Re: gdm3

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-01-29 21:26:54

Göran Uddeborg wrote:
> Jag funderade lite över ditt val av "vy" som översättning för
> "display".  Har det debatterats någonstans.  Om det var på den här
> listan har jag nog missat det, men det kanske har varit uppe i något
> annat forum.
> 
> Jag är inte jätteförtjust i översättningen.  Det "display" som man
> pratar om i X-sammanhang tänker jag mig som själva utrustningen,
> hårdvaran.  Skärmen, tangentbordet, musen, och vad som nu kan finnas
> där.  Och då känns "vy" lite konstigt.

Jo. Är kanske bättre med "display". Jag har ändrat genomgående.


> Som sagt, har det debatterats i något sammanhang?  Och hur gick då
> resonemanget?

Vet ej.


> > N msgid "Can't open default host icon: %s"
> > N msgstr "Kan inte öppna standardvärdikon: %s"
> 
> Eller möjligen "standard värdikon".  Vet du säkert om det är värden
> eller ikonen som är standard?

Spelar det någon roll? Sammanskrivningen blir ju likadan i båda
fallen...
Jag antar att det är värdikonen som är standard.


> >   msgid "gdm_xdmcp_handle_manage: Got Manage from banned host %s"
> > G msgstr "gdm_xdmcp_handle_mange: Fick MANAGE från utestängd värd %s"
> > N msgstr "gdm_xdmcp_handle_mange: Fick MANAGE från utestängda värden %s"
> 
> Varför versaler på svenska?

Mycket bra fråga! Tack!


> > N "Your preferred session type %s is not installed on this machine.\n"
> > N "Do you wish to make %s the default for future sessions?"
> > N msgstr ""
> > N "Din föregående sessionstyp %s finns inte installerad på datorn.\n"
> > N "Vill du ändra så att %s blir standard för framtida sessioner?"
> 
> "Föregående"?  Det står det ju inte.

Nej, jag skyller på tillfälligt hjärnsläpp. Jag måste ha tänkt på
"föredra" och samtidigt skrivit "föregående". Jag ändrar till "Den
sessionstyp som du föredrar, %s, finns inte installerad ...". Blir det
bra?

Du ska ha tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gdm3.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.