Re: Ny rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-29 02:15:18

Göran Uddeborg wrote:

>> Tvärtom, man kan som du säger förutsätta att det är paket det handlar om 
>> när man pysslar med rpm, så det är "glibc" som är den viktiga 
>> informationen, inte att det är paket.
> 
> Nu får du faktiskt ge dig Christian!  Du byter motivering i varje
> brev!

Det är du som försöker få min kritik till att vara att "jag byter 
motivering" hela tiden. Det kanske är så att det finns flera motiv till 
att "paket glibc" är en usel formulering?

Det är du som nu försöker undvika den högst relevanta kommentaren att 
det faktiskt är namnet som är den viktiga informationen och som 
betoningen därför ska ligga på, och i stället kommer med oförskämda 
anklagelser.


> Christian.  Antag att du faktiskt hade fel.  Finns det då något som
> skulle kunna övertyga dig om det?  Något någon skulle kunna säga?

Jag hade självklart accepterat att jag hade fel om alla eller en 
majoritet hade hävdat att jag hade fel. Men så är inte fallet. Tvärtom.

Kanske du skulle fundera över det faktum att det kanske är du som 
hittills inte kunnat erkänna att en majoritet tycker att den formulering 
som du använder är fel?


> Stärkt av Jans bekräftelse av att min språkkänsla inte spårat ut, och
> att jag dessutom inte är ensam om min åsikt,

Nej, ni är nu två. Vi är tre.
Ingen verkar stöta sig på formuleringen "paketet glibc", även om de 
skulle föredra "paket glibc". Jag drar denna slutsats från dina och Jans 
kommentarer. Kanske missförstod jag det, men faktum kvarstår att folk 
reagerar på "paket glibc" om de nu inte råkar använda denna formulering 
själva (vilket, åtminstone hittills, verkar vara en majoritet).

Därför tycker jag fortfarande att det är märkligt att du inte till något 
pris vill använda bestämd form.


> känner jag mig åter redo
> att hantera översättningen av rpm framöver.  Jag återtar alltså
> ansvaret för den, och gör de andra ändringar vi kommit fram till.
> (Stryka "om" i "fråga om" i första hand.)

Jag har redan ägnat en del av dagen åt att finkamma rpm och även hittat 
andra saker som jag är osäker på, så jag kommer nog att skicka mina 
ändringar till listan i alla fall. I egenskap av ansvarig för rpm är du 
naturligtvis välkommen att använda ändringarna eller de delar av dem som 
du känner för. Därmed inte sagt att debatten om bestämd/obestämd form är 
avslutad.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.