dia

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-21 00:20:56

Uppdaterade och granskade översättningen av dia. Kommentarer mottages
tacksamt.

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/dia.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of Dia.
# Fredrik Hallenberg <hallon@lysator.liu.se>, 1999.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>
# Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 2000
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dia\n"
"POT-Creation-Date: 2000-10-20 20:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-21 00:07+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: app/app_procs.c:136
msgid "Export loaded file and exit"
msgstr "Exportera inläst fil och avsluta"

#: app/app_procs.c:137
msgid "OUTPUT"
msgstr "UTDATA"

#: app/app_procs.c:139
msgid "Show this help message"
msgstr "Visa detta hjälpmeddelande"

#: app/app_procs.c:158
msgid "Can't connect to session manager!\n"
msgstr "Kan inte få kontakt med sessionshanteraren!\n"

#: app/app_procs.c:169
msgid "[OPTION...] [FILE...]"
msgstr "[FLAGGA...] [FIL...]"

#: app/app_procs.c:172
#, c-format
msgid ""
"Error on option %s: %s.\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"Fel vid flaggan %s: %s.\n"
"Kör \"%s --help\" för att se en fullständig lista över tillgängliga "
"kommandoradsalternativ.\n"

#: app/app_procs.c:219 app/app_procs.c:221
msgid ""
"Couldn't find standard objects when looking for object-libs, exiting...\n"
msgstr ""
"Kunde inte hitta standardobjekt vid sökning efter objektbibliotek, "
"avslutar...\n"

#: app/app_procs.c:238
msgid "Need valid input file\n"
msgstr "Behöver en giltig \"input\"-fil\n"

#: app/app_procs.c:299 app/app_procs.c:305
msgid "Quit, are you sure?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"

#: app/app_procs.c:312
msgid ""
"Modified diagrams exists.\n"
"Are you sure you want to quit?"
msgstr ""
"Det finns diagram som har ändrats.\n"
"Är du säker på att du vill avsluta?"

#: app/app_procs.c:322 app/app_procs.c:327
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: app/app_procs.c:339 app/layer_dialog.c:986 app/lineprops_area.c:549
#: app/lineprops_area.c:747 app/linewidth_area.c:241
#: app/paginate_psprint.c:242
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: app/app_procs.c:407
msgid "Could not create per-user Dia config directory"
msgstr "Kunde inte skapa katalog med personliga Dia-inställningar."

#: app/app_procs.c:427
msgid "Objects and filters internal to dia"
msgstr "Interna objekt och filter i dia"

#: app/color_area.c:260 lib/widgets.c:492
msgid "Select color"
msgstr "Välj färg"

#: app/commands.c:84
#, c-format
msgid ""
"No such file found\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Kan inte hitta filen\n"
"%s\n"

#: app/commands.c:104
msgid "Import from XFig"
msgstr "Importera från XFig"

#: app/commands.c:160
#, c-format
msgid "Untitled-%d"
msgstr "Namnlös-%d"

#: app/commands.c:221
msgid "No existing object to paste.\n"
msgstr "Det finns inget existerande objekt att klistra in.\n"

#: app/commands.c:456
msgid "About Dia"
msgstr "Om Dia"

#: app/commands.c:499
#, c-format
msgid "Dia v %s by Alexander Larsson"
msgstr "Dia v %s av Alexander Larsson"

#: app/commands.c:504
msgid "Maintainer: James Henstridge"
msgstr "Underhållare: James Henstridge"

#: app/commands.c:508
msgid "Please visit http://www.lysator.liu.se/~alla/dia for more info"
msgstr "Besök http://www.lysator.liu.se/~alla/dia för mer information"

#: app/commands.c:513
msgid "Contributors:"
msgstr "Bidragare:"

#. setup buttons
#: app/commands.c:530 app/dia-props.c:86 app/layer_dialog.c:976
#: app/lineprops_area.c:540 app/lineprops_area.c:737 app/linewidth_area.c:232
#: app/pagesetup.c:72 app/paginate_psprint.c:234 app/preferences.c:600
#: app/properties.c:82 lib/message.c:87
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: app/commands.c:633
msgid ""
"The anti aliased renderer is buggy, and may cause\n"
"crashes. We know there are bugs in it, so don't\n"
"bother submitting another report if it crashes"
msgstr ""
"Den kantutjämnande renderaren är buggig och kan orsaka\n"
"krascher. Vi vet att det finns buggar i den, så det är\n"
"inte nödvändigt att skicka in fler felrapporter om den\n"
"kraschar"

#: app/defaults.c:48 app/defaults.c:56
msgid "Object defaults"
msgstr "Standardvärden för objekt"

#: app/defaults.c:73 app/dia-props.c:95 app/pagesetup.c:77
#: app/preferences.c:609 app/properties.c:91
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"

#: app/defaults.c:83 app/dia-props.c:105 app/layer_dialog.c:261
#: app/pagesetup.c:83 app/plugin-manager.c:146 app/preferences.c:618
#: app/properties.c:101
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: app/defaults.c:96
msgid "This object has no defaults."
msgstr "Detta objekt har inga standardvärden."

#: app/dia_embedd.c:266
msgid "Could not initialize Bonobo!"
msgstr "Kunde inte initiera Bonobo!"

#: app/dia-props.c:60 app/dia-props.c:67
msgid "Diagram Properties"
msgstr "Diagramegenskaper"

#: app/dia-props.c:130
msgid "x"
msgstr "x"

#: app/dia-props.c:134
msgid "y"
msgstr "y"

#: app/dia-props.c:139
msgid "Spacing"
msgstr "Mellanrum"

#: app/dia-props.c:159
msgid "Visible spacing"
msgstr "Synliga mellanrum"

#: app/dia-props.c:179
msgid "Grid"
msgstr "Rutnät"

#: app/dia-props.c:189
msgid "Background Colour"
msgstr "Bakgrundsfärg"

#: app/dia-props.c:200 lib/diagramdata.c:53
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"

#. paper size
#: app/diapagelayout.c:108
msgid "Paper Size"
msgstr "Pappersstorlek"

#. orientation
#: app/diapagelayout.c:141
msgid "Orientation"
msgstr "Orientering"

#. margins
#: app/diapagelayout.c:179
msgid "Margins"
msgstr "Marginaler"

#: app/diapagelayout.c:191
msgid "Top:"
msgstr "Ovansida:"

#: app/diapagelayout.c:204
msgid "Bottom:"
msgstr "Undersida:"

#: app/diapagelayout.c:217
msgid "Left:"
msgstr "Vänster:"

#: app/diapagelayout.c:230
msgid "Right:"
msgstr "Höger:"

#. Scaling
#: app/diapagelayout.c:244
msgid "Scaling"
msgstr "Skalning"

#: app/diapagelayout.c:255
msgid "Scale:"
msgstr "Skala:"

#: app/diapagelayout.c:267
msgid "Fit to:"
msgstr "Anpassa till:"

#: app/diapagelayout.c:279
msgid "by"
msgstr "till"

#: app/diapagelayout.c:674
#, c-format
msgid "%0.3gcm x %0.3gcm"
msgstr "%0.3gcm × %0.3gcm"

#: app/diapagelayout.c:776 app/pagesetup.c:60 app/pagesetup.c:68
msgid "Page Setup"
msgstr "Sidinställningar"

#: app/disp_callbacks.c:70 app/properties.c:164
msgid ""
"This object doesn't support Undo/Redo.\n"
"Undo information erased."
msgstr ""
"Detta objekt stöder inte Ångra/Gör om.\n"
"Ångrainformationen raderad."

#: app/disp_callbacks.c:167
msgid "No object menu"
msgstr "Ingen objektmeny"

#: app/display.c:68 app/display.c:69
msgid "Zoom"
msgstr "Zooma"

#: app/display.c:88
msgid "Diagram modified!"
msgstr "Diagrammet är ändrat!"

#: app/display.c:754 app/display.c:760
msgid "Really close?"
msgstr "Är du säker på att du vill stänga?"

#: app/display.c:765
msgid ""
"This diagram has not been saved.\n"
"Are you sure you want to close this window?"
msgstr ""
"Detta diagram har inte sparats.\n"
"Är du säker på att du vill stänga detta fönster?"

#: app/display.c:783 app/filedlg.c:242 app/filedlg.c:431 app/preferences.c:492
#: lib/properties.c:279
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: app/display.c:793 app/filedlg.c:255 app/filedlg.c:444 app/preferences.c:492
#: app/preferences.c:503 lib/properties.c:281 lib/properties.c:302
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: app/export_png.c:78 app/load_save.c:549 app/render_eps.c:162
#: plug-ins/cgm/cgm.c:1128 plug-ins/dxf/dxf-export.c:512
#: plug-ins/hpgl/hpgl.c:555 plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:185
#: plug-ins/shape/shape-export.c:191 plug-ins/svg/render_svg.c:177
#: plug-ins/wpg/wpg.c:926
#, c-format
msgid "Couldn't open: '%s' for writing.\n"
msgstr "Kunde inte öppna: \"%s\" för skrivning.\n"

#: app/export_png.c:86
msgid "Could not create PNG write structure"
msgstr "Kunde inte skapa PNG-skrivstruktur"

#: app/export_png.c:95
msgid "Could not create PNG header info structure"
msgstr "Kunde inte skapa informationsstruktur för PNG-huvuden"

#: app/export_png.c:103
msgid "Error occurred while writing PNG"
msgstr "Fel uppstod vid skrivning av PNG"

#: app/export_png.c:156
msgid "Portable Network Graphics"
msgstr "Portable Network Graphics"

#: app/filedlg.c:95 app/filedlg.c:369
msgid "By extension"
msgstr "Efter filändelse"

#: app/filedlg.c:154
msgid "Open Diagram"
msgstr "Öppna diagram"

#: app/filedlg.c:180
msgid "Open Options"
msgstr "Inställningar för öppna"

#: app/filedlg.c:188 app/filedlg.c:528
msgid "Determine file type:"
msgstr "Fastställ filtyp:"

#: app/filedlg.c:228 app/filedlg.c:416
msgid "File already exists"
msgstr "Filen finns redan"

#: app/filedlg.c:232 app/filedlg.c:419
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' already exists.\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Filen \"%s\" finns redan redan.\n"
"Vill du skriva över den?"

#: app/filedlg.c:296
msgid "Save Diagram"
msgstr "Spara diagram"

#: app/filedlg.c:476
#, c-format
msgid ""
"Could not determine which export filter\n"
"to use to save '%s'"
msgstr ""
"Kunde inte avgöra vilket exportfilter\n"
"att använda för att spara \"%s\""

#: app/filedlg.c:493
msgid "Export Diagram"
msgstr "Exportera diagram"

#: app/filedlg.c:520
msgid "Export Options"
msgstr "Inställningar för export"

#: app/interface.c:31
msgid "Modify object(s)"
msgstr "Modifiera objekt"

#: app/interface.c:32 app/menus.c:193
msgid "Modify"
msgstr "Modifiera"

#: app/interface.c:36 app/interface.c:37 app/menus.c:194
msgid "Magnify"
msgstr "Förstora"

#: app/interface.c:41
msgid "Scroll around the diagram"
msgstr "Rulla i diagrammet"

#: app/interface.c:42 app/menus.c:195
msgid "Scroll"
msgstr "Rulla"

#: app/interface.c:46
msgid "Create Text"
msgstr "Skapa text"

#: app/interface.c:47 app/menus.c:196
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: app/interface.c:51
msgid "Create Box"
msgstr "Skapa rektangel"

#: app/interface.c:52 app/menus.c:197
msgid "Box"
msgstr "Låda"

#: app/interface.c:56
msgid "Create Ellipse"
msgstr "Skapa ellips"

#: app/interface.c:57 app/menus.c:198
msgid "Ellipse"
msgstr "Ellips"

#: app/interface.c:61
msgid "Create Polygon"
msgstr "Skapa polygon"

#: app/interface.c:62 app/menus.c:199
msgid "Polygon"
msgstr "Polygon"

#: app/interface.c:66
msgid "Create Beziergon"
msgstr "Skapa bezierlinje"

#: app/interface.c:67 app/menus.c:200
msgid "Beziergon"
msgstr "Beziergon"

#: app/interface.c:71
msgid "Create Line"
msgstr "Skapa linje"

#: app/interface.c:72 app/menus.c:201 objects/standard/line.c:183
msgid "Line"
msgstr "Linje"

#: app/interface.c:76
msgid "Create Arc"
msgstr "Skapa båge"

#: app/interface.c:77 app/menus.c:202
msgid "Arc"
msgstr "Båge"

#: app/interface.c:81
msgid "Create Zigzagline"
msgstr "Skapa sicksacklinje"

#: app/interface.c:82 app/menus.c:203
msgid "Zigzagline"
msgstr "Sicksacklinje"

#: app/interface.c:86
msgid "Create Polyline"
msgstr "Skapa linje med flera noder"

#: app/interface.c:87 app/menus.c:204
msgid "Polyline"
msgstr "Polylinje"

#: app/interface.c:91
msgid "Create Bezierline"
msgstr "Skapa bezierkurva"

#: app/interface.c:92 app/menus.c:205
msgid "Bezierline"
msgstr "Bezierkurva"

#: app/interface.c:96
msgid "Create Image"
msgstr "Skapa bild"

#: app/interface.c:97 app/menus.c:206
msgid "Image"
msgstr "Bild"

#: app/interface.c:308
msgid "NULL tooldata in tool_select_update"
msgstr "NULL-tooldata i tool_select_update"

#: app/interface.c:718
msgid ""
"Foreground & background colors. The small black and white squares reset "
"colors. The small arrows swap colors. Double click to change colors."
msgstr ""
"För- och bakgrundsfärger. Symbolen med en svart och vit ruta återställer "
"färgerna. Pilarna byter färger. Dubbelklicka för att ändra färgerna."

#: app/interface.c:799
msgid "Diagram Editor"
msgstr "Diagrameditor"

#: app/layer_dialog.c:66
msgid "New Layer"
msgstr "Nytt lager"

#: app/layer_dialog.c:67
msgid "Raise Layer"
msgstr "Höj lager"

#: app/layer_dialog.c:68
msgid "Lower Layer"
msgstr "Sänk lager"

#: app/layer_dialog.c:69
msgid "Delete Layer"
msgstr "Ta bort lager"

#: app/layer_dialog.c:203
msgid "Layers"
msgstr "Lager"

#: app/layer_dialog.c:216
msgid "Diagrams:"
msgstr "Diagram:"

#: app/layer_dialog.c:306
msgid "New layer"
msgstr "Nytt lager"

#: app/layer_dialog.c:509
msgid "none"
msgstr "inget"

#: app/layer_dialog.c:951
msgid "Edit Layer Attributes"
msgstr "Ändra lagerattribut"

#: app/layer_dialog.c:967
msgid "Layer name:"
msgstr "Lagernamn:"

#: app/lineprops_area.c:529
msgid "Arrow Properties"
msgstr "Pilegenskaper"

#: app/lineprops_area.c:586 app/lineprops_area.c:770
msgid "Details..."
msgstr "Detaljer..."

#: app/lineprops_area.c:726
msgid "Line Style Properties"
msgstr "Linjeegenskaper"

#: app/linewidth_area.c:211
msgid "Line width"
msgstr "Linjebredd"

#: app/linewidth_area.c:219 objects/chronogram/chronoline.c:331
#: objects/chronogram/chronoline.c:422 objects/chronogram/chronoref.c:251
#: objects/chronogram/chronoref.c:316
msgid "Line width:"
msgstr "Linjebredd:"

#: app/load_save.c:95
msgid "Error reading diagram file\n"
msgstr "Fel vid läsning av diagramfil\n"

#: app/load_save.c:146
msgid ""
"Error loading diagram.\n"
"Linked object not found in document."
msgstr ""
"Fel vid inläsning av diagram.\n"
"Refererat objekt finns inte i dokumentet."

#: app/load_save.c:149
msgid ""
"Error loading diagram.\n"
"connection point does not exist."
msgstr ""
"Fel vid inläsning av diagram.\n"
"Anslutningspunkten finns inte."

#: app/load_save.c:152
msgid ""
"Error loading diagram.\n"
"connection handle does not exist."
msgstr ""
"Fel vid inläsning av diagram.\n"
"Anslutningshandtaget finns inte."

#: app/load_save.c:196 plug-ins/dxf/dxf-import.c:489 plug-ins/wpg/wpg.c:1020
#, c-format
msgid "Couldn't open: '%s' for reading.\n"
msgstr "Kunde inte öppna: \"%s\" för läsning.\n"

#: app/load_save.c:202
msgid "You must specify a file, not a directory.\n"
msgstr "Du måste ange en fil, inte en katalog.\n"

#: app/load_save.c:211 app/load_save.c:216
#, c-format
msgid ""
"Error loading diagram %s.\n"
"Unknown file type."
msgstr ""
"Fel vid inläsning av diagrammet %s.\n"
"Okänd filtyp."

#: app/load_save.c:223
#, c-format
msgid ""
"Error loading diagram %s.\n"
"Not a Dia file."
msgstr ""
"Fel vid inläsning av diagrammet %s.\n"
"Ingen Dia-fil."

#: app/load_save.c:667
#, c-format
msgid "Failed to save file '%s'.\n"
msgstr "Misslyckades med att spara filen \"%s\".\n"

#: app/load_save.c:687 app/load_save.c:692
msgid "Native Dia Diagram"
msgstr "Inhemskt Dia-diagram"

#: app/menus.c:39 app/menus.c:50
msgid "_New diagram"
msgstr "_Nytt diagram"

#: app/menus.c:39 app/menus.c:50
msgid "Create new diagram"
msgstr "Skapa ett nytt diagram"

#: app/menus.c:43 app/plugin-manager.c:129 app/plugin-manager.c:135
msgid "Plug-ins"
msgstr "Insticksprogram"

#: app/menus.c:57
msgid "_Export..."
msgstr "_Exportera..."

#: app/menus.c:61
msgid "Page Set_up..."
msgstr "Sidinst_ällningar..."

#: app/menus.c:63
msgid "_Print Diagram..."
msgstr "Skriv _ut diagram..."

#: app/menus.c:78
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: app/menus.c:84
msgid "Copy Text"
msgstr "Kopiera text"

#: app/menus.c:85
msgid "Cut Text"
msgstr "Klipp ut text"

#: app/menus.c:86
msgid "Paste _Text"
msgstr "Klistra in _text"

#: app/menus.c:109
msgid "Zoom _In"
msgstr "Zooma _in"

#: app/menus.c:109
#, c-format
msgid "Zoom in 50%"
msgstr "Zooma in 50%"

#: app/menus.c:110
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zooma _ut"

#: app/menus.c:110
#, c-format
msgid "Zoom out 50%"
msgstr "Zooma ut 50%"

#: app/menus.c:111
msgid "_Zoom"
msgstr "_Zooma"

#: app/menus.c:112
msgid "Diagram Properties..."
msgstr "Diagramegenskaper..."

#: app/menus.c:114
msgid "_AntiAliased"
msgstr "_Kantutjämnad"

#: app/menus.c:117
msgid "_Visible Grid"
msgstr "_Synligt rutnät"

#: app/menus.c:119
msgid "_Snap To Grid"
msgstr "_Fäst vid rutnät"

#: app/menus.c:121
msgid "Show _Rulers"
msgstr "Visa _linjaler"

#: app/menus.c:123
msgid "Show _Connection Points"
msgstr "Visa _anslutningspunkter"

#: app/menus.c:126
msgid "New _View"
msgstr "Ny _vy"

#: app/menus.c:127
msgid "Show _All"
msgstr "Visa _allt"

#: app/menus.c:132
msgid "All"
msgstr "Allt"

#: app/menus.c:133 lib/widgets.c:654 objects/UML/association.c:991
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: app/menus.c:134 app/menus.c:147
msgid "Invert"
msgstr "Invertera"

#: app/menus.c:135
msgid "Connected"
msgstr "Ansluten"

#: app/menus.c:136
msgid "Transitive"
msgstr "Transitiv"

#: app/menus.c:137
msgid "Same Type"
msgstr "Samma typ"

#: app/menus.c:139
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"

#: app/menus.c:141
msgid "Union"
msgstr "Union"

#: app/menus.c:143
msgid "Intersect"
msgstr "Skär"

#: app/menus.c:145
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: app/menus.c:153 lib/properties.c:1176 lib/properties.h:324
#: lib/widgets.c:176
msgid "Left"
msgstr "Vänster"

#: app/menus.c:155 app/menus.c:169 lib/properties.c:1177 lib/properties.h:325
#: lib/widgets.c:182
msgid "Center"
msgstr "Mittpunkt"

#: app/menus.c:157 lib/properties.c:1178 lib/properties.h:326
#: lib/widgets.c:188
msgid "Right"
msgstr "Höger"

#: app/menus.c:159 app/menus.c:173
msgid "Equal Distance"
msgstr "Lika avstånd"

#: app/menus.c:161 app/menus.c:175
msgid "Adjacent"
msgstr "Närliggande"

#: app/menus.c:167
msgid "Top"
msgstr "Ovansida"

#: app/menus.c:171
msgid "Bottom"
msgstr "Undersida"

#: app/menus.c:181
msgid "Send to _Back"
msgstr "Lägg _underst"

#: app/menus.c:182
msgid "Bring to _Front"
msgstr "Lägg _överst"

#: app/menus.c:184
msgid "_Group"
msgstr "_Gruppera"

#: app/menus.c:185
msgid "_Ungroup"
msgstr "_Avgruppera"

#: app/menus.c:187
msgid "Align _Horizontal"
msgstr "Justera _horisontellt"

#: app/menus.c:188
msgid "Align _Vertical"
msgstr "Justera _vertikalt"

#: app/menus.c:211
msgid "_Properties"
msgstr "_Egenskaper"

#: app/menus.c:212
msgid "_Layers"
msgstr "_Lager"

#: app/menus.c:231
msgid "_Select"
msgstr "_Markera"

#: app/menus.c:232
msgid "_Objects"
msgstr "_Objekt"

#: app/menus.c:233
msgid "_Tools"
msgstr "_Verktyg"

#: app/menus.c:234
msgid "_Dialogs"
msgstr "_Dialoger"

#: app/menus.c:248 app/menus.c:261
msgid "/_File"
msgstr "/_Arkiv"

#: app/menus.c:249 app/menus.c:262
msgid "/File/_New"
msgstr "/Arkiv/_Ny"

#: app/menus.c:250 app/menus.c:263
msgid "/File/_Open"
msgstr "/Arkiv/_Öppna"

#: app/menus.c:251
msgid "/File/_Preferences..."
msgstr "/Arkiv/_Inställningar..."

#: app/menus.c:252
msgid "/File/P_lugins"
msgstr "/Arkiv/Insticks_program"

#: app/menus.c:253 app/menus.c:267 app/menus.c:270
msgid "/File/---"
msgstr "/Arkiv/---"

#: app/menus.c:254 app/menus.c:273
msgid "/File/_Quit"
msgstr "/Arkiv/_Avsluta"

#: app/menus.c:255
msgid "/_Help"
msgstr "/_Hjälp"

#: app/menus.c:256
msgid "/Help/_About"
msgstr "/Hjälp/_Om"

#: app/menus.c:264
msgid "/File/_Save"
msgstr "/Arkiv/_Spara"

#: app/menus.c:265
msgid "/File/Save _As..."
msgstr "/Arkiv/Spara so_m..."

#: app/menus.c:266
msgid "/File/_Export..."
msgstr "/Arkiv/_Exportera..."

#: app/menus.c:268
msgid "/File/Page Set_up..."
msgstr "/File/Sidinst_ällningar..."

#: app/menus.c:269
msgid "/File/_Print Diagram..."
msgstr "/Arkiv/Skriv _ut diagram..."

#: app/menus.c:271
msgid "/File/_Close"
msgstr "/Arkiv/S_täng"

#: app/menus.c:274
msgid "/_Edit"
msgstr "/_Redigera"

#: app/menus.c:275
msgid "/Edit/_Copy"
msgstr "/Redigera/_Kopiera"

#: app/menus.c:276
msgid "/Edit/C_ut"
msgstr "/Redigera/Klipp _ut"

#: app/menus.c:277
msgid "/Edit/_Paste"
msgstr "/Redigera/Klistra _in"

#: app/menus.c:278
msgid "/Edit/_Delete"
msgstr "/Redigera/_Ta bort"

#: app/menus.c:279
msgid "/Edit/_Undo"
msgstr "/Redigera/_Ångra"

#: app/menus.c:280
msgid "/Edit/_Redo"
msgstr "/Redigera/Gör om"

#: app/menus.c:281
msgid "/Edit/Copy Text"
msgstr "/Redigera/Kopiera text"

#: app/menus.c:282
msgid "/Edit/Cut Text"
msgstr "/Redigera/Klipp ut text"

#: app/menus.c:283
msgid "/Edit/Paste _Text"
msgstr "/Redigera/Klistra in _text"

#: app/menus.c:284
msgid "/_View"
msgstr "/_Visa"

#: app/menus.c:285
msgid "/View/Zoom _In"
msgstr "/Visa/Zooma _in"

#: app/menus.c:286
msgid "/View/Zoom _Out"
msgstr "/Visa/Zooma _ut"

#: app/menus.c:287
msgid "/View/_Zoom"
msgstr "/Visa/_Zooma"

#: app/menus.c:288
#, c-format
msgid "/View/Zoom/400%"
msgstr "/Visa/Zooma/400%"

#: app/menus.c:289
#, c-format
msgid "/View/Zoom/283%"
msgstr "/Visa/Zooma/283%"

#: app/menus.c:290
#, c-format
msgid "/View/Zoom/200%"
msgstr "/Visa/Zooma/200%"

#: app/menus.c:291
#, c-format
msgid "/View/Zoom/141%"
msgstr "/Visa/Zooma/141%"

#: app/menus.c:292
#, c-format
msgid "/View/Zoom/100%"
msgstr "/Visa/Zooma/100%"

#: app/menus.c:293
#, c-format
msgid "/View/Zoom/85%"
msgstr "/Visa/Zooma/85%"

#: app/menus.c:294
#, c-format
msgid "/View/Zoom/70.7%"
msgstr "/Visa/Zooma/70,7%"

#: app/menus.c:295
#, c-format
msgid "/View/Zoom/50%"
msgstr "/Visa/Zooma/50%"

#: app/menus.c:296
#, c-format
msgid "/View/Zoom/35.4%"
msgstr "/Visa/Zooma/35,4%"

#: app/menus.c:297
#, c-format
msgid "/View/Zoom/25%"
msgstr "/Visa/Zooma/25%"

#: app/menus.c:298
msgid "/View/Diagram Properties"
msgstr "/Visa/Diagramegenskaper"

#: app/menus.c:300
msgid "/View/_AntiAliased"
msgstr "/Visa/_Kantutjämning"

#: app/menus.c:302
msgid "/View/_Visible Grid"
msgstr "/Visa/_Synligt rutnät"

#: app/menus.c:303
msgid "/View/_Snap To Grid"
msgstr "/Visa/_Fäst vid rutnät"

#: app/menus.c:304
msgid "/View/Show _Rulers"
msgstr "/Visa/Visa _linjaler"

#: app/menus.c:305
msgid "/View/Show _Connection Points"
msgstr "/Visa/Visa _anslutningspunkter"

#: app/menus.c:306
msgid "/View/---"
msgstr "/Visa/---"

#: app/menus.c:307
msgid "/View/New _View"
msgstr "/Visa/Ny _vy"

#: app/menus.c:308
msgid "/View/Show _All"
msgstr "/Visa/Visa _allt"

#: app/menus.c:309
msgid "/_Select"
msgstr "/_Markera"

#: app/menus.c:310
msgid "/Select/All"
msgstr "/Markera/Allt"

#: app/menus.c:311
msgid "/Select/None"
msgstr "/Markera/Inget"

#: app/menus.c:312 app/menus.c:321
msgid "/Select/Invert"
msgstr "/Markera/Invertera"

#: app/menus.c:313
msgid "/Select/Connected"
msgstr "/Markera/Ansluten"

#: app/menus.c:314
msgid "/Select/Transitive"
msgstr "/Markera/Transitiv"

#: app/menus.c:315
msgid "/Select/Same Type"
msgstr "/Markera/Samma typ"

#: app/menus.c:316
msgid "/Select/---"
msgstr "/Markera/---"

#: app/menus.c:317
msgid "/Select/Replace"
msgstr "/Markera/Ersätt"

#: app/menus.c:318
msgid "/Select/Union"
msgstr "/Markera/Union"

#: app/menus.c:319
msgid "/Select/Intersect"
msgstr "/Markera/Skär"

#: app/menus.c:320
msgid "/Select/Remove"
msgstr "/Markera/Ta bort"

#: app/menus.c:322
msgid "/_Objects"
msgstr "/_Objekt"

#: app/menus.c:323
msgid "/Objects/Send to _Back"
msgstr "/Objekt/Lägg _underst"

#: app/menus.c:324
msgid "/Objects/Bring to _Front"
msgstr "/Objekt/Lägg _överst"

#: app/menus.c:325 app/menus.c:328
msgid "/Objects/---"
msgstr "/Objekt/---"

#: app/menus.c:326
msgid "/Objects/_Group"
msgstr "/Objekt/_Gruppera"

#: app/menus.c:327
msgid "/Objects/_Ungroup"
msgstr "/Objekt/_Avgruppera"

#: app/menus.c:329
msgid "/Objects/Align _Horizontal"
msgstr "/Objekt/Justera _horisontellt"

#: app/menus.c:330
msgid "/Objects/Align Horizontal/Left"
msgstr "/Objekt/Justera horisontellt/Vänster"

#: app/menus.c:331
msgid "/Objects/Align Horizontal/Center"
msgstr "/Objekt/Justera horisontellt/Mittpunkt"

#: app/menus.c:332
msgid "/Objects/Align Horizontal/Right"
msgstr "/Objekt/Justera horisontellt/Höger"

#: app/menus.c:333
msgid "/Objects/Align Horizontal/Equal Distance"
msgstr "/Objekt/Justera horisontellt/Lika avstånd"

#: app/menus.c:334
msgid "/Objects/Align Horizontal/Adjacent"
msgstr "/Objekt/Justera horisontellt/Bredvid"

#: app/menus.c:335
msgid "/Objects/Align _Vertical"
msgstr "/Objekt/Justera _vertikalt"

#: app/menus.c:336
msgid "/Objects/Align Vertical/Top"
msgstr "/Objekt/Justera vertikalt/Ovansida"

#: app/menus.c:337
msgid "/Objects/Align Vertical/Center"
msgstr "/Objekt/Justera vertikalt/Mittpunkt"

#: app/menus.c:338
msgid "/Objects/Align Vertical/Bottom"
msgstr "/Objekt/Justera vertikalt/Undersida"

#: app/menus.c:339
msgid "/Objects/Align Vertical/Equal Distance"
msgstr "/Objekt/Justera vertikalt/Lika avstånd"

#: app/menus.c:340
msgid "/Objects/Align Vertical/Adjacent"
msgstr "/Objekt/Justera vertikalt/Bredvid"

#: app/menus.c:342
msgid "/_Tools"
msgstr "/_Verktyg"

#: app/menus.c:343
msgid "/Tools/Modify"
msgstr "/Verktyg/Modifiera"

#: app/menus.c:344
msgid "/Tools/Magnify"
msgstr "/Verktyg/Förstora"

#: app/menus.c:345
msgid "/Tools/Scroll"
msgstr "/Verktyg/Rulla"

#: app/menus.c:346
msgid "/Tools/Text"
msgstr "/Verktyg/Text"

#: app/menus.c:347
msgid "/Tools/Box"
msgstr "/Verktyg/Låda"

#: app/menus.c:348
msgid "/Tools/Ellipse"
msgstr "/Verktyg/Ellips"

#: app/menus.c:349
msgid "/Tools/Polygon"
msgstr "/Verktyg/Polygon"

#: app/menus.c:350
msgid "/Tools/Beziergon"
msgstr "/Verktyg/Beziergon"

#: app/menus.c:351
msgid "/Tools/Line"
msgstr "/Verktyg/Linje"

#: app/menus.c:352
msgid "/Tools/Arc"
msgstr "/Verktyg/Båge"

#: app/menus.c:353
msgid "/Tools/Zigzagline"
msgstr "/Verktyg/Sicksacklinje"

#: app/menus.c:354
msgid "/Tools/Polyline"
msgstr "/Verktyg/Polylinje"

#: app/menus.c:355
msgid "/Tools/Bezierline"
msgstr "/Verktyg/Bezierkurva"

#: app/menus.c:356
msgid "/Tools/Image"
msgstr "/Verktyg/Bild"

#: app/menus.c:358
msgid "/_Dialogs"
msgstr "/_Dialoger"

#: app/menus.c:359
msgid "/Dialogs/_Properties"
msgstr "/Dialoger/_Egenskaper"

#: app/menus.c:360
msgid "/Dialogs/_Layers"
msgstr "/Dialoger/_Lager"

#: app/menus.c:532
msgid "NULL tooldata in tool_menu_select"
msgstr "NULL-tooldata i tool_menu_select"

#: app/menus.c:806
msgid "Diagram Menu"
msgstr "Diagrammeny"

#: app/paginate_gnomeprint.c:148
msgid "Print Diagram"
msgstr "Skriv ut diagram..."

#: app/paginate_gnomeprint.c:175
msgid "An error occured while creating the print context"
msgstr "Ett fel uppstod vid skapande av utskriftssammanhanget"

#: app/paginate_psprint.c:194
msgid "Select Printer"
msgstr "Välj skrivare"

#: app/paginate_psprint.c:206
msgid "Printer"
msgstr "Skrivare"

#: app/paginate_psprint.c:219
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: app/plugin-manager.c:62
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: app/plugin-manager.c:62
msgid "no"
msgstr "nej"

#: app/plugin-manager.c:181 objects/ER/attribute.c:206 objects/ER/entity.c:190
#: objects/ER/relationship.c:260 objects/UML/association.c:969
#: objects/UML/class_dialog.c:705 objects/UML/class_dialog.c:1581
#: objects/UML/class_dialog.c:1743 objects/UML/class_dialog.c:2199
#: objects/UML/dependency.c:612 objects/UML/generalization.c:582
#: objects/UML/large_package.c:562 objects/UML/realizes.c:580
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

#: app/plugin-manager.c:193
msgid "File name:"
msgstr "Filnamn:"

#: app/plugin-manager.c:205
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"

#: app/plugin-manager.c:219
msgid "Loaded:"
msgstr "Inläst:"

#: app/plugin-manager.c:232
msgid "Autoload at startup"
msgstr "Läs in automatiskt vid uppstart"

#: app/plugin-manager.c:243
msgid "Load"
msgstr "Läs in"

#: app/plugin-manager.c:248
msgid "Unload"
msgstr "Ladda ur"

#: app/preferences.c:85
msgid "User Interface"
msgstr "Användargränssnitt"

#: app/preferences.c:86
msgid "View Defaults"
msgstr "Standardvärden för vyer"

#: app/preferences.c:87
msgid "Grid Lines"
msgstr "Rutlinjer"

#: app/preferences.c:101
msgid "Reset tools after create:"
msgstr "Återställ verktyg när objekt har skapats:"

#: app/preferences.c:102
msgid "Compress saved files:"
msgstr "Komprimera sparade filer:"

#: app/preferences.c:103
msgid "Number of undo levels:"
msgstr "Antal nivåer för ångra:"

#: app/preferences.c:104
msgid ""
"Reverse dragging selects\n"
"intersecting objects:"
msgstr ""
"Omvänd dragning markerar\n"
"korsande objekt:"

#: app/preferences.c:105
msgid "New window:"
msgstr "Nytt fönster:"

#: app/preferences.c:106
msgid "Width:"
msgstr "Bredd:"

#: app/preferences.c:107
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"

#: app/preferences.c:108
msgid "Magnify:"
msgstr "Förstora:"

#: app/preferences.c:110
msgid "Connection Points:"
msgstr "Anslutningspunkter:"

#: app/preferences.c:111 app/preferences.c:114 app/preferences.c:122
msgid "Visible:"
msgstr "Synligt:"

#: app/preferences.c:113
msgid "Grid:"
msgstr "Rutnät:"

#: app/preferences.c:115
msgid "Snap to:"
msgstr "Fäst vid:"

#: app/preferences.c:116
msgid "X Size:"
msgstr "X-storlek:"

#: app/preferences.c:117
msgid "Y Size:"
msgstr "Y-storlek:"

#: app/preferences.c:118 app/preferences.c:123
msgid "Colour:"
msgstr "Färg:"

#: app/preferences.c:119 app/preferences.c:124
msgid "Solid lines:"
msgstr "Hela linjer:"

#: app/preferences.c:121
msgid "Page breaks:"
msgstr "Sidbrytningar:"

#: app/preferences.c:235
#, c-format
msgid "Could not open `%s' for writing"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för skrivning"

#: app/preferences.c:568 app/preferences.c:577
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: app/properties.c:52 app/properties.c:60
msgid "Object properties"
msgstr "Objektegenskaper"

#: app/properties.c:114
msgid "This object has no properties."
msgstr "Detta objekt har inga egenskaper."

#: app/render_eps.c:1137
msgid "Encapsulated Postscript"
msgstr "Inkapslad Postscript"

#: lib/bezier_conn.c:525
msgid "Internal error: Setting corner type of endpoint of bezier"
msgstr "Internt fel: Inställning av hörntyp på slutpunkten av bezier"

#: lib/font.c:386
#, c-format
msgid ""
"Warning no X Font for %s found, \n"
"using %s instead.\n"
msgstr ""
"Varning: Inget X-typsnitt för %s hittades, \n"
"använder %s i stället.\n"

#: lib/font.c:440
#, c-format
msgid "Font %s not found, using Courier instead.\n"
msgstr "Hittar inte typsnittet %s, använder Courier istället.\n"

#: lib/message.c:120
msgid "Notice"
msgstr "Observera"

#: lib/message.c:131
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#: lib/message.c:143
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: lib/plug-ins.c:205
#, c-format
msgid "Could not deduce correct path for `%s'"
msgstr "Kunde inte härleda korrekt sökväg för \"%s\""

#: lib/plug-ins.c:210
#, c-format
msgid ""
"Could not load plugin `%s'\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte läsa in insticksprogrammet \"%s\"\n"
"%s"

#: lib/plug-ins.c:221
#, c-format
msgid "Could not find plugin init function in `%s'"
msgstr "Kunde inte hitta insticksprogrammets init-funktion i \"%s\""

#: lib/plug-ins.c:248
#, c-format
msgid "%s Plugin could not be unloaded"
msgstr "Insticksprogrammet %s kunde inte laddas ur"

#: lib/plug-ins.c:301
#, c-format
msgid "`%s' is not a directory"
msgstr "\"%s\" är inte en katalog"

#: lib/plug-ins.c:307
#, c-format
msgid "Could not open `%s'"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\""

#: lib/properties.c:371 lib/properties.c:403
msgid "No edit widget"
msgstr "Ingen redigerkomponent"

#: lib/widgets.c:296
msgid "Solid"
msgstr "Solid"

#: lib/widgets.c:302
msgid "Dashed"
msgstr "Streckad"

#: lib/widgets.c:308
msgid "Dash-Dot"
msgstr "Streck-prick"

#: lib/widgets.c:314
msgid "Dash-Dot-Dot"
msgstr "Streck-prick-prick"

#: lib/widgets.c:320
msgid "Dotted"
msgstr "Punktmarkerad"

#. fs->sizebox = GTK_HBOX(box);
#: lib/widgets.c:338
msgid "Dash length: "
msgstr "Linjelängd: "

#: lib/widgets.c:660
msgid "Lines"
msgstr "Linjer"

#: lib/widgets.c:666
msgid "Hollow Triangle"
msgstr "Ihålig triangel"

#: lib/widgets.c:672
msgid "Filled Triangle"
msgstr "Fylld triangel"

#: lib/widgets.c:678
msgid "Hollow Diamond"
msgstr "Ihålig diamant"

#: lib/widgets.c:684
msgid "Filled Diamond"
msgstr "Fylld diamant"

#: lib/widgets.c:690
msgid "Half Head"
msgstr "Halvt huvud"

#: lib/widgets.c:696
msgid "Slashed Cross"
msgstr "Kors med snedstreck"

#: lib/widgets.c:703
msgid "Filled Ellipse"
msgstr "Fylld ellips"

#: lib/widgets.c:709
msgid "Hollow Ellipse"
msgstr "Ihålig ellips"

#: lib/widgets.c:725
msgid "Length: "
msgstr "Längd: "

#: lib/widgets.c:738
msgid "Width: "
msgstr "Bredd: "

#: lib/widgets.c:854 objects/standard/image.c:537
msgid "Select image file"
msgstr "Välj bildfil"

#: lib/widgets.c:884
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"

#: objects/ER/attribute.c:214
msgid "Key"
msgstr "Nyckel"

#: objects/ER/attribute.c:220
msgid "Weak key"
msgstr "Svag nyckel"

#: objects/ER/attribute.c:226
msgid "Derived"
msgstr "Ärvd"

#: objects/ER/attribute.c:232
msgid "Multivalue"
msgstr "Multivärde"

#: objects/ER/attribute.c:238 objects/ER/entity.c:204
#: objects/ER/relationship.c:296
msgid "Border width:"
msgstr "Rambredd:"

#: objects/ER/attribute.c:249 objects/ER/entity.c:215
#: objects/ER/relationship.c:307
msgid "Foreground color:"
msgstr "Förgrundsfärg:"

#: objects/ER/attribute.c:257 objects/ER/entity.c:223
#: objects/ER/relationship.c:315
msgid "Background color:"
msgstr "Bakgrundsfärg:"

#: objects/ER/attribute.c:509
msgid "Attribute"
msgstr "Attribut"

#: objects/ER/entity.c:198
msgid "Weak"
msgstr "Svag"

#: objects/ER/entity.c:450 objects/UML/classicon.c:619
msgid "Entity"
msgstr "Enhet"

#: objects/ER/er.c:40
msgid "Entity/Relationship diagram objects"
msgstr "Enhet/Relationsdiagramobjekt"

#: objects/ER/participation.c:418
msgid "Total:"
msgstr "Totalt:"

#: objects/ER/participation.c:451 objects/FS/flow-ortho.c:726
#: objects/GRAFCET/vector.c:400 objects/SADT/arrow.c:646
#: objects/UML/association.c:608 objects/UML/dependency.c:288
#: objects/UML/generalization.c:280 objects/UML/realizes.c:283
#: objects/standard/zigzagline.c:343
msgid "Add segment"
msgstr "Lägg till segment"

#: objects/ER/participation.c:452 objects/FS/flow-ortho.c:727
#: objects/GRAFCET/vector.c:401 objects/SADT/arrow.c:647
#: objects/UML/association.c:609 objects/UML/dependency.c:289
#: objects/UML/generalization.c:281 objects/UML/realizes.c:284
#: objects/standard/zigzagline.c:344
msgid "Delete segment"
msgstr "Ta bort segment"

#: objects/ER/relationship.c:268
msgid "Left Cardinality:"
msgstr "Vänsterkardinalitet:"

#: objects/ER/relationship.c:276
msgid "Right Cardinality:"
msgstr "Högerkardinalitet:"

#: objects/ER/relationship.c:284
msgid "Rotate"
msgstr "Rotera"

#: objects/ER/relationship.c:290
msgid "Identifying"
msgstr "Identifierar"

#: objects/ER/relationship.c:570
msgid "Relationship"
msgstr "Förhållande"

#: objects/FS/flow-ortho.c:638 objects/FS/flow.c:629 objects/FS/flow.c:745
msgid "Flow:"
msgstr "Flöde:"

#: objects/FS/flow-ortho.c:653 objects/FS/flow.c:644 objects/FS/flow.c:761
msgid "Flow type:"
msgstr "Flödestyp:"

#.
#: objects/FS/flow-ortho.c:658 objects/FS/flow-ortho.c:723
#: objects/FS/flow-ortho.c:788 objects/FS/flow.c:649 objects/FS/flow.c:702
#: objects/FS/flow.c:766
msgid "Energy"
msgstr "Energi"

#: objects/FS/flow-ortho.c:665 objects/FS/flow-ortho.c:724
#: objects/FS/flow-ortho.c:795 objects/FS/flow.c:656 objects/FS/flow.c:703
#: objects/FS/flow.c:773
msgid "Material"
msgstr "Material"

#: objects/FS/flow-ortho.c:671 objects/FS/flow-ortho.c:725
#: objects/FS/flow-ortho.c:801 objects/FS/flow.c:662 objects/FS/flow.c:704
#: objects/FS/flow.c:779 objects/FS/function.c:661
msgid "Signal"
msgstr "Signal"

#: objects/FS/flow-ortho.c:767
msgid "Orthflow:"
msgstr "Ortoflöde:"

#: objects/FS/flow-ortho.c:783
msgid "Orthflow type:"
msgstr "Ortoflödestyp:"

#: objects/FS/fs.c:39
msgid "Function structure diagram objects"
msgstr "Funktionsstrukturera diagramobjekt"

#: objects/FS/function.c:572
msgid "Function:"
msgstr "Funktion:"

#: objects/FS/function.c:582
msgid "Wish function"
msgstr "Önskad funktion"

#: objects/FS/function.c:587
msgid "User function"
msgstr "Användarfunktion"

#: objects/FS/function.c:627
msgid "Channel"
msgstr "Kanal"

#: objects/FS/function.c:628
msgid "  Import"
msgstr "  Importera"

#: objects/FS/function.c:629
msgid "  Export"
msgstr "  Exportera"

#: objects/FS/function.c:630
msgid "  Transfer"
msgstr "  Sänd"

#: objects/FS/function.c:631
msgid "   Transport"
msgstr "   Transportera"

#: objects/FS/function.c:632
msgid "   Transmit"
msgstr "   Överför"

#: objects/FS/function.c:633
msgid "  Guide"
msgstr "  Guide"

#: objects/FS/function.c:634
msgid "   Translate"
msgstr "   Översätt"

#: objects/FS/function.c:635
msgid "   Rotate"
msgstr "   Rotera"

#: objects/FS/function.c:636
msgid "   Allow DOF"
msgstr "   Tillåt DOF"

#: objects/FS/function.c:637
msgid "Support"
msgstr "Support"

#: objects/FS/function.c:638
msgid "  Stop"
msgstr "  Stopp"

#: objects/FS/function.c:639
msgid "  Stabilize"
msgstr "  Stabilisera"

#: objects/FS/function.c:640
msgid "  Secure"
msgstr "  Säkra"

#: objects/FS/function.c:641
msgid "  Position"
msgstr "  Position"

#: objects/FS/function.c:642
msgid "Connect"
msgstr "Anslut"

#: objects/FS/function.c:643
msgid "  Couple"
msgstr "  Par"

#: objects/FS/function.c:644
msgid "  Mix"
msgstr "  Mix"

#: objects/FS/function.c:645
msgid "Branch"
msgstr "Gren"

#: objects/FS/function.c:646
msgid "  Separate"
msgstr "  Separat"

#: objects/FS/function.c:647
msgid "   Remove"
msgstr "   Ta bort"

#: objects/FS/function.c:648
msgid "  Refine"
msgstr "  Förfina"

#: objects/FS/function.c:649
msgid "  Distribute"
msgstr "  Distribuera"

#: objects/FS/function.c:650
msgid "  Dissipate"
msgstr "  Skingra"

#: objects/FS/function.c:651
msgid "Provision"
msgstr "Åtgärd"

#: objects/FS/function.c:652
msgid "  Store"
msgstr "  Lagra"

#: objects/FS/function.c:653
msgid "  Supply"
msgstr "  Leverera"

#: objects/FS/function.c:654
msgid "  Extract"
msgstr "  Extrahera"

#: objects/FS/function.c:655
msgid "Control Magnitude"
msgstr "Styr magnitud"

#: objects/FS/function.c:656
msgid "  Actuate"
msgstr "  Driva"

#: objects/FS/function.c:657
msgid "  Regulate"
msgstr "  Regulera"

#: objects/FS/function.c:658
msgid "  Change"
msgstr "  Ändra"

#: objects/FS/function.c:659
msgid "  Form"
msgstr "  Forma"

#: objects/FS/function.c:660
msgid "Convert"
msgstr "Konvertera"

#: objects/FS/function.c:662
msgid "  Sense"
msgstr "  Känn av"

#: objects/FS/function.c:663
msgid "  Indicate"
msgstr "  Indikera"

#: objects/FS/function.c:664
msgid "  Display"
msgstr "  Visa"

#: objects/FS/function.c:665
msgid "  Measure"
msgstr "  Mät"

#: objects/GRAFCET/action.c:193 objects/GRAFCET/action.c:234
#: objects/GRAFCET/condition.c:200 objects/GRAFCET/condition.c:242
#: objects/GRAFCET/step.c:268 objects/GRAFCET/step.c:308
#: objects/GRAFCET/transition.c:209 objects/GRAFCET/transition.c:249
#: objects/SADT/annotation.c:494 objects/SADT/annotation.c:536
#: objects/SADT/box.c:205 objects/SADT/box.c:247
#: objects/chronogram/chronoline.c:332 objects/chronogram/chronoline.c:424
#: objects/chronogram/chronoref.c:254 objects/chronogram/chronoref.c:319
#: objects/custom/custom_object.c:386 objects/flowchart/box.c:348
#: objects/flowchart/diamond.c:328 objects/flowchart/ellipse.c:328
#: objects/flowchart/parallelogram.c:353 objects/standard/textobj.c:266
msgid "Font:"
msgstr "Typsnitt:"

#: objects/GRAFCET/action.c:194 objects/GRAFCET/action.c:235
#: objects/GRAFCET/condition.c:201 objects/GRAFCET/condition.c:243
#: objects/GRAFCET/step.c:269 objects/GRAFCET/step.c:309
#: objects/GRAFCET/transition.c:210 objects/GRAFCET/transition.c:250
#: objects/SADT/annotation.c:495 objects/SADT/annotation.c:537
#: objects/SADT/box.c:206 objects/SADT/box.c:248
#: objects/chronogram/chronoline.c:333 objects/chronogram/chronoline.c:425
#: objects/chronogram/chronoref.c:255 objects/chronogram/chronoref.c:320
#: objects/custom/custom_object.c:397 objects/flowchart/box.c:359
#: objects/flowchart/diamond.c:339 objects/flowchart/ellipse.c:339
#: objects/flowchart/parallelogram.c:364
msgid "Font size:"
msgstr "Typsnittsstorlek:"

#: objects/GRAFCET/action.c:195 objects/GRAFCET/action.c:236
#: objects/GRAFCET/condition.c:202 objects/GRAFCET/condition.c:244
#: objects/GRAFCET/step.c:270 objects/GRAFCET/transition.c:211
#: objects/GRAFCET/transition.c:251
msgid "Text color:"
msgstr "Typsnittsfärg:"

#: objects/GRAFCET/action.c:196
msgid "Macro call"
msgstr "Makroanrop"

#: objects/GRAFCET/condition.c:198
msgid "Condition:"
msgstr "Villkor:"

#: objects/GRAFCET/grafcet.c:40
msgid "GRAFCET diagram objects"
msgstr "GRAFCET-diagramobjekt"

#: objects/GRAFCET/step.c:251
msgid "Regular step"
msgstr "Vanligt steg"

#: objects/GRAFCET/step.c:252
msgid "Initial step"
msgstr "Begynnelsesteg"

#: objects/GRAFCET/step.c:253
msgid "Macro entry step"
msgstr "Makroenhetssteg"

#: objects/GRAFCET/step.c:254
msgid "Macro exit step"
msgstr "Makroavslutningssteg"

#: objects/GRAFCET/step.c:255
msgid "Macro call step"
msgstr "Makroanropssteg"

#: objects/GRAFCET/step.c:256
msgid "Subprogram call step"
msgstr "Anrop av subprogramsteg"

#: objects/GRAFCET/step.c:265
msgid "Step name"
msgstr "Stegnamn"

#: objects/GRAFCET/step.c:266
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"

#: objects/GRAFCET/step.c:267
msgid "Step type"
msgstr "Stegtyp"

#: objects/GRAFCET/step.c:310
msgid "Color:"
msgstr "Färg:"

#: objects/GRAFCET/transition.c:208
msgid "Receptivity:"
msgstr "Känslighet:"

#: objects/GRAFCET/vector.c:172 objects/GRAFCET/vector.c:206
msgid "Draw arrow heads on upward arcs:"
msgstr "Rita pilhuvuden på uppåtpekande bågar:"

#: objects/GRAFCET/vergent.c:169
msgid "OR"
msgstr "ELLER"

#: objects/GRAFCET/vergent.c:170
msgid "AND"
msgstr "OCH"

#: objects/GRAFCET/vergent.c:179 objects/GRAFCET/vergent.c:212
msgid "Vergent type:"
msgstr "Kanttyp:"

#: objects/GRAFCET/vergent.c:458 objects/SADT/box.c:538
#: objects/standard/line.c:177
msgid "Add connection point"
msgstr "Lägg till anslutningspunkt"

#: objects/GRAFCET/vergent.c:459
msgid "Delete connection point"
msgstr "Ta bort anslutningspunkt"

#: objects/GRAFCET/vergent.c:463
msgid "GRAFCET OR/AND vergent"
msgstr "GRAFCET ELLER/OCH-kant"

#: objects/SADT/annotation.c:496 objects/SADT/annotation.c:538
#: objects/SADT/box.c:207 objects/SADT/box.c:249
#: objects/chronogram/chronoline.c:334 objects/chronogram/chronoline.c:426
#: objects/chronogram/chronoref.c:256 objects/chronogram/chronoref.c:321
msgid "Font color:"
msgstr "Typsnittsfärg:"

#: objects/SADT/arrow.c:187 objects/UML/state.c:503
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#: objects/SADT/arrow.c:188
msgid "Import resource (not shown upstairs)"
msgstr "Importera resurs (visas inte uppåt)"

#: objects/SADT/arrow.c:189
msgid "Imply resource (not shown downstairs)"
msgstr "Antyd resurs (visas inte nedåt)"

#: objects/SADT/arrow.c:190
msgid "Dotted arrow"
msgstr "Punktmarkerad pil"

#: objects/SADT/arrow.c:191
msgid "disable arrow heads"
msgstr "avaktivera pilrubriker"

#: objects/SADT/arrow.c:200 objects/SADT/arrow.c:237
msgid "Flow style:"
msgstr "Flödesstil:"

#: objects/SADT/arrow.c:201 objects/SADT/arrow.c:238
msgid "Automatically gray vertical flows:"
msgstr "Grålägg vertikala flöden automatiskt"

#: objects/SADT/arrow.c:651
msgid "SADT Arrow"
msgstr "SADT-pil"

#: objects/SADT/box.c:204 objects/SADT/box.c:246
#: objects/custom/custom_object.c:361 objects/flowchart/box.c:334
#: objects/flowchart/diamond.c:314 objects/flowchart/ellipse.c:314
#: objects/flowchart/parallelogram.c:339
msgid "Text padding:"
msgstr "Textfyllning:"

#: objects/SADT/box.c:208
msgid "Activity/Data identifier"
msgstr "Aktivitet/Dataidentifierare"

#: objects/SADT/box.c:539 objects/standard/line.c:178
msgid "Delete connection point"
msgstr "Ta bort anslutningsspunkt"

#: objects/SADT/box.c:544
msgid "SADT box"
msgstr "SADT-rektangel"

#: objects/SADT/sadt.c:37
msgid "SADT diagram objects"
msgstr "SADT-diagramobjekt"

#: objects/UML/actor.c:282
msgid "Actor"
msgstr "Skådespelare"

#: objects/UML/association.c:981
msgid "Direction:"
msgstr "Riktning:"

#: objects/UML/association.c:998
msgid "From A to B"
msgstr "Från A till B"

#: objects/UML/association.c:1005
msgid "From B to A"
msgstr "Från B till A"

#: objects/UML/association.c:1029 objects/UML/association.c:1037
msgid "Side A"
msgstr "Sida A"

#: objects/UML/association.c:1031 objects/UML/association.c:1039
msgid "Side B"
msgstr "Sida B"

#: objects/UML/association.c:1045
msgid "Role:"
msgstr "Funktion:"

#: objects/UML/association.c:1057
msgid "Multiplicity:"
msgstr "Multiplicitet:"

#. Show arrow:
#: objects/UML/association.c:1068
msgid "Show arrow"
msgstr "Visa pil"

#. Aggregate
#: objects/UML/association.c:1074
msgid "Aggregate"
msgstr "Aggregat"

#. Composition
#: objects/UML/association.c:1082
msgid "Composition"
msgstr "Komposition"

#. Class page:
#: objects/UML/class.c:608 objects/UML/class_dialog.c:171
msgid "Class"
msgstr "Klass"

#: objects/UML/class_dialog.c:177
msgid "Class name:"
msgstr "Klassnamn:"

#: objects/UML/class_dialog.c:188 objects/UML/dependency.c:624
#: objects/UML/generalization.c:594 objects/UML/large_package.c:574
#: objects/UML/object.c:767 objects/UML/realizes.c:592
msgid "Stereotype:"
msgstr "Stereotyp:"

#: objects/UML/class_dialog.c:199
msgid "Abstract"
msgstr "Abstrakt"

#: objects/UML/class_dialog.c:207
msgid "Attributes visible"
msgstr "Attribut synliga"

#: objects/UML/class_dialog.c:211
msgid "Suppress Attributes"
msgstr "Strunta i attribut"

#: objects/UML/class_dialog.c:219
msgid "Operations visible"
msgstr "Operationer synliga"

#: objects/UML/class_dialog.c:223
msgid "Suppress operations"
msgstr "Strunta i operationer"

#. Attributes page:
#: objects/UML/class_dialog.c:640
msgid "Attributes"
msgstr "Attribut"

#: objects/UML/class_dialog.c:668 objects/UML/class_dialog.c:1541
#: objects/UML/class_dialog.c:1701 objects/UML/class_dialog.c:2162
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: objects/UML/class_dialog.c:674 objects/UML/class_dialog.c:1547
#: objects/UML/class_dialog.c:1708 objects/UML/class_dialog.c:2168
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: objects/UML/class_dialog.c:680 objects/UML/class_dialog.c:1553
#: objects/UML/class_dialog.c:1715 objects/UML/class_dialog.c:2174
msgid "Move up"
msgstr "Flytta upp"

#: objects/UML/class_dialog.c:686 objects/UML/class_dialog.c:1559
#: objects/UML/class_dialog.c:1722 objects/UML/class_dialog.c:2180
msgid "Move down"
msgstr "Flytta ner"

#: objects/UML/class_dialog.c:697
msgid "Attribute data"
msgstr "Attributdata"

#: objects/UML/class_dialog.c:717 objects/UML/class_dialog.c:1593
#: objects/UML/class_dialog.c:1755 objects/UML/class_dialog.c:2211
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"

#: objects/UML/class_dialog.c:729
msgid "Value:"
msgstr "Värde:"

#: objects/UML/class_dialog.c:741 objects/UML/class_dialog.c:1605
msgid "Visibility:"
msgstr "Synlighet:"

#: objects/UML/class_dialog.c:750 objects/UML/class_dialog.c:1614
msgid "Public"
msgstr "Allmän"

#: objects/UML/class_dialog.c:758 objects/UML/class_dialog.c:1622
msgid "Private"
msgstr "Privat"

#: objects/UML/class_dialog.c:766 objects/UML/class_dialog.c:1630
msgid "Protected"
msgstr "Skyddad"

#: objects/UML/class_dialog.c:774 objects/UML/class_dialog.c:1638
msgid "Implementation"
msgstr "Implementation"

#: objects/UML/class_dialog.c:790 objects/UML/class_dialog.c:1654
msgid "Class scope"
msgstr "Klassräckvidd"

#. Operations page:
#: objects/UML/class_dialog.c:1513
msgid "Operations"
msgstr "Operationer"

#: objects/UML/class_dialog.c:1571
msgid "Operation data"
msgstr "Operationsdata"

#: objects/UML/class_dialog.c:1660
msgid "abstract"
msgstr "abstrakt"

#: objects/UML/class_dialog.c:1672
msgid "Parameters:"
msgstr "Parametrar:"

#: objects/UML/class_dialog.c:1734
msgid "Parameter data"
msgstr "Parameterdata"

#: objects/UML/class_dialog.c:1767
msgid "Def. value:"
msgstr "Standardvärde:"

#. Templates page:
#: objects/UML/class_dialog.c:2128
msgid "Templates"
msgstr "Mallar"

#: objects/UML/class_dialog.c:2134
msgid "Template class"
msgstr "Mallklass"

#: objects/UML/class_dialog.c:2191
msgid "Formal parameter data"
msgstr "Formell parameterdata"

#: objects/UML/classicon.c:608
msgid "Control"
msgstr "Kontroll"

#: objects/UML/classicon.c:614
msgid "Boundary"
msgstr "Gräns"

#: objects/UML/classicon.c:627
msgid "Is an object"
msgstr "Är ett objekt"

#: objects/UML/constraint.c:511
msgid "Constraint:"
msgstr "Begränsning:"

#: objects/UML/dependency.c:636
msgid "Show arrow:"
msgstr "Visa pil:"

#: objects/UML/implements.c:561
msgid "Interface:"
msgstr "Gränssnitt:"

#: objects/UML/lifeline.c:605
msgid "Show focus of control:"
msgstr "Visa kontrollens fokus:"

#: objects/UML/lifeline.c:610
msgid "Show destruction mark:"
msgstr "Visa ödeläggelsemarkering:"

#: objects/UML/message.c:616
msgid "Message:"
msgstr "Meddelande:"

#: objects/UML/message.c:630
msgid "Message type:"
msgstr "Meddelandetyp:"

#.
#: objects/UML/message.c:635
msgid "Call"
msgstr "Anrop"

#: objects/UML/message.c:640
msgid "Return"
msgstr "Retunera"

#: objects/UML/message.c:645
msgid "Asynchronous"
msgstr "Asynkron"

#: objects/UML/message.c:650
msgid "Create"
msgstr "Skapa"

#: objects/UML/message.c:655
msgid "Destroy"
msgstr "Förstör"

#: objects/UML/message.c:660
msgid "Simple"
msgstr "Enkel"

#: objects/UML/message.c:665
msgid "Recursive"
msgstr "Rekursivt"

#: objects/UML/object.c:755
msgid "Explicit state:"
msgstr "Explicit tillstånd:"

#: objects/UML/object.c:777
msgid "Attributes:"
msgstr "Attribut:"

#: objects/UML/object.c:787
msgid "Show attributes"
msgstr "Visa attribut"

#: objects/UML/object.c:791
msgid "Active object"
msgstr "Aktivt objekt"

#: objects/UML/object.c:796
msgid "multiple instance"
msgstr "flera exemplar"

#: objects/UML/state.c:508
msgid "Begin"
msgstr "Start"

#: objects/UML/state.c:513
msgid "End"
msgstr "Slut"

#: objects/UML/uml.c:56
msgid "Unified Modelling Language diagram objects"
msgstr "Unified Modelling Language-diagramobjekt"

#: objects/UML/usecase.c:544
msgid "Text outside:"
msgstr "Text utanför:"

#: objects/UML/usecase.c:549
msgid "Collaboration"
msgstr "Samarbete"

#: objects/chronogram/chronogram.c:36
msgid "Chronogram diagram objects"
msgstr "Kronogramdiagramobjekt"

#: objects/chronogram/chronoline.c:301 objects/chronogram/chronoline.c:404
msgid "Aspect"
msgstr "Aspekt"

#: objects/chronogram/chronoline.c:302 objects/chronogram/chronoline.c:405
msgid "Parameters"
msgstr "Parametrar"

#: objects/chronogram/chronoline.c:303
msgid "Data"
msgstr "Data"

#: objects/chronogram/chronoline.c:305
msgid "Data name:"
msgstr "Datanamn:"

#: objects/chronogram/chronoline.c:307
msgid "Events:"
msgstr "Händelser:"

#: objects/chronogram/chronoline.c:308
msgid ""
"Event specification:\n"
"@ time  set the pointer at an absolute time.\n"
"( duration sets the signal up, then wait 'duration'.\n"
") duration sets the signal down, then wait 'duration'.\n"
"u duration sets the signal to \"unknown\" state, then wait 'duration'.\n"
"example : @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
msgstr ""
"Händelseangivande:\n"
"@ tid     ställ pekaren till en absolut tid.\n"
"( varaktighet aktiverar signalen, väntar sedan \"varaktighet\".\n"
") varaktighet avaktiverar signalen, väntar sedan \"varaktighet\".\n"
"u varaktighet ställer signalen i tillståndet \"okänd\", väntar sedan "
"\"varaktighet\".\n"
"exempel: @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"

#: objects/chronogram/chronoline.c:316 objects/chronogram/chronoline.c:407
#: objects/chronogram/chronoref.c:244 objects/chronogram/chronoref.c:309
msgid "Start time:"
msgstr "Starttid:"

#: objects/chronogram/chronoline.c:318 objects/chronogram/chronoline.c:409
#: objects/chronogram/chronoref.c:245 objects/chronogram/chronoref.c:310
msgid "End time:"
msgstr "Sluttid:"

#: objects/chronogram/chronoline.c:320 objects/chronogram/chronoline.c:411
msgid "Rise time:"
msgstr "Stigtid:"

#: objects/chronogram/chronoline.c:322 objects/chronogram/chronoline.c:413
msgid "Fall time:"
msgstr "Falltid:"

#: objects/chronogram/chronoline.c:324 objects/chronogram/chronoline.c:415
msgid "Multi-bit data"
msgstr "Multibitarsdata"

#: objects/chronogram/chronoline.c:326 objects/chronogram/chronoline.c:418
msgid "Data color:"
msgstr "Datafärg:"

#: objects/chronogram/chronoline.c:328 objects/chronogram/chronoline.c:419
msgid "Data line width:"
msgstr "Datalinjebredd:"

#: objects/chronogram/chronoline.c:329 objects/chronogram/chronoline.c:421
#: objects/chronogram/chronoref.c:250 objects/chronogram/chronoref.c:315
msgid "Line color:"
msgstr "Linjefärg:"

#: objects/chronogram/chronoref.c:247 objects/chronogram/chronoref.c:312
msgid "Major time step:"
msgstr "Huvudtidssteg:"

#: objects/chronogram/chronoref.c:248 objects/chronogram/chronoref.c:313
msgid "Minor time step:"
msgstr "Deltidssteg:"

#: objects/chronogram/chronoref.c:252 objects/chronogram/chronoref.c:317
msgid "Minor step line width:"
msgstr "Linjebredd för delsteg:"

#: objects/custom/custom.c:117
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

#: objects/custom/custom.c:117
msgid "Custom XML shapes loader"
msgstr "Inläsare för anpassade XML-former"

#: objects/custom/custom_object.c:175 objects/custom/custom_object.c:193
msgid "Flip horizontal"
msgstr "Vänd horisontellt"

#: objects/custom/custom_object.c:177 objects/custom/custom_object.c:195
msgid "Flip vertical"
msgstr "Vänd vertikalt"

#: objects/custom/custom_object.c:352 objects/flowchart/box.c:312
#: objects/flowchart/diamond.c:306 objects/flowchart/ellipse.c:306
#: objects/flowchart/parallelogram.c:317 objects/standard/beziergon.c:218
#: objects/standard/box.c:226 objects/standard/ellipse.c:216
#: objects/standard/polygon.c:222
msgid "Draw background"
msgstr "Rita bakgrund"

#: objects/custom/custom_object.c:375 objects/standard/textobj.c:255
msgid "Alignment:"
msgstr "Justering:"

#: objects/custom/custom_object.c:1341
msgid "Flip Horizontal"
msgstr "Vänd _horisontellt"

#: objects/custom/custom_object.c:1342
msgid "Flip Vertical"
msgstr "Vänd _vertikalt"

#: objects/flowchart/box.c:163 objects/standard/box.c:149
msgid "Corner radius"
msgstr "Hörnradie"

#: objects/flowchart/box.c:165 objects/flowchart/diamond.c:161
#: objects/flowchart/ellipse.c:161 objects/flowchart/parallelogram.c:167
msgid "Text padding"
msgstr "Textfyllning"

#: objects/flowchart/box.c:320 objects/standard/box.c:234
msgid "Corner rounding:"
msgstr "Hörnrundning:"

#: objects/flowchart/flowchart.c:32
msgid "Flowchart objects"
msgstr "Flödesschemaobjekt"

#: objects/flowchart/parallelogram.c:165
msgid "Shear angle"
msgstr "Tvära vinkel"

#: objects/flowchart/parallelogram.c:325
msgid "Shear angle:"
msgstr "Tvära vinkel:"

#: objects/network/bus.c:569
msgid "Add Handle"
msgstr "Lägg till handtag"

#: objects/network/bus.c:570
msgid "Delete Handle"
msgstr "Ta bort handtag"

#: objects/network/network.c:47
msgid "Network diagram objects"
msgstr "Nätverksdiagramobjekt"

#: objects/standard/bezier.c:526 objects/standard/beziergon.c:544
msgid "Add Segment"
msgstr "Lägg till segment"

#: objects/standard/bezier.c:527 objects/standard/beziergon.c:545
msgid "Delete Segment"
msgstr "Ta bort segment"

#: objects/standard/bezier.c:529 objects/standard/beziergon.c:547
msgid "Symmetric control"
msgstr "Symmetrikontroll"

#: objects/standard/bezier.c:531 objects/standard/beziergon.c:549
msgid "Smooth control"
msgstr "Jämnhetskontroll"

#: objects/standard/bezier.c:533 objects/standard/beziergon.c:551
msgid "Cusp control"
msgstr "Spetsighetskontroll"

#: objects/standard/arc.c:129
msgid "Curve distance"
msgstr "Kurvavstånd"

#: objects/standard/image.c:165
msgid "Image file"
msgstr "Bildfil"

#: objects/standard/image.c:167
msgid "Draw border"
msgstr "Rita ram"

#: objects/standard/image.c:169
msgid "Keep aspect ratio"
msgstr "Behåll proportioner"

#: objects/standard/image.c:268
msgid "Image file:"
msgstr "Bildfil:"

#: objects/standard/image.c:279
msgid "Keep aspect ratio:"
msgstr "Behåll proportioner:"

#: objects/standard/image.c:287
msgid "Show border:"
msgstr "Visa ram:"

#. Found file in same dir as diagram.
#: objects/standard/image.c:853 objects/standard/image.c:864
#, c-format
msgid ""
"The image file '%s' was not found in that directory.\n"
"Using the file '%s' instead\n"
msgstr ""
"Bildfilen \"%s\" finns inte i den katalogen.\n"
"Använder filen \"%s\" i stället.\n"

#. Didn't find file in current dir.
#: objects/standard/image.c:870 objects/standard/image.c:896
#, c-format
msgid "The image file '%s' was not found.\n"
msgstr "Kunde inte hitta bildfilen \"%s\".\n"

#: objects/standard/line.c:118
msgid "Start point"
msgstr "Startpunkt"

#: objects/standard/line.c:120
msgid "End point"
msgstr "Slutpunkt"

#: objects/standard/polygon.c:517 objects/standard/polyline.c:484
msgid "Add Corner"
msgstr "Lägg till hörn"

#: objects/standard/polygon.c:518 objects/standard/polyline.c:485
msgid "Delete Corner"
msgstr "Ta bort hörn"

#: objects/standard/standard.c:40
msgid "Standard objects"
msgstr "Standardobjekt"

#: objects/standard/textobj.c:277
msgid "Fontsize:"
msgstr "Typsnittsstorlek:"

#: objects/sybase/sybase.c:40
msgid "Sybase replication domain diagram objects"
msgstr "Domändiagramobjekt för Sybase-replikationer"

#: plug-ins/cgm/cgm.c:1083
msgid ""
"Image row length larger than maximum cell array.\n"
"Image not exported to CGM."
msgstr ""
"Bildradslängden är större än det maximala antalet fält.\n"
"Bilden exporterades inte till CGM."

#: plug-ins/cgm/cgm.c:1252
msgid "Computer Graphics Metafile"
msgstr "Computer Graphics Metafile"

#: plug-ins/cgm/cgm.c:1266
msgid "Computer Graphics Metafile export filter"
msgstr "Exportfilter till Computer Graphics Metafile"

#: plug-ins/dxf/dxf-export.c:557 plug-ins/dxf/dxf-import.c:543
msgid "Drawing Interchange File"
msgstr "Ritar Interchange-fil"

#: plug-ins/dxf/dxf.c:37
msgid "Drawing Interchange File import and export filters"
msgstr "Import- och exportfilter för att rita Interchange-filer"

#: plug-ins/hpgl/hpgl.c:612
msgid "HP Graphics Language export filter"
msgstr "Exportfilter till HP Graphics Language"

#: plug-ins/pstricks/pstricks.c:14
msgid "TeX Pstricks export filter"
msgstr "Exportfilter till TeX Pstricks"

#: plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:757
msgid "TeX PSTricks macros"
msgstr "TeX PSTricks-makron"

#: plug-ins/shape/shape-export.c:931
msgid "dia shape file"
msgstr "dia-formfil"

#: plug-ins/shape/shape.c:36
msgid "dia shape export filter"
msgstr "exportfilter för dia-former"

#: plug-ins/svg/render_svg.c:821
msgid "Scalable Vector Graphics"
msgstr "Scalable Vector Graphics"

#: plug-ins/svg/svg.c:36
msgid "Scalable Vector Graphics export filter"
msgstr "Exportfilter till Scalable Vector Graphics"

#: plug-ins/wpg/wpg.c:1032
#, c-format
msgid "File: %s type/version unsupported.\n"
msgstr "Fil: %s typ/version stöds inte.\n"

#: plug-ins/wpg/wpg.c:1181
msgid "WordPerfect Graphics export filter"
msgstr "Exportfilter till WordPerfect-grafik"

#~ msgid "File/New diagram"
#~ msgstr "Arkiv/Nytt diagram"

#~ msgid "File/Open..."
#~ msgstr "Arkiv/Öppna..."

#~ msgid "File/Save As..."
#~ msgstr "Arkiv/Spara som..."

#~ msgid "File/Close"
#~ msgstr "Arkiv/Stäng"

#~ msgid "File/Exit"
#~ msgstr "Arkiv/Avsluta"

#~ msgid "View/New View"
#~ msgstr "Visa/Ny vy"

#~ msgid "/Edit/Copy"
#~ msgstr "/Redigera/Kopiera"

#~ msgid "/Edit/Cut"
#~ msgstr "/Redigera/Klipp ut"

#~ msgid "/Edit/Paste"
#~ msgstr "/Redigera/Klistra in"

#~ msgid "/Edit/Delete"
#~ msgstr "/Redigera/Radera"

#~ msgid "/Edit/Paste Text"
#~ msgstr "/Redigera/Klistra in text"

#~ msgid "/Objects/Send to Back"
#~ msgstr "/Objekt/Lägg underst"

#~ msgid "/Objects/Bring to Front"
#~ msgstr "/Objekt/Lägg överst"

#~ msgid "/Objects/Group"
#~ msgstr "/Objekt/Gruppera"

#~ msgid "/Objects/Ungroup"
#~ msgstr "/Objekt/Avgruppera"

#~ msgid "/View/Show Rulers"
#~ msgstr "/Visa/Visa linjaler"

#~ msgid "/View/Visible Grid"
#~ msgstr "/Visa/Synligt rutnät"

#~ msgid "/View/Snap To Grid"
#~ msgstr "/Visa/Följ rutnät"

#~ msgid "/View/Show Connection Points"
#~ msgstr "/Visa/Visa anslutingsspunkter"

#~ msgid "/View/AntiAliased"
#~ msgstr "/Visa/_Kantutjämnad"

#~ msgid "/File/sep1"
#~ msgstr "/Arkiv/sep1"

#~ msgid "/tearoff"
#~ msgstr "/tearoff"

#~ msgid "/File/tearoff"
#~ msgstr "/Arkiv/tearoff"

#~ msgid "/File/sep2"
#~ msgstr "/Arkiv/sep2"

#~ msgid "/Edit/tearoff"
#~ msgstr "/Redigera/tearoff"

#~ msgid "/View/tearoff"
#~ msgstr "/Visa/tearoff"

#~ msgid "/View/Zoom/tearoff"
#~ msgstr "/Visa/Zooma/tearoff"

#~ msgid "/View/sep1"
#~ msgstr "/Visa/sep1"

#~ msgid "/Select/tearoff"
#~ msgstr "/Markera/tearoff"

#~ msgid "/Select/sep1"
#~ msgstr "/Markera/sep1"

#~ msgid "/Objects/tearoff1"
#~ msgstr "/Objekt/tearoff1"

#~ msgid "/Objects/sep1"
#~ msgstr "/Objekt/sep1"

#~ msgid "/Objects/Align Horizontal/tearoff"
#~ msgstr "/Objekt/Justera horisontellt/tearoff"

#~ msgid "/Objects/Align Vertical/tearoff"
#~ msgstr "/Objekt/Justera vertikalt/tearoff"

#~ msgid "/Tools/tearoff"
#~ msgstr "/Verktyg/tearoff"

#~ msgid "/Dialogs/tearoff"
#~ msgstr "/Dialoger/tearoff"

#~ msgid "/Tools/"
#~ msgstr "/Verktyg/"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.