Re: gdm3

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-30 11:32:06

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > > N msgid "Can't open default host icon: %s"
> > > N msgstr "Kan inte öppna standardvärdikon: %s"
> > 
> > Eller möjligen "standard värdikon".  Vet du säkert om det är värden
> > eller ikonen som är standard?
> 
> Spelar det någon roll? Sammanskrivningen blir ju likadan i båda
> fallen...

Njae, inte nödvändigtvis väl?  Om det är en (värd)ikon som är standard
markeras tycker jag det blir tydligare om man istället skriver

    Kan inte öppna standard värdikon: %s

Om det däremot är en ikon för standardvärd får man skriva ihop alla
tre orden som du gjorde.  Eller skriva om som jag gjorde här om man
föredrar det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.