Förslag till ändringar i rpm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-29 22:01:05

Christian Rose writes:
> * "ombud (proxy)" används. Personligen använder jag "proxyserver", och
> detta är också vad som används i GNOME.

Datatermgruppen ger dig rätt, så jag ändrar. (Det är synd att inte
det äktsvenska ordet "ombud" blev etablerat.)

Jag stryker ur ordlistan också.

> * På ett ställe används som översättning för "mode" "arbetssätt", och
> på andra översätts det med det som jag föredrar, "läge".

Jag ändrar till "läge". (På BÅDA ställena! :-)

> * Som översättning för "specify" används "specifiera". Jag tycker att
> ordet "ange" är enklare, och brukar använda det som översättning för
> "specify" där det är likvärdigt.

Jag gick igenom och ändrade på de ställen där jag tyckte det gick. I
några fall översätter jag med "använda", som i

  msgid "--hash (-h) may only be specified during package installation"
  msgstr "--hash (-h) kan enbart användas vid paketinstallation"

Tycker du att jag skall ändra till "ange" där också? Jag tycker nog
att "använda" passar bra i det här fallet, men båda orden är tänkbara.

> * "timeout" brukar jag översätta med "tidsgräns". "to time out" blir
> alltså "att passera tidsgränsen". Jag vet inte om det är särskilt bra, men
> det är så jag gör. Jag noterade nyligen att MS använder ordet "timeout" på
> svenska. Kommentarer, tack =)

Jag brukar inte använda något enskilt ord för "timeout", utan det får
bero lite på hur det används. Det engelska ordet används på lite
olika sätt. Hur tycker du att det aktuella meddelandet borde
översättas:

  msgid "Server timeout"
  msgstr "Förbindelsen med servern dog ut (timeout)"

> * Ordet "patch" används. Jag brukar använda "programfix" men håller med om
> att "patch" kan vara tydligare ibland. Detta kan naturligtvis också
> diskuteras.

I specifikationsfilerna står det ju "patch" som nyckelord, så man får
vara noga så att man inte förlorar den kopplingen. Rent allmänt så
behöver inte en patch handla om programmet, det kan lika väl handla om
dokumentation eller något annat tillhörande, så "programfix" är lite
för specifikt. "Fix" är tänkbart. Men jag är då orolig att man gör
avståndet till raderna där det står

  Patch4: efax08a-glibc21.patch

och

  %patch4 -p1 -b .glibc21

i specifikationsfilen blir lite för stort.

> * På vissa ställen används "matchar" som översättning av "matches", och på
> andra "passar ihop". Kanske en viss inkonsistens.

Det handlar om matchning i ganska olika mening. Jag tycker att
"matcha" är lite svengelska och har undvikit det när jag kommit på
något naturligt som varit bättre. Men ibland har det blivit för
konstlat, och då har jag behållit matchar.

> * På vissa ställen används "ordinär fil" som översättning av "regular
> file", medans det på andra ställen heter "vanlig fil". Kanske viss
> inkonsistens.

Jag antar att du föredrar "vanlig" eftersom det är mer talspråksnära?
Jag ändrar så att det blir det i båda fallen.

> Det finns säkert fler exempel.

Jag hittade inga fler.

> * På vissa ställen används "tarboll" som översättning av "tarball", medans
> det på andra kallas för "tar-arkiv". Kanske en viss inkonsistens.

Jovisst. "Tarboll" säger man aldrig på svenska, eller gör man det?
Jag tar tar-arkiv, om ingen tycker annorlunda.

> Finns säkert fler förekomster.

Nej.

> * Det här meddelandet misstänker jag har fel betydelse i översättningen:
> 
> #: rpmqv.c:598
> msgid "package src rpm only"
> msgstr "paket endast källrpm"
> 
> Det kan inte vara så att det som menas är "paketera endast källrpm"? De
> omgivande meddelandena verkar ha med paketbygge att göra.

Alldeles riktigt. Bra!

> * "Var god " används. Personligen brukar jag använda "Var vänlig och ".
> Kanske smaksak. Jag vet inte vilken variant som låter minst formell =)
> Kommentarer?

För mig är de likvärdiga. Så du får som du vill.

>  #: build/build.c:305
>  msgid ""
>  "\n"
>  "\n"
>  "RPM build errors:\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
>  "\n"
> G "RPM byggfel:\n"
> N "RPM-byggfel:\n"

Det är inte säkert att man bygger någon RPM, det kan hända att man
bara gör något av stegen i processen. Jag har tolkat det meddelandet
mer i stil med "RPM rapporterar här om de BYGGFEL som uppstod:" fast
naturligtvis lite kortare och koncisare.

>  msgid "parse error in expression"
> G msgstr "parsfel i uttryck"
> N msgstr "tolkningsfel i uttryck"

Eh, det hade jag ju redan rättat.

> G msgstr "rad %d: Otillåtet tecken \"-\" i %s: %s"
> N msgstr "rad %d: Otillåtet \"-\"-tecken i %s: %s"

Blir inte det ganska svårläst? Först ett bindestreck inom
citationstecken som binds ihop med ett annat ord med ett bindesteck.
Det ser lite ut som morsekod.

 "-"--" "-"-

> G msgstr "%s skapades som %s"
> N msgstr "%s skapades som %s\n"

Fler exempel på saker jag redan rättat. Hmm, det krånglade när jag
skickade in senast, och de fick ordna det manuellt. Antagligen
hämtade du din version i mellantiden där.

>  msgid "Bad server response"
> G msgstr "Konstigt svar från server"
> N msgstr "Felaktigt svar från server"

Nja, så säger den för alla felkoder från en FTP-server utom 550 eller
552. Så "felaktigt" är inte riktigt korrekt. Servern kan ha svarat
något korrekt (felmeddelande) men rpm tar inte hand om det speciellt.
För många inloggade just nu faller väl i den kategorin till exempel.

Men om du inte gillar "konstigt" så får du gärna föreslå något annat
att ersätta det med.

I övrigt har jag infört NÅGRA av dina bestämda former, och de flesta
andra rättningarna.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.