ens om jag har originalet :)
Men jag ändrar till
"Om ett fönster som redan har växt ska kunna växas igen eller inte."

> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/grow-pack.jl
> > msgid "maybe"
> > msgstr "kanske"
> > 
> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/grow-pack.jl
> > msgid "always"
> > msgstr "alltid"
> > 
> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/grow-pack.jl
> > msgid "never"
> > msgstr "aldrig"
> > 
> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/grow-pack.jl
> > msgid ""
> > "Whether and how to move the pointer when packing windows.\n"
> > "\n"
> > "`maybe' means that the pointer is moved along with the window, if the\n"
> > "pointer was within the window area before packing.\n"
> > "\n"
> > "`always' warps the pointer to the center of the window if it isn't\n"
> > "already in the window, then does like `maybe'.\n"
> > "\n"
> > "`never' means not to warp the pointer."
> > msgstr ""
> > "Om och hur pekaren ska flyttas vid fönsterpackning.\n"
> > "\n"
> > "\"maybe\" betyder att pekaren flyttas tillsammans med fönstret om\n"
> > "pekaren var i fönstret innan packningen startade.\n"
> > "\n"
> > "\"always\" flyttar pekaren till mitten av fönstret om den inte redan\n"
> > "är i fönstret, i så fall som \"maybe\".\n"
> > "\n"
> > "\"never\" betyder att pekaren aldrig flyttas."
> 
> Alternativen översattes ju raderna innan. Då ska väl namnen på de
> översatta alternativen användas här...

Ja, såklart. Ändrar.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/move-resize.jl
> > msgid "opaque"
> > msgstr "fylld"
> 
> Är det inte tvärtom? "Genomskinlig"?

Nej, opaque är motsatsen till genomskinlig.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/xterm.jl
> > msgid "The program launched by the `xterm' command."
> > msgstr "Programmet som ska startas med \"xterm\" kommandot."
> > 
> > #. ../lisp/sawfish/wm/commands/xterm.jl
> > msgid "Optional arguments given to the `xterm' command."
> > msgstr "Extra argument till \"xterm\" kommandot"
> 
> "\"xterm\"-kommandot" tycker jag (bindestreck).

Jag ändrar till:
"Programmet som ska startas kommandot \"xterm\"."

> > #. ../lisp/sawfish/wm/ext/audio-events.jl
> > msgid "Play sound effects for window events."
> > msgstr "Spela upp ljudeffekter för fönsterhändelser."
> > 
> > #. ../lisp/sawfish/wm/ext/audio-events.jl
> > msgid "Play sound effects for unmanaged windows."
> > msgstr "Spela upp ljudeffekter för ignorerade fönster."
> 
> Här kanske "upp" är redundant...

Kanske, men jag gillar inte konstruktionen "spela en ljudeffekt".
Det låter bättre med "spela upp".

> > #. ../lisp/sawfish/wm/ext/auto-raise.jl
> > msgid "Raise windows when they are focused."
> > msgstr "Höj fönster när de får fokuserade."
> 
> "när de får fokus" eller "är fokuserade"... men det blir inte dubbelt så
> bra när man blandar =)

"... när de fokuseras." i stil med övriga översättningar.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/ext/edge-flip.jl
> > msgid "viewport"
> > msgstr "vy"
> 
> Innan kallades "viewport" för "skrivbordsvy".

Har ändrat.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/ext/edge-flip.jl
> > msgid "Milliseconds to delay before flipping: \\w"
> > msgstr "Fördröjning i millisekunder innan överflippning: \\w"
> > 
> > #. ../lisp/sawfish/wm/ext/edge-flip.jl
> > msgid "Warp pointer to opposite screen edge when flipping."
> > msgstr "Flytta pekare till motsatta skärmkanten vid överflippning."
> 
> Ey killen flippa inte
> 
> ;-P

Hoho, jag skriver om flip med "byt skrivbord". Alla alternativen är ju
samlade på en skärm som handlar om just "flipping", så det är ingen risk
för missförstånd.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/ext/error-handler.jl
> > msgid "standard-error"
> > msgstr "standardfelutmatning"
> 
> "standard fel" brukar vi nog kalla det.

Det är känns ju som ett standardfel att skriva "standard fel".
Både särskrivning och obegripligt. :)

Jag skriver "standardstället för fel", så får vi se :)

> > #. ../lisp/sawfish/wm/ext/shade-hover.jl
> > msgid ""
> > "Enable shade-hover mode.\n"
> > "\n"
> > "(Temporarily unshades windows while the mouse pointer is over them.)"
> > msgstr ""
> > "Använd skugg-svävningsläget.\n"
> > "\n"
> > "(Avskugga fönster tillfälligt medan pekaren är över dem.)"
> 
> Inget bindestreck i "skuggsvävningsläget".
> Jag hade också ändrat "medan" -> "när".

Jag ändrar.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/ext/tooltips.jl
> > msgid "Font used to display tooltips."
> > msgstr "Font för visning av verktygstips."
> 
> Typsnitt!

Ja usch, vilken fontratt har skrivit det där?

> > #. ../lisp/sawfish/wm/ext/window-history.jl
> > msgid "_Forget saved state"
> > msgstr "_Glöm bort sparat läge"
> 
> "bort" är kanske onödigt här.

Ja, och på ett ställe till. Ändrar.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/ext/window-history.jl
> > msgid "Don't automatically remember details of transient windows."
> > msgstr "Kom ej automatiskt ihåg detaljer för tillfälliga fönster."
> 
> Som sagt, jag tycker inte om "ej". =)

Och dålig ordföljd. Jag ändrar till:
"Kom inte ihåg detaljer automatiskt för tillfälliga fönster."

> > #. ../lisp/sawfish/wm/gnome/integration.jl
> > msgid "Invoke the GNOME control center from the `Customize' menu."
> > msgstr "Starta GNOME:s kontrollpanel från \"Anpassa\" menyn."
> 
> \"Anpassa\"-menyn. Bindestreck.

Jag ändrar till "...menyn \"Anpassa\"."
Gillar det bättre.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/gnome/integration.jl
> > msgid "_GNOME Help..."
> > msgstr "_GNOME Hjälp..."
> 
> Hjälp om GNOME? Hjälp för GNOME?

"Hjälp om _GNOME..." Ändrar.

> 
> 
> > #. ../lisp/sawfish/wm/gnome/integration.jl
> > msgid "GNOME WWW..."
> > msgstr "GNOME WWW..."
> 
> GNOMEs hemsida?

"Hemsida för GNOME..."

> > #. ../lisp/sawfish/wm/placement/smart.jl
> > msgid ""
> > "Try to leave at least this many pixels between window edges in "
> > "first/best-fit."
> > msgstr ""
> > "Försök att lämna åtminstone det här antalet pixlar mellan fönsterkanterna i "
> > "lägena första/bästa-passning."
> 
> "detta antal pixlar" gillar jag bättre.

".. så här många bildpunkter ..."

> > #. ../lisp/sawfish/wm/placement/stagger.jl
> > msgid "Distance between successive placements in `stagger' placement mode."
> > msgstr "Avstånd mellan successiva placeringar i `stagger' placeringsläge."
> 
> Är inte "stagger" översatt? Hursomhelst, jag tycker vi ska använda
> riktiga citattecken, och det blir kanske bättre med "i placeringsläget
> \"stagger\"."

Ja, jag ska kolla på översättningen av såna begrepp.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/gnome.jl
> > msgid "In GNOME _task list"
> > msgstr "I GNOME:s fönsterlista"
> 
> Kortkommando i översättningen?

Ja.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/iconify.jl
> > msgid "Windows uniconify to the current workspace."
> > msgstr "Fönster återställs  på det aktuella skrivbordet."
> 
> Ett blanksteg för mycket.

Jag lade till "(från ikonifierat läge)" också.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/iconify.jl
> > msgid "_Sticky"
> > msgstr "_Fastsatt"
> 
> Vad kom vi överens om när det gällde "sticky"? Jag kommer inte ihåg.

"Klistrig" står det i ordlistan. Inte bra. Jag föreslår "permanent"
eller "fastsatt". Ändrar inte nu.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/maximize.jl
> > msgid "Let unmanaged windows be overlapped when filling windows."
> > msgstr "Låt ignorerade fönster täckas över när fönster \"fylls\"."
> 
> Varför är fylls inom citattecken?

Vet inte, jag tar bort.

> > msgid "Don't cover `avoided' windows when maximizing."
> > msgstr "Täck inte över \"avoided\" fönster vid maximering."
> 
> Finns det ingen översättning för "avoided" i detta sammanhang?

Jo, undvikna? Ändrar.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/state/maximize.jl
> > msgid "Lock position and size while windows are maximized."
> > msgstr "Lås fönstergeometri medan fönstret är maximerat."
> 
> "... när fönster är maximerade."

Ja, jag har gått igenom alla "... while ..." och ändrat så det låter bra.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/util/gtkrc.jl
> > msgid "Reload the gtkrc settings."
> > msgstr "Ladda om gtkrc-inställningarna."
> 
> "Läs om"?

Ja, läs om. Ändrar.

> > #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> > msgid "novice"
> > msgstr "nybörjare"
> > 
> > #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> > msgid "intermediate"
> > msgstr "mellan"
> > 
> > #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> > msgid "expert"
> > msgstr "expert"
> > 
> > #. ../lisp/sawfish/wm/util/nokogiri.jl
> > msgid "Show options suitable for \\w users."
> > msgstr "Visa inställningar som är lämpade för \\w användare."
> 
> Om \\w här blir en användartyp ska det kanske vara bindestreck.
> "\\w-användare". Fast det blir inte bra ändå. Man ska inte plocka in ord
> så här. Buggrapport kanske?

Man behöver inte buggrapportera, det är ju bara att lägga in
tillräckligt mycket text i valmenyn.

Ändrar till detta:
msgstr "nybörjare."
msgstr "mellananvändare."
msgstr "experter."
msgstr "Visa inställningar som är lämpliga för \\w"

> > #. ../themer/themer.glade:622
> > msgid "HIghlighted"
> > msgstr "Upplyst"
> 
> Buggrapport? =)

Orkar inte. :)

> > #. ../themer/themer.glade:1266
> > msgid "Map: "
> > msgstr "Map: "
> 
> Vilket sammanhang? "Karta" eller "bindning" är kanske bättre.

I det här fallet står det:

Map: [...] to: [...]
Jag översätter
Ersätt: [...] med [...]

Enligt principen "förklara vad det är".

> > #. ../themer/themer.glade:1512
> > msgid "Sawfish Themer Preview"
> > msgstr "Sawfish Temabyggare förhandsgranskning"
> 
> En omskrivning som "Förhandsgranskning av Nautilus temabyggare" blir
> kanske bättre.

"Förhandsgranskning för Sawfishs temabyggare", du är Nautilus-skadad
menthos. :)

> > #. ../themer/themer.glade:91
> > msgid "_Open Theme.."
> > msgstr "Öppna tema..."
> 
> Ingen snabbtangent? _Ö kanske?

Man kanske inte vill inte ha ÅÄÖ som snabbtangenter, fast så gör de i
andra applikationer. Man är ju svensk :)

> > #~ msgid "Call the command NAME; optionally with the prefix argument PFX-ARG."
> > #~ msgstr "Anropa kommandot NAME; eventuellt med prefixargumentet PFX-ARG."
> [...]
> [...]
> [...]
> 
> Ujuj... halva filen är ju föråldrade meddelanden. De ska kanske städas
> bort?

Ja, städar.

Tack för all hjälp! Skickar med podiff, och nya filen finns på
http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/i18n/sawfish.po

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.