pan

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-21 01:48:32

> msgid "Search Offsite"
> msgstr "Sök utanför platsen"

"Utanför platsen", förstår man det? "Site" som "plats" kan vara
svårgissat. Man kanske inte behöver använda "sajt" här, men jag
skulle föredra till exempel det allmännare "ställe" i till exempel
frasen "Sök på andra ställen". Eller kanske "Sök annorstädes"?

> msgid "Got %d groups in %.1f seconds (%.0f groups/sec)"
> msgstr "Fick tag i %d grupper på %.1f sekunder (%.0f grupper/sekund)"

Kan du inte lika gärna hoppa över "tag i"?

> msgid "Got %d articles in %.1f seconds (%.0f art/sec)"
> msgstr "Fick tag i %d artiklar på %.1f sekunder (%.0f artiklar/sekund)"

I så fall här också.

> msgid "Got %d rules in %.1f seconds (%.0f rules/sec)"
> msgstr "Fick tag i %d regler på %.1f sekunder (%.0f regler/sekund)"

Och här.

> msgid "fully-qualified domain names must not begin with a digit."
> msgstr "fullständiga domännamn kan inte börja med en siffra."

Är inte "får inte" bättre än "kan inte"?

> msgid "Create a mail reply to the sender."
> msgstr "Skapa ett e-postsvar till författaren."

Säg du "(av)sändaren". Det behöver inte vara samma som författaren.

> msgid "Reply-To: "
> msgstr "Svara till: "

Du kanske bör behålla stilen med bindestreck mellan orden när du
översätter huvudradsetiketter.

> msgid "Followup-To: "
> msgstr "Följ upp till: "

I så fall här också.

> msgid "WARNING: %d lines too wide in signature"
> msgstr "VARNING: %d rader är för mycket i signatur"

Betyder det inte "%d rader är för vida i signatur"?

> msgid "WARNING: The message is entirely quoted text!"
> msgstr "VARNING: Meddelandet är helt och hållet citerad text."

"Endast" istället för "helt och hållet" är nog tydligare, tror jag.

> msgid "ERROR: Message appears to have no new content."
> msgstr "FEL: Meddelandet verkar inte ha något innehåll."

"Nytt" har du visst inte fått med. Det borde du kanske ha.

> msgid "WARNING: Crossposting without setting Followup-To."
> msgstr "VARNING: Korspostar utan att ange Följ upp till."

Bindestreck här också.

> msgid "The organization you're associated with."
> msgstr "Den organisation som du är affilierad med."

Det räcker nog med "som du tillhör". Det är inte en ordagrann
översättning, men Organization-rubriken är inte så väldefinierad från
början heller.

> msgid "In article %i, %a wrote:"
> msgstr "I artikeln %s skrev %a:"

%i eller %s?

> "Toggling this and restarting Pan is a good idea if your fonts aren't being "
> "displayed properly."
> msgstr ""
> "Växla detta och starta om Pan är en bra idé om dina typsnitt inte visas "
> "korrekt."

Den meningen bör väl börja med "att"?

> msgid "Hello frob!"
> msgstr "Hej frob!"

Frob?

> msgid "Hello kail!"
> msgstr "Hej kail!"

Kail?

> msgid "hello tov!"
> msgstr "hej tov!"

Tov? Vad ÄR detta?

> msgid "Hello minmax!"
> msgstr "Hej minmax!"

En till!

> msgid "Articles/Mail posted before"
> msgstr "Artiklar/e-post postades före"

Inte "postade före"? Det beror på vad det betyder i orginalet.

> msgid "%.2f kb/s, %d:%02d:%02d remaining"
> msgstr "%.2f kb/s, %d.%02d.%02d återstår"

Antagligen menas "kB/s", om vi skall hålla oss till de konventioner vi
tidigare använt. (Jag förmodar alltså att det handlar om kilobyte,
inte kilobit.)

> msgid "Retrieved %u groups for \"%s\""
> msgstr "Mottog %u grupper för \"%s\""

Jag tycker "Hämtade" blir bättre. Gäller ett antal meddelanden efter
detta också.

> msgid "Incomplete Binary Attachment"
> msgstr "Inkomplett binär bilaga"

Jag kom just på, man skulle kunna säga fullständig/ofullständig som
översättning av complete/incomplete. "Inkomplett" låter lite krystat.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.