Ny rp3

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-01-02 17:51:35

Hej och god fortsättning!

Jag har ändrat lite i rp3. Titta gärna igenom ändringarna och kom med
kommentarer.

Först ändringarna, sedan allt. Hela filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/rp3.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.