Ny rp3

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-02 18:22:58

> G msgstr "Timme"
> N msgstr "timme"

Hur uppträder det här, och de övriga du gjort gemena?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.