Re: Ny rpm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-29 22:07:30

Christian Rose writes:
> Jag misstänker att den andra inriktningen, ett enkelt och naturligt 
> språk för användaren, stämmer mycket väl överens med tanken hos 
> GNOME-översättarna. Här verkar dock önskan efter formalitet vara större.
> I alla fall är det så jag upplever det.

Jag finner det helt naturligt att man har olika stil på meddelanden i
olika sammanhang.  Själv försöker jag tänka rätt mycket på hur ett
meddelande kommer uppträda när jag skall översätta det.

GNOME handlar ju om fönsterprogram, och där är det ofta lämpligt med
lite längre och mer pratiga meddelanden.  De dyker ofta upp i ett eget
fönster, och har därmed redan från början en del "tyngd" med sig.
Till skillnad mot när man kör i ett terminalfönster där man vill ha
korta koncisa, formellare om du så vill, meddelanden.  Lite av samma
skillnad som skillnaden mellan en knapp där det står "Installera" på i
ett rpm-fönsterprogram, och att ange flaggan "-i" till kommandot i
terminalfönstret.

Olika stil passar i olika sammanhang.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.