Re: pan

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-21 04:44:35

Göran Uddeborg wrote:
> > msgid "Search Offsite"
> > msgstr "Sök utanför platsen"
> 
> "Utanför platsen", förstår man det? "Site" som "plats" kan vara
> svårgissat. Man kanske inte behöver använda "sajt" här, men jag
> skulle föredra till exempel det allmännare "ställe" i till exempel
> frasen "Sök på andra ställen". Eller kanske "Sök annorstädes"?

"Sök på andra ställen" får det bli. Tack för kommentaren.


> > msgid "Got %d groups in %.1f seconds (%.0f groups/sec)"
> > msgstr "Fick tag i %d grupper på %.1f sekunder (%.0f grupper/sekund)"
> 
> Kan du inte lika gärna hoppa över "tag i"?

Kanske det. Ändrar på alla ställen.


> > msgid "Got %d articles in %.1f seconds (%.0f art/sec)"
> > msgstr "Fick tag i %d artiklar på %.1f sekunder (%.0f artiklar/sekund)"
> 
> I så fall här också.

Ja.


> > msgid "Got %d rules in %.1f seconds (%.0f rules/sec)"
> > msgstr "Fick tag i %d regler på %.1f sekunder (%.0f regler/sekund)"
> 
> Och här.

Jo.


> > msgid "fully-qualified domain names must not begin with a digit."
> > msgstr "fullständiga domännamn kan inte börja med en siffra."
> 
> Är inte "får inte" bättre än "kan inte"?

Jo, här ska det definitivt vara "får inte". Tack!


> > msgid "Create a mail reply to the sender."
> > msgstr "Skapa ett e-postsvar till författaren."
> 
> Säg du "(av)sändaren". Det behöver inte vara samma som författaren.

Bra poäng. Ändrat.


> > msgid "Reply-To: "
> > msgstr "Svara till: "
> 
> Du kanske bör behålla stilen med bindestreck mellan orden när du
> översätter huvudradsetiketter.

Jo. Har gjort det på en del ställen men glömt göra det på alla tydligen
:-(


> > msgid "Followup-To: "
> > msgstr "Följ upp till: "
> 
> I så fall här också.

Jupp.


> > msgid "WARNING: %d lines too wide in signature"
> > msgstr "VARNING: %d rader är för mycket i signatur"
> 
> Betyder det inte "%d rader är för vida i signatur"?

Japp. Ändrat.


> > msgid "WARNING: The message is entirely quoted text!"
> > msgstr "VARNING: Meddelandet är helt och hållet citerad text."
> 
> "Endast" istället för "helt och hållet" är nog tydligare, tror jag.

Bra förslag. Tack!


> > msgid "ERROR: Message appears to have no new content."
> > msgstr "FEL: Meddelandet verkar inte ha något innehåll."
> 
> "Nytt" har du visst inte fått med. Det borde du kanske ha.

Ja, det blir en ganska annan innebörd annars... :-(


> > msgid "WARNING: Crossposting without setting Followup-To."
> > msgstr "VARNING: Korspostar utan att ange Följ upp till."
> 
> Bindestreck här också.

Ja. =)


> > msgid "The organization you're associated with."
> > msgstr "Den organisation som du är affilierad med."
> 
> Det räcker nog med "som du tillhör". Det är inte en ordagrann
> översättning, men Organization-rubriken är inte så väldefinierad från
> början heller.

Bra kommentar. Ändrat.


> > msgid "In article %i, %a wrote:"
> > msgstr "I artikeln %s skrev %a:"
> 
> %i eller %s?

Rackarns! Det där kan ge problem...


> > "Toggling this and restarting Pan is a good idea if your fonts aren't being "
> > "displayed properly."
> > msgstr ""
> > "Växla detta och starta om Pan är en bra idé om dina typsnitt inte visas "
> > "korrekt."
> 
> Den meningen bör väl börja med "att"?

Att börja den med att hade nog varit värt att göra antar jag, ja. Då
hade den kanske inte varit så svår att förstå.


> > msgid "Hello frob!"
> > msgstr "Hej frob!"
> 
> Frob?

Nej, frob skriver faktiskt sitt smeknamn med enbart små bokstäver.


> > msgid "Hello kail!"
> > msgstr "Hej kail!"
> 
> Kail?

KaiL brukar ha stort L också. Ändrar till det.


> > msgid "hello tov!"
> > msgstr "hej tov!"
> 
> Tov? Vad ÄR detta?

Det är greetings ju :-)
Ganska riktat till GNOME-översättare och -hackare tror jag, eftersom det
är deras namn som seglar förbi. Tov har jag aldrig sett på IRC, men han
heter Tov med stort T ja.


> > msgid "Hello minmax!"
> > msgstr "Hej minmax!"
> 
> En till!

minmax har jag aldrig sett, så vet inte hur han skriver det. Låter det
vara med gemener.


> > msgid "Articles/Mail posted before"
> > msgstr "Artiklar/e-post postades före"
> 
> Inte "postade före"? Det beror på vad det betyder i orginalet.

Antar att din tolkning är den rätta. Det låter ganska troligt att det är
det.


> > msgid "%.2f kb/s, %d:%02d:%02d remaining"
> > msgstr "%.2f kb/s, %d.%02d.%02d återstår"
> 
> Antagligen menas "kB/s", om vi skall hålla oss till de konventioner vi
> tidigare använt. (Jag förmodar alltså att det handlar om kilobyte,
> inte kilobit.)

Kan nog vara rimligt.


> > msgid "Retrieved %u groups for \"%s\""
> > msgstr "Mottog %u grupper för \"%s\""
> 
> Jag tycker "Hämtade" blir bättre. Gäller ett antal meddelanden efter
> detta också.

Okej.


> > msgid "Incomplete Binary Attachment"
> > msgstr "Inkomplett binär bilaga"
> 
> Jag kom just på, man skulle kunna säga fullständig/ofullständig som
> översättning av complete/incomplete. "Inkomplett" låter lite krystat.

Ligger något i det :)


Oj, tack för granskningen! Tyvärr hann rättelserna inte komma med i pan
0.9.1 nu i fredags kväll. :-(


Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/pan.sv.po. Pan 0.9.1 kan
man hämta från http://www.superpimp.org/


Tjohej
Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.