Re: Förslag till ändringar i rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-29 23:12:28

Göran Uddeborg wrote:

>> * Som översättning för "specify" används "specifiera". Jag tycker att
>> ordet "ange" är enklare, och brukar använda det som översättning för
>> "specify" där det är likvärdigt.
> 
> Jag gick igenom och ändrade på de ställen där jag tyckte det gick. I
> några fall översätter jag med "använda", som i
> 
>   msgid "--hash (-h) may only be specified during package installation"
>   msgstr "--hash (-h) kan enbart användas vid paketinstallation"
> 
> Tycker du att jag skall ändra till "ange" där också? Jag tycker nog
> att "använda" passar bra i det här fallet, men båda orden är tänkbara.

Ja, båda passar väl lika bra där. Jag vet faktiskt inte vilket jag 
föredrar. Följ du ditt hjärta :-)


>> * "timeout" brukar jag översätta med "tidsgräns". "to time out" blir
>> alltså "att passera tidsgränsen". Jag vet inte om det är särskilt bra, men
>> det är så jag gör. Jag noterade nyligen att MS använder ordet "timeout" på
>> svenska. Kommentarer, tack =)
> 
> Jag brukar inte använda något enskilt ord för "timeout", utan det får
> bero lite på hur det används. Det engelska ordet används på lite
> olika sätt. Hur tycker du att det aktuella meddelandet borde
> översättas:
> 
>   msgid "Server timeout"
>   msgstr "Förbindelsen med servern dog ut (timeout)"

Jag grävde i min svenska ordbok nu och hittade "time-out" 
(sportsammanhang, men ändå). MS verkar använda "timeout" (utan bindestreck).
Jag antar alltså att jag kommer att använda "time-out" själv i mina 
översättningar, i stället för min egenpåhittade variant med tidsgräns.


>> * Ordet "patch" används. Jag brukar använda "programfix" men håller med om
>> att "patch" kan vara tydligare ibland. Detta kan naturligtvis också
>> diskuteras.
> 
> I specifikationsfilerna står det ju "patch" som nyckelord, så man får
> vara noga så att man inte förlorar den kopplingen. Rent allmänt så
> behöver inte en patch handla om programmet, det kan lika väl handla om
> dokumentation eller något annat tillhörande, så "programfix" är lite
> för specifikt. "Fix" är tänkbart. Men jag är då orolig att man gör
> avståndet till raderna där det står
> 
>  Patch4: efax08a-glibc21.patch
> 
> och
> 
>   %patch4 -p1 -b .glibc21
> 
> i specifikationsfilen blir lite för stort.

Kanske det.


>> * På vissa ställen används "ordinär fil" som översättning av "regular
>> file", medans det på andra ställen heter "vanlig fil". Kanske viss
>> inkonsistens.
> 
> Jag antar att du föredrar "vanlig" eftersom det är mer talspråksnära?
> Jag ändrar så att det blir det i båda fallen.

Okej. :-)


>> * På vissa ställen används "tarboll" som översättning av "tarball", medans
>> det på andra kallas för "tar-arkiv". Kanske en viss inkonsistens.
> 
> Jovisst. "Tarboll" säger man aldrig på svenska, eller gör man det?
> Jag tar tar-arkiv, om ingen tycker annorlunda.

Jag skulle föredragit "tarboll", men okej.


>>  #: build/build.c:305
>>  msgid ""
>>  "\n"
>>  "\n"
>>  "RPM build errors:\n"
>>  msgstr ""
>>  "\n"
>>  "\n"
>> G "RPM byggfel:\n"
>> N "RPM-byggfel:\n"
> 
> Det är inte säkert att man bygger någon RPM, det kan hända att man
> bara gör något av stegen i processen. Jag har tolkat det meddelandet
> mer i stil med "RPM rapporterar här om de BYGGFEL som uppstod:" fast
> naturligtvis lite kortare och koncisare.

Okej.


>>  msgid "parse error in expression"
>> G msgstr "parsfel i uttryck"
>> N msgstr "tolkningsfel i uttryck"
> 
> Eh, det hade jag ju redan rättat.

Inte när jag checkade ut det igår =)


>> G msgstr "rad %d: Otillåtet tecken \"-\" i %s: %s"
>> N msgstr "rad %d: Otillåtet \"-\"-tecken i %s: %s"
> 
> Blir inte det ganska svårläst? Först ett bindestreck inom
> citationstecken som binds ihop med ett annat ord med ett bindesteck.
> Det ser lite ut som morsekod.
> 
>  "-"--" "-"-

--- -.- . .--- .-.-.-


>> G msgstr "%s skapades som %s"
>> N msgstr "%s skapades som %s\n"
> 
> Fler exempel på saker jag redan rättat. Hmm, det krånglade när jag
> skickade in senast, och de fick ordna det manuellt. Antagligen
> hämtade du din version i mellantiden där.

Ja, kanske det.


>>  msgid "Bad server response"
>> G msgstr "Konstigt svar från server"
>> N msgstr "Felaktigt svar från server"
> 
> Nja, så säger den för alla felkoder från en FTP-server utom 550 eller
> 552. Så "felaktigt" är inte riktigt korrekt. Servern kan ha svarat
> något korrekt (felmeddelande) men rpm tar inte hand om det speciellt.
> För många inloggade just nu faller väl i den kategorin till exempel.
> 
> Men om du inte gillar "konstigt" så får du gärna föreslå något annat
> att ersätta det med.

Nej, i så fall är det väl bra som det är.


> I övrigt har jag infört NÅGRA av dina bestämda former, och de flesta
> andra rättningarna.

Kul. =)


Christian


..--. ... .-.-.- / ..-. .-. . -.. ..--.. / -.. ... .-.-.-

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.