Förslag till ändringar i rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-29 04:35:35

Här är de ändringar jag gjorde i rpm när jag tittade på det och granskade
det, när Göran till en början sa att han kunde gå med på ändringarna i
obestämd -> bestämd form. Det blev dock mer än bara de ändringarna. Det
här är naturligtvis upp till Göran att inkludera vilka av dessa ändringar
han vill, om några alls.

En del saker som jag reagerade på har jag inte ändrat på i min fil och
syns alltså inte i diffen, utan de påpekar jag i punktform här:


* "ombud (proxy)" används. Personligen använder jag "proxyserver", och
detta är också vad som används i GNOME.


* På ett ställe används som översättning för "mode" "arbetssätt", och
på andra översätts det med det som jag föredrar, "läge".

#: rpm.c:295
msgid "  All modes support the following arguments:"
msgstr "  Alla arbetssätt stödjer följande argument:"

#: rpm.c:325 rpmqv.c:458
msgid "query mode"
msgstr "frågeläge"

#: rpm.c:671 rpm.c:677 rpm.c:686 rpm.c:708 rpm.c:714 rpm.c:721 rpm.c:729
#: rpm.c:737 rpm.c:758 rpm.c:821 rpmqv.c:825 rpmqv.c:834 rpmqv.c:840
#: rpmqv.c:846 rpmqv.c:853 rpmqv.c:888 rpmqv.c:896 rpmqv.c:902 rpmqv.c:910
#: rpmqv.c:978
msgid "only one major mode may be specified"
msgstr "enbart ett läge kan specifieras"

Det finns säkert fler förekomster.


* Som översättning för "specify" används "specifiera". Jag tycker att
ordet "ange" är enklare, och brukar använda det som översättning för
"specify" där det är likvärdigt.


* "timeout" brukar jag översätta med "tidsgräns". "to time out" blir
alltså "att passera tidsgränsen". Jag vet inte om det är särskilt bra, men
det är så jag gör. Jag noterade nyligen att MS använder ordet "timeout" på
svenska. Kommentarer, tack =)


* Ordet "patch" används. Jag brukar använda "programfix" men håller med om
att "patch" kan vara tydligare ibland. Detta kan naturligtvis också
diskuteras.


* På vissa ställen används "matchar" som översättning av "matches", och på
andra "passar ihop". Kanske en viss inkonsistens.

#: rpm.c:448 rpmqv.c:567
msgid ""
"remove all packages which match <package> (normally an error is generated if "
"<package> specified multiple packages)"
msgstr ""
"ta bort alla paket som matchar <paket> (normalt ger det ett fel om <paket> "
"specificerar flera paket)"

#: build/expression.c:401 build/expression.c:446 build/expression.c:501
#: build/expression.c:590
msgid "types must match"
msgstr "typer måste passa ihop"

Det finns säkert fler exempel där dessa olika varianter används.


* På vissa ställen används "ordinär fil" som översättning av "regular
file", medans det på andra ställen heter "vanlig fil". Kanske viss
inkonsistens.

#: build.c:221
#, c-format
msgid "File %s is not a regular file."
msgstr "Filen %s är inte en ordinär fil."

#: lib/signature.c:115
msgid "file is not regular -- skipping size check\n"
msgstr "filen är inte en vanlig fil -- hoppar över storlekskontroll\n"

Det finns säkert fler exempel.


* På vissa ställen används "tarboll" som översättning av "tarball", medans
det på andra kallas för "tar-arkiv". Kanske en viss inkonsistens.

#: rpmqv.c:583
msgid "  -t<stage> <tarball>  "
msgstr "  -t<steg> <tar-arkiv>  "

#: rpm.c:465
msgid "  -t<stage> <tarball>  "
msgstr "  -t<steg> <tarboll>  "

Finns säkert fler förekomster.


* Det här meddelandet misstänker jag har fel betydelse i översättningen:

#: rpmqv.c:598
msgid "package src rpm only"
msgstr "paket endast källrpm"

Det kan inte vara så att det som menas är "paketera endast källrpm"? De
omgivande meddelandena verkar ha med paketbygge att göra.


* "Var god " används. Personligen brukar jag använda "Var vänlig och ".
Kanske smaksak. Jag vet inte vilken variant som låter minst formell =)
Kommentarer?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.