pan

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-17 04:44:33

Uppdaterade översättningen av pan riktigt mycket (typ 700 meddelanden).

Håll till godo. Kommentarer mottages tacksamt. Få se om ni hittar det
dolda meddelandet och diverse pajasar.

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/pan.sv.po


Nu vill jag sova
Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation for Pan.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pan\n"
"POT-Creation-Date: 2000-10-17 04:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-17 04:39+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: pan/article-find.c:290
msgid "Find Message"
msgstr "Sök meddelande"

#. set the subject of the new message
#: pan/article-find.c:298 pan/message-window.c:799
msgid "Subject:"
msgstr "Ämne:"

#: pan/article-find.c:317
msgid "Author:"
msgstr "Författare:"

#: pan/article-find.c:337
msgid "Unread Only"
msgstr "Endast olästa"

#: pan/article-thread.c:243 pan/articlelist.c:2382
msgid "?"
msgstr "?"

#: pan/article-thread.c:344
#, c-format
msgid "Threading %u articles"
msgstr "Trådar %u artiklar"

#: pan/article-thread.c:380
#, c-format
msgid "Threaded %u of %u articles"
msgstr "Trådade %u av %u artiklar"

#. filter label
#: pan/article-toolbar.c:314
msgid "Filters:"
msgstr "Filter:"

#: pan/article-toolbar.c:321
msgid "Show New Articles"
msgstr "Visa nya artiklar"

#: pan/article-toolbar.c:328
msgid "Show Unread Articles"
msgstr "Visa olästa artiklar"

#: pan/article-toolbar.c:335
msgid "Show Read Articles"
msgstr "Visa lästa artiklar"

#: pan/article-toolbar.c:349
msgid "Show Watched Articles"
msgstr "Visa bevakade artiklar"

#: pan/article-toolbar.c:356
msgid "Show Ignored Articles"
msgstr "Visa ignorerade artiklar"

#: pan/article-toolbar.c:363
msgid "Show Articles neither Watched nor Ignored"
msgstr "Visa artiklar som varken är bevakade eller ignorerade"

#: pan/article-toolbar.c:377 pan/gui.c:645 pan/gui.c:646
msgid "Show Complete Binary Articles"
msgstr "Visa kompletta binära artiklar"

#: pan/article-toolbar.c:384 pan/gui.c:652 pan/gui.c:653
msgid "Show Incomplete Binary Articles"
msgstr "Visa inkompletta binära artiklar"

#: pan/article-toolbar.c:391 pan/gui.c:659 pan/gui.c:660
msgid "Show Non-Binary Articles"
msgstr "Visa icke-binära artiklar"

#: pan/article-toolbar.c:405 pan/gui.c:667 pan/gui.c:668
msgid "Show Saved Articles"
msgstr "Visa sparade artiklar"

#: pan/article-toolbar.c:412 pan/gui.c:674 pan/gui.c:675
msgid "Show Queued Articles"
msgstr "Visa köade artiklar"

#: pan/article-toolbar.c:419
msgid "Show Articles not Saved nor in Queue"
msgstr "Visa artiklar som varken är sparade eller i kö"

#. Filter label
#: pan/article-toolbar.c:429 pan/grouplist.c:865
msgid "Find:"
msgstr "Sök:"

#: pan/article-toolbar.c:436
msgid "Type in a subject search string and press ENTER. Wildcards are allowed."
msgstr "Skriv in en ämnessöksträng och tryck ENTER. Jokertecken är tillåtna."

#: pan/article-toolbar.c:447
msgid "Turn article threading on/off"
msgstr "Slå på/av artikeltrådning"

#: pan/articlelist.c:189 pan/text.c:115
msgid "Search for user on deja"
msgstr "Sök efter användaren på deja"

#: pan/articlelist.c:190 pan/text.c:116
msgid "Search for other postings by this use on deja.com"
msgstr "Sök efter andra inlägg av denna användare på deja.com"

#: pan/articlelist.c:200 pan/articlelist.c:201 pan/text.c:126 pan/text.c:127
msgid "Watch Thread"
msgstr "Bevaka tråd"

#: pan/articlelist.c:208 pan/articlelist.c:209 pan/text.c:132 pan/text.c:133
msgid "Ignore Thread"
msgstr "Ignorera tråd"

#: pan/articlelist.c:216 pan/articlelist.c:217
msgid "Bozoize Author"
msgstr "Gör författare till clown"

#: pan/articlelist.c:229
msgid "_Save Article Text..."
msgstr "_Spara artikeltext..."

#: pan/articlelist.c:230 pan/gui.c:83
msgid "Save the article headers and body to a text file."
msgstr "Spara artikelhuvudena och artikeltexten i en textfil."

#: pan/articlelist.c:238 pan/articlelist.c:239 pan/gui.c:91
msgid "Save Binary Attachment"
msgstr "Spara binär bilaga"

#: pan/articlelist.c:246 pan/articlelist.c:247
msgid "Save Binary Attachment As..."
msgstr "Spara binär bilaga som..."

#: pan/articlelist.c:254 pan/articlelist.c:255
msgid "Open Binary Attachment"
msgstr "Öppna binär bilaga"

#: pan/articlelist.c:263 pan/articlelist.c:264 pan/articlelist.c:302
#: pan/articlelist.c:303
msgid "Delete Decoded Binary Attachment"
msgstr "Ta bort avkodad binär bilaga"

#: pan/articlelist.c:277 pan/articlelist.c:278 pan/articlelist.c:352
#: pan/articlelist.c:353 pan/articlelist.c:382 pan/articlelist.c:383
#: pan/articlelist.c:405 pan/articlelist.c:406
msgid "Selected Articles"
msgstr "Markerade artiklar"

#: pan/articlelist.c:285 pan/articlelist.c:286 pan/articlelist.c:360
#: pan/articlelist.c:361 pan/articlelist.c:388 pan/articlelist.c:389
#: pan/articlelist.c:411 pan/articlelist.c:412
msgid "Selected Articles and Replies"
msgstr "Markerade artiklar och svar"

#: pan/articlelist.c:293 pan/articlelist.c:294 pan/articlelist.c:368
#: pan/articlelist.c:369 pan/articlelist.c:394 pan/articlelist.c:395
#: pan/articlelist.c:417 pan/articlelist.c:418
msgid "Entire Group"
msgstr "Hela gruppen"

#: pan/articlelist.c:315 pan/articlelist.c:316
msgid "Edit Selected Article"
msgstr "Redigera markerad artikel"

#: pan/articlelist.c:322 pan/articlelist.c:323
msgid "Copy Selected Articles"
msgstr "Kopiera markerade artiklar"

#: pan/articlelist.c:328 pan/articlelist.c:329
msgid "Copy Selected Articles and Replies"
msgstr "Kopiera markerade artiklar och svar"

#: pan/articlelist.c:335 pan/articlelist.c:336
msgid "Move Selected Articles"
msgstr "Flytta markerade artiklar"

#: pan/articlelist.c:341 pan/articlelist.c:342
msgid "Move Selected Articles and Replies"
msgstr "Flytta markerade artiklar och svar"

#: pan/articlelist.c:424 pan/articlelist.c:425
msgid "Flag Selected Articles"
msgstr "Flagga markerade artiklar"

#: pan/articlelist.c:432 pan/articlelist.c:433
msgid "Flag Selected Articles and Replies"
msgstr "Flagga markerade artiklar och svar"

#: pan/articlelist.c:440 pan/articlelist.c:441
msgid "Unflag Selected Articles"
msgstr "Avflagga markerade artiklar"

#: pan/articlelist.c:448 pan/articlelist.c:449
msgid "Unflag Selected Articles and Replies"
msgstr "Avflagga markerade artiklar och svar"

#: pan/articlelist.c:457 pan/articlelist.c:458
msgid "Download Flagged Articles"
msgstr "Hämta flaggade artiklar"

#: pan/articlelist.c:470 pan/articlelist.c:471
msgid "Read Selected Message"
msgstr "Läs markerat meddelande"

#: pan/articlelist.c:478 pan/articlelist.c:479
msgid "Read Selected Message in New Window"
msgstr "Läs markerat meddelande i nytt fönster"

#: pan/articlelist.c:487 pan/articlelist.c:488
#: pan/dialogs/dialog-log-viewer.c:81
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: pan/articlelist.c:496 pan/articlelist.c:497 pan/text.c:160 pan/text.c:161
msgid "Search Offsite"
msgstr "Sök utanför platsen"

#: pan/articlelist.c:505 pan/articlelist.c:506 pan/text.c:169 pan/text.c:170
msgid "Filter"
msgstr "Filter"

#: pan/articlelist.c:515 pan/articlelist.c:516
msgid "Mark as Read"
msgstr "Markera som läst"

#: pan/articlelist.c:524 pan/articlelist.c:525
msgid "Mark as Unread"
msgstr "Markera som oläst"

#: pan/articlelist.c:533 pan/articlelist.c:534
msgid "Download Bodies"
msgstr "Hämta artikeltexterna"

#: pan/articlelist.c:542 pan/articlelist.c:543
msgid "Folder Tools"
msgstr "Mappverktyg"

#. delete server button
#: pan/articlelist.c:551 pan/articlelist.c:552 pan/prefs.c:2668
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: pan/articlelist.c:561 pan/articlelist.c:562
msgid "Select All Articles"
msgstr "Markera alla artiklar"

#: pan/articlelist.c:1255 pan/dialogs/rules_callbacks.c:743
#: pan/dialogs/rules_interface.c:692 pan/prefs.c:2458 pan/task-decode.c:504
msgid "Subject"
msgstr "Ämne"

#: pan/articlelist.c:1256
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: pan/articlelist.c:1257 pan/task-decode.c:505
msgid "Lines"
msgstr "Rader"

#: pan/articlelist.c:1258 pan/dialogs/rules_callbacks.c:745
#: pan/dialogs/rules_interface.c:695 pan/prefs.c:2451 pan/task-decode.c:506
msgid "Author"
msgstr "Författare"

#: pan/articlelist.c:1259
msgid "Date (Time)"
msgstr "Datum (tid)"

#: pan/articlelist.c:1264
msgid "BUG!!"
msgstr "BUGG!!"

#. add to tree
#: pan/articlelist.c:1356
msgid "Displaying article list"
msgstr "Visar artikellista"

#: pan/articlelist.c:1686
msgid "Refreshing article list"
msgstr "Uppdaterar artikellista"

#: pan/articlelist.c:1850
msgid "Please Select a Folder from the Group list."
msgstr "Var vänlig och välj en mapp från grupplistan."

#. the user deleted or moved the file,
#. or unlink() fails for some other reason
#: pan/articlelist.c:2201
#, c-format
msgid ""
"Unable to delete attachment file: \"%s\n"
"\n"
"Errno says: %s"
msgstr ""
"Kan inte ta bort den bifogade filen: \"%s\"\n"
"\n"
"Felnumret är %s"

#: pan/articlelist.c:2696
msgid "Updating article display"
msgstr "Uppdaterar artikelvisningen"

#: pan/articlelist.c:3086
msgid "Loading Group Headers"
msgstr "Läser in grupphuvuden"

#: pan/articlelist.c:3208
msgid "Filtering Articles"
msgstr "Filtrerar artiklar"

#: pan/articlelist.c:3277 pan/articlelist.c:3302
msgid "Sorting Articles"
msgstr "Sorterar artiklar"

#: pan/articlelist.c:3346
msgid "Threading Articles"
msgstr "Trådar artiklar"

#: pan/bozo.c:302
#, c-format
msgid "Found %d bozos in %s"
msgstr "Hittade %d clowner i %s"

#: pan/decode.c:111 pan/decode.c:165
#, c-format
msgid "Decoding: %s"
msgstr "Avkodar: %s"

#. *
#. *** INIT THE DECODE LIBRARY
#. *
#: pan/decode.c:124
#, c-format
msgid "Waiting to Decode %s"
msgstr "Väntar på att avkoda %s"

#: pan/decode.c:129
#, c-format
msgid "Preparing %s"
msgstr "Förbereder %s"

#: pan/decode.c:198
#, c-format
msgid "Error parsing part %d of \"%s\": %d"
msgstr "Fel vid tolkning av del %d av \"%s\": %d"

#: pan/decode.c:217
#, c-format
msgid "Error decoding part %d of \"%s\": %s"
msgstr "Fel vid avkodning av del %d av \"%s\": %s"

#: pan/decode.c:231
#, c-format
msgid "Decoded \"%s\" from group \"%s\", \"%s\" part #%d"
msgstr "Avkodade \"%s\" från gruppen \"%s\", \"%s\" del nummer %d"

#: pan/decode.c:279
#, c-format
msgid ""
"An error occured during decoding.\n"
"%s"
msgstr ""
"Ett fel uppstod under avkodning.\n"
"%s"

#: pan/file-grouplist.c:47 pan/file-grouplist.c:54 pan/file-grouplist.c:61
#: pan/file-headers.c:379 pan/file-headers.c:384 pan/file-rules.c:317
#, c-format
msgid "Deleting file \"%s\""
msgstr "Tar bort filen \"%s\""

#: pan/file-grouplist.c:143
#, c-format
msgid "Loading %u of %d groups"
msgstr "Läser in %u av %d grupper"

#: pan/file-grouplist.c:151 pan/file-headers.c:163 pan/file-rules.c:163
#, c-format
msgid "Unsupported data version: %d"
msgstr "Dataversionen stöds inte: %d"

#: pan/file-grouplist.c:158
#, c-format
msgid "Got %d groups in %.1f seconds (%.0f groups/sec)"
msgstr "Fick tag i %d grupper på %.1f sekunder (%.0f grupper/sekund)"

#: pan/file-grouplist.c:277
#, c-format
msgid "Saved %d of %u articles"
msgstr "Sparade %d av %u artiklar"

#: pan/file-grouplist.c:305
#, c-format
msgid "Saved %d groups in \"%s\" in %.1f seconds (%.0f groups/sec)"
msgstr "Sparade %d grupper i \"%s\" på %.1f sekunder (%.0f grupper/sekund)"

#: pan/file-headers.c:149
#, c-format
msgid "Loaded %d of %d articles"
msgstr "Läste in %d av %d artiklar"

#: pan/file-headers.c:175
#, c-format
msgid "Got %d articles in %.1f seconds (%.0f art/sec)"
msgstr "Fick tag i %d artiklar på %.1f sekunder (%.0f artiklar/sekund)"

#. *
#. *** Save the Headers
#. *
#: pan/file-headers.c:259 pan/task-decode.c:104
#, c-format
msgid "Saving \"%s\""
msgstr "Sparar \"%s\""

#: pan/file-headers.c:363
#, c-format
msgid "Saved %d articles in %.1f seconds (%.0f art/sec)"
msgstr "Sparade %d artiklar på %.1f sekunder (%.0f artiklar/sekund)"

#: pan/file-rules.c:152
#, c-format
msgid "Loaded %u of %d rules"
msgstr "Läste in %u av %d regler"

#: pan/file-rules.c:171
#, c-format
msgid "Got %d rules in %.1f seconds (%.0f rules/sec)"
msgstr "Fick tag i %d regler på %.1f sekunder (%.0f regler/sekund)"

#: pan/file-rules.c:305
#, c-format
msgid "Saved %d rules in %.1f seconds (%.0f rules/sec)"
msgstr "Sparade %d regler på %.1f sekunder (%.0f regler/sekund)"

#: pan/gnksa.c:811
msgid "Okay"
msgstr "Okej"

#: pan/gnksa.c:812 pan/gnksa.c:848
msgid "Internal Error"
msgstr "Internt fel"

#: pan/gnksa.c:814
msgid "'<' Missing"
msgstr "\"<\" saknas"

#: pan/gnksa.c:815
msgid "'>' Missing"
msgstr "\">\" saknas"

#: pan/gnksa.c:816
msgid "'(' Missing"
msgstr "\"(\" saknas"

#: pan/gnksa.c:817
msgid "')' Missing"
msgstr "\")\" saknas"

#: pan/gnksa.c:818
msgid "'@' Missing"
msgstr "\"@\" saknas"

#: pan/gnksa.c:820
msgid "Single Domain"
msgstr "Ensam domän"

#: pan/gnksa.c:821
msgid "Invalid Domain"
msgstr "Ogiltig domän"

#: pan/gnksa.c:822
msgid "Illegal Domain"
msgstr "Illegal domän"

#: pan/gnksa.c:823
msgid "Unknown Domain"
msgstr "Okänd domän"

#: pan/gnksa.c:824
msgid "Invalid char in domain"
msgstr "Ogiltigt tecken i domän"

#: pan/gnksa.c:825
msgid "Zero Length Label"
msgstr "Etikett har längden noll"

#: pan/gnksa.c:826
msgid "Illegal label length"
msgstr "Ogiltig etikettlängd"

#: pan/gnksa.c:827
msgid "Hyphen in label"
msgstr "Bindestreck i etikett"

#: pan/gnksa.c:828
msgid "fully-qualified domain names must not begin with a digit."
msgstr "fullständiga domännamn kan inte börja med en siffra."

#: pan/gnksa.c:829
msgid "Bad domain literal"
msgstr "Felaktigt domäntecken"

#: pan/gnksa.c:830
msgid "Local domain literal"
msgstr "Lokalt domäntecken"

#: pan/gnksa.c:831
msgid "Right bracket missing"
msgstr "Högerklammer saknas"

#: pan/gnksa.c:833
msgid "Local part missing"
msgstr "Lokaldel saknas"

#: pan/gnksa.c:834
msgid "Invalid localpart"
msgstr "Ogiltig lokaldel"

#: pan/gnksa.c:835
msgid "Zero length local word"
msgstr "Lokalord har längden noll"

#: pan/gnksa.c:837
msgid "Illegal unquoted character"
msgstr "Ogiltigt tecken utan citattecken"

#: pan/gnksa.c:838
msgid "Illegal quoted character"
msgstr "Ogiltigt tecken med citattecken"

#: pan/gnksa.c:839
msgid "Illegal encoded character"
msgstr "Ogiltigt kodat tecken"

#: pan/gnksa.c:840
msgid "Bad encode syntax"
msgstr "Felaktig kodningssyntax"

#: pan/gnksa.c:841
msgid "Illegal parenthesis phrase"
msgstr "Ogilitig parentesfras"

#: pan/gnksa.c:842
msgid "Illegal parenthesis"
msgstr "Ogiltig parentes"

#: pan/gnksa.c:843
msgid "Invalid real name"
msgstr "Ogiltigt verkligt namn"

#: pan/gnksa.c:844
msgid "Illegal plain phrase"
msgstr "Ogiltig fras"

#: pan/group.c:379
#, c-format
msgid "Clean group \"%s\""
msgstr "Töm gruppen \"%s\""

#: pan/group.c:387
#, c-format
msgid ""
"Remove all messages from group: \n"
"%s ?"
msgstr ""
"Ta bort alla meddelanden från gruppen: \n"
"%s ?"

#. "clear count?" check button
#: pan/group.c:393
msgid "Reset new message counter"
msgstr "Nollställ räknaren av nya meddelanden"

#: pan/group.c:445
#, c-format
msgid "Catching up group `%s'"
msgstr "Hinner ikapp gruppen \"%s\""

#: pan/group.c:492
#, c-format
msgid "Updated counts for %u groups out of %u"
msgstr "Uppdaterade artikelantalen för %u grupper av %u"

#: pan/group.c:520
#, c-format
msgid "Updating article counts for %u groups from server `%s'"
msgstr "Uppdaterar artikelantalen för %u grupper från servern \"%s\""

#: pan/group.c:989
#, c-format
msgid "Invalid folder name: \"%s\""
msgstr "Ogiltigt namn på mapp: \"%s\""

#: pan/group.c:998
#, c-format
msgid "Folder \"%s\" already exists."
msgstr "Mappen \"%s\" finns redan."

#: pan/group.c:1005
msgid "Please don't begin folders with \"pan.\"; it confuses me terribly."
msgstr ""
"Var snäll och börja inte mappar med \"pan.\", det gör mig hemskt förvirrad."

#: pan/group.c:1023
msgid "New Folder Name:"
msgstr "Nytt namn på mapp:"

#: pan/grouplist.c:148
#, c-format
msgid ""
"We don't have a group list for server \"%s\".\n"
"Shall we get one?"
msgstr ""
"Vi har inte någon grupplista för servern \"%s\".\n"
"Ska vi skaffa en?"

#: pan/grouplist.c:399
#, c-format
msgid "Rename Folder \"%s\""
msgstr "Byt namn på mappen \"%s\""

#: pan/grouplist.c:400
#, c-format
msgid "Rename Group \"%s\""
msgstr "Byt namn på gruppen \"%s\""

#: pan/grouplist.c:473
msgid ""
"This operation will delete the folders/groups and their articles!\n"
" \n"
"Do you REALLY want to do this?"
msgstr ""
"Denna åtgärd kommer att ta bort mapparna/grupperna och deras artiklar!\n"
" \n"
"Är du VERKLIGEN säker på att du vill göra detta?"

#: pan/grouplist.c:479
msgid "Delete Groups/Folders"
msgstr "Ta bort grupper/mappar"

#: pan/grouplist.c:794 pan/grouplist.c:1102
msgid "All Groups"
msgstr "Alla grupper"

#: pan/grouplist.c:795
msgid "Subscribed"
msgstr "Prenumererade"

#: pan/grouplist.c:796 pan/grouplist.c:1103
msgid "New Groups"
msgstr "Nya grupper"

#: pan/grouplist.c:797 pan/grouplist.c:1104
msgid "Folders"
msgstr "Mappar"

#: pan/grouplist.c:830 pan/grouplist.c:857 pan/gui-notebook.c:88
msgid "Groups"
msgstr "Grupper"

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:831 pan/dialogs/rules_interface.c:575
#: pan/dialogs/rules_interface.c:1025 pan/grouplist.c:831
msgid "Unread"
msgstr "Olästa"

#: pan/grouplist.c:832
msgid "Total"
msgstr "Totalt"

#: pan/grouplist.c:833 pan/task-manager.c:667
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: pan/grouplist.c:872
msgid "Type in a group search string and press ENTER. Wildcards are allowed."
msgstr "Skriv in en gruppsöksträng och tryck ENTER. Jokertecken är tillåtna."

#: pan/grouplist.c:980
msgid "Loading Groups"
msgstr "Läser in grupper"

#: pan/grouplist.c:1076 pan/grouplist.c:1097
msgid "Updating Group List"
msgstr "Uppdaterar grupplista"

#: pan/grouplist.c:1101
msgid "Subscribed Groups"
msgstr "Prenumererade grupper"

#: pan/grouplist.c:1105
msgid "Bug in Code"
msgstr "Bugg i koden"

#: pan/gui.c:82
msgid "_Save Article As..."
msgstr "_Spara artikel som..."

#: pan/gui.c:92
msgid "Download and decode attachments in the selected messages."
msgstr "Hämta och avkoda bilagor i de markerade meddelandena."

#: pan/gui.c:100
msgid "Save Binary Attachment _As..."
msgstr "Spara binär bilaga so_m..."

#: pan/gui.c:101
msgid ""
"Download and decode attachments in the selected messages, and save as..."
msgstr "Hämta och avkoda bilagor i de markerade meddelandena, och spara som..."

#: pan/gui.c:109 pan/gui.c:110
msgid "Open Binary Attachment..."
msgstr "Öppna binär bilaga..."

#: pan/gui.c:147
msgid "Rules..."
msgstr "Regler..."

#: pan/gui.c:148
msgid "Rule Management."
msgstr "Regelhantering."

#: pan/gui.c:153
msgid "Bozos..."
msgstr "Clowner..."

#: pan/gui.c:154
msgid "Bozo Management."
msgstr "Clownhantering."

#: pan/gui.c:166 pan/message-window.c:219
msgid "_Post to newsgroup"
msgstr "_Posta till diskussionsgrupp"

#: pan/gui.c:167 pan/message-window.c:220
msgid "Post a new message to the current group."
msgstr "Posta ett nytt meddelande till aktuell grupp."

#: pan/gui.c:174 pan/message-window.c:225
msgid "_Followup to newsgroup"
msgstr "_Följ upp till diskussionsgrupp"

#: pan/gui.c:175 pan/message-window.c:226 pan/message-window.c:278
#: pan/text.c:80
msgid "Post a reply to the message on the news server."
msgstr "Posta ett svar till meddelandet på diskussionsgruppsservern."

#: pan/gui.c:182
msgid "_Reply by E-mail"
msgstr "_Svara med e-post"

#: pan/gui.c:183 pan/message-window.c:232 pan/message-window.c:283
#: pan/text.c:88
msgid "Create a mail reply to the sender."
msgstr "Skapa ett e-postsvar till författaren."

#: pan/gui.c:190
msgid "Followup to newsgroup _and Reply by E-mail"
msgstr "_Följ upp till diskussionsgrupp _och svara med e-post"

#: pan/gui.c:191 pan/text.c:96
msgid "Send a reply both to the author in mail, and to the news server."
msgstr ""
"Skicka ett svar både till författaren med e-post och till "
"disussionsgruppsservern."

#: pan/gui.c:199
msgid "For_ward article by E-mail"
msgstr "_Vidarebefordra artikeln med e-post"

#: pan/gui.c:200 pan/text.c:104 pan/text.c:105
msgid "Forward article by E-mail"
msgstr "Vidarebefordra artikeln med e-post"

#: pan/gui.c:206 pan/gui.c:207
msgid "Mail/Post messages from folder \"pan.sendlater\""
msgstr "E-posta/posta meddelandena i mappen \"pan.sendlater\""

#: pan/gui.c:259
msgid "Next Unread _Group"
msgstr "Nästa olästa _grupp"

#: pan/gui.c:260
msgid "Move to the Next Group with Unread Messages."
msgstr "Flytta till nästa grupp med olästa meddelanden."

#: pan/gui.c:268
msgid "_Up to Select the Previous Article"
msgstr "_Upp för att markera föregående artikel"

#: pan/gui.c:269
msgid "Up to Select the Previous Article"
msgstr "Upp för att markera föregående artikel"

#: pan/gui.c:277
msgid "_Down to Select the Next Article"
msgstr "_Ner för att markera nästa artikel"

#: pan/gui.c:278
msgid "Down to Select the Next Article"
msgstr "Ner för att markera nästa artikel"

#: pan/gui.c:286
msgid "Select the _Next Unread Message"
msgstr "Markera _nästa olästa meddelande"

#: pan/gui.c:287
msgid "Select the Next Unread Message"
msgstr "Markera nästa olästa meddelande"

#: pan/gui.c:295
msgid "Select the Next Unread Message _Body"
msgstr "Markera nästa olästa meddelande_text."

#: pan/gui.c:296
msgid "Select the Next Unread Message Body"
msgstr "Markera nästa olästa meddelandetext"

#: pan/gui.c:305 pan/gui.c:306
msgid "Up to Read the Previous Article"
msgstr "Upp för att läsa föregående artikel"

#: pan/gui.c:314 pan/gui.c:315
msgid "Down to Read the Next Article"
msgstr "Ner för att läsa nästa artikel"

#: pan/gui.c:323 pan/gui.c:324
msgid "Read the Next Unread Message"
msgstr "Läs nästa olästa meddelande"

#: pan/gui.c:332 pan/gui.c:333
msgid "Read the Next Unread Message Body"
msgstr "Läs nästa olästa meddelandetext"

#: pan/gui.c:342 pan/gui.c:343
msgid "Up to the Previous Thread"
msgstr "Upp till föregående tråd"

#: pan/gui.c:351 pan/gui.c:352
msgid "Down to the Next Thread"
msgstr "Ner till nästa tråd"

#: pan/gui.c:361 pan/gui.c:362
msgid "Read More"
msgstr "Läs mer"

#: pan/gui.c:372
msgid "Select _All"
msgstr "Markera _alla"

#: pan/gui.c:373
msgid "Select all messages"
msgstr "Markera alla meddelanden"

#: pan/gui.c:386 pan/gui.c:387
msgid "Online/Offline Settings..."
msgstr "Inställningar för ansluten/frånkopplad..."

#: pan/gui.c:394 pan/gui.c:395
msgid "Current Server"
msgstr "Aktuell server"

#: pan/gui.c:405
msgid "Get List of _All Groups"
msgstr "Skaffa lista över _alla grupper"

#: pan/gui.c:406
msgid "Refresh a list of groups from the selected servers."
msgstr "Uppdatera listan över grupper från de valda servrarna."

#: pan/gui.c:414
msgid "Get List of _New Groups"
msgstr "Skaffa lista över _nya grupper"

#: pan/gui.c:415
msgid "Download a list of new groups from the selected servers."
msgstr "Hämta en lista över nya grupper från de valda servrarna."

#: pan/gui.c:424 pan/gui.c:425
msgid "Import .newsrc..."
msgstr "Importera .newsrc..."

#: pan/gui.c:432 pan/gui.c:433
msgid "Export .newsrc..."
msgstr "Exportera .newsrc..."

#: pan/gui.c:451 pan/gui.c:452
msgid "Pan _homepage"
msgstr "Pans _hemsida"

#: pan/gui.c:508 pan/gui.c:509
msgid "+ Author"
msgstr "+ Författare"

#: pan/gui.c:515 pan/gui.c:516
msgid "- Author"
msgstr "- Författare"

#: pan/gui.c:522 pan/gui.c:523
msgid "+ Date"
msgstr "+ Datum"

#: pan/gui.c:529 pan/gui.c:530
msgid "- Date"
msgstr "- Datum"

#: pan/gui.c:536 pan/gui.c:537
msgid "+ Line Count"
msgstr "+ Radantal"

#: pan/gui.c:543 pan/gui.c:544
msgid "- Line Count"
msgstr "- Radantal"

#: pan/gui.c:550 pan/gui.c:551
msgid "+ Subject"
msgstr "+ Ämne"

#: pan/gui.c:557 pan/gui.c:558
msgid "- Subject"
msgstr "- Ämne"

#: pan/gui.c:564 pan/gui.c:565
msgid "+ Unread Count"
msgstr "+ Antal olästa"

#: pan/gui.c:571 pan/gui.c:572
msgid "- Unread Count"
msgstr "- Antal olästa"

#: pan/gui.c:583 pan/gui.c:584 pan/gui.c:759 pan/gui.c:760
msgid "Sort Articles"
msgstr "Sortera artiklar"

#: pan/gui.c:601 pan/gui.c:602
msgid "Show New Messages"
msgstr "Visa nya meddelanden"

#: pan/gui.c:608 pan/gui.c:609
msgid "Show Unread Messages"
msgstr "Visa olästa meddelanden"

#: pan/gui.c:615 pan/gui.c:616
msgid "Show Read Messages"
msgstr "Visa lästa meddelanden"

#: pan/gui.c:623 pan/gui.c:624
msgid "Show Watched Threads"
msgstr "Visa bevakade trådar"

#: pan/gui.c:630 pan/gui.c:631
msgid "Show Killfiled Messages"
msgstr "Visa meddelanden lagda i dödsfil"

#: pan/gui.c:637 pan/gui.c:638 pan/gui.c:681 pan/gui.c:682
msgid "Show Others"
msgstr "Visa andra"

#: pan/gui.c:708
msgid "_Zoom/Unzoom Window"
msgstr "_Zooma in/zooma ut fönster"

#: pan/gui.c:709
msgid "Zoom/Unzoom Window"
msgstr "Zooma in/zooma ut fönster"

#: pan/gui.c:718 pan/gui.c:719
msgid "Zoom the Newsgroup Pane"
msgstr "Zooma in diskussionsgruppsdelen"

#: pan/gui.c:728 pan/gui.c:729
msgid "Zoom the Message Pane"
msgstr "Zooma in meddelandedelen"

#: pan/gui.c:738 pan/gui.c:739
msgid "Zoom the Message Body Pane"
msgstr "Zooma in meddelandetextdelen"

#: pan/gui.c:749 pan/gui.c:750
msgid "Article Filter"
msgstr "Artikelfilter"

#: pan/gui.c:770 pan/gui.c:771
msgid "Thread Articles"
msgstr "Tråda artiklar"

#: pan/gui.c:780 pan/gui.c:781
msgid "Expand all Threads"
msgstr "Fäll ut alla trådar"

#: pan/gui.c:789 pan/gui.c:790
msgid "Collapse all Threads"
msgstr "Fäll in alla trådar"

#: pan/gui.c:799 pan/gui.c:800
msgid "Rot13 the Message Body"
msgstr "Rotera meddelandetexten 13 tecken"

#: pan/gui.c:809 pan/gui.c:810
msgid "Fill/Wrap the Message Body"
msgstr "Fyll ut/radbryt meddelandetexten"

#: pan/gui.c:819
msgid "Show All _Headers in the Message Body"
msgstr "Visa alla _huvuden i meddelandetexten"

#: pan/gui.c:820
msgid "Show All Headers in the Message Body"
msgstr "Visa alla huvuden i meddelandetexten"

#: pan/gui.c:829 pan/gui.c:830 pan/text.c:185 pan/text.c:186
msgid "Mute Quoted Text"
msgstr "Tysta citerad text"

#: pan/gui.c:839
msgid "_Log Viewer"
msgstr "_Loggvisare"

#: pan/gui.c:840
msgid "Open up the Log Viewer."
msgstr "Öppna loggvisaren."

#: pan/gui.c:847
msgid "_Task Manager"
msgstr "_Uppgiftshanteraren"

#: pan/gui.c:848
msgid "Open up the Task Manager."
msgstr "Öppna uppgiftshanteraren."

#: pan/gui.c:886 pan/gui.c:887
msgid "Download..."
msgstr "Hämta..."

#: pan/gui.c:893 pan/gui.c:894
msgid "Get New Headers in Subscribed Groups"
msgstr "Hämta nya huvuden i prenumererade grupper"

#: pan/gui.c:902 pan/gui.c:903
msgid "Get New Headers in Selected Groups"
msgstr "Hämta nya huvuden i markerade grupper"

#: pan/gui.c:908 pan/gui.c:909
msgid "Get All Headers in Selected Groups"
msgstr "Hämta alla huvuden i markerade grupper"

#: pan/gui.c:914 pan/gui.c:915
msgid "Sample Headers from Selected Groups"
msgstr "Provhuvuden från markerade grupper"

#: pan/gui.c:921 pan/gui.c:922
msgid "Get New Headers & Bodies in Subscribed Groups"
msgstr "Hämta nya huvuden och meddelandetexter i prenumererade grupper"

#: pan/gui.c:930 pan/gui.c:931
msgid "Get New Headers & Bodies in Selected Groups"
msgstr "Hämta nya huvuden och meddelandetexter i markerade grupper"

#: pan/gui.c:936 pan/gui.c:937
msgid "Get All Headers & Bodies in Selected Groups"
msgstr "Hämta alla huvuden och meddelandetexter i markerade grupper"

#: pan/gui.c:942 pan/gui.c:943
msgid "Sample Headers & Bodies in Selected Groups"
msgstr "Provhuvuden och -meddelandetexter i markerade grupper"

#: pan/gui.c:949
msgid "Refresh Article _Count"
msgstr "Uppdatera arti_kelantal"

#: pan/gui.c:950
msgid "Refresh Article Count"
msgstr "Uppdatera artikelantal"

#: pan/gui.c:955 pan/gui.c:956
msgid "Catch Up"
msgstr "Hinn ikapp"

#: pan/gui.c:962
msgid "Subscribe"
msgstr "Prenumerera"

#: pan/gui.c:963
msgid "Subscribe to the selected group(s)"
msgstr "Prenumerera på de markerade grupperna"

#: pan/gui.c:970
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Säg upp prenumereration"

#: pan/gui.c:971
msgid "Unsubscribe from the selected group(s)"
msgstr "Säg upp prenumeration på de markerade grupperna"

#: pan/gui.c:977
msgid "Delete..."
msgstr "Ta bort..."

#: pan/gui.c:978
msgid "Delete the selected group(s) from Pan."
msgstr "Ta bort de markerade grupperna från Pan."

#: pan/gui.c:983
msgid "Empty"
msgstr "Töm"

#: pan/gui.c:984
msgid "Remove all articles from the selected group(s)."
msgstr "Ta bort alla artiklar från de markerade grupperna."

#: pan/gui.c:989
msgid "Rename..."
msgstr "Byt namn..."

#: pan/gui.c:990
msgid "Rename the selected group."
msgstr "Byt namn på den markerade gruppen."

#: pan/gui.c:995
msgid "_Properties..."
msgstr "_Egenskaper..."

#: pan/gui.c:996
msgid "Set the properties for the selected group."
msgstr "Ställ in egenskaperna för den markerade gruppen."

#: pan/gui.c:1008
msgid "New Folder..."
msgstr "Ny mapp..."

#: pan/gui.c:1009
msgid "Create a new folder."
msgstr "Skapa en ny mapp."

#: pan/gui.c:1014
msgid "Rename Folder..."
msgstr "Byt namn på mapp..."

#: pan/gui.c:1015
msgid "Rename the selected folder."
msgstr "Byt namn på den markerade mappen."

#: pan/gui.c:1020
msgid "Delete Folder..."
msgstr "Ta bort mapp..."

#: pan/gui.c:1021
msgid "Delete the selected folder."
msgstr "Ta bort den markerade mappen."

#: pan/dialogs/dialog-log-viewer.c:74 pan/gui.c:1033 pan/message-window.c:249
#: pan/message-window.c:259 pan/message-window.c:268
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: pan/gui.c:1034 pan/server.c:268
msgid "_Online"
msgstr "_Ansluten"

#: pan/gui.c:1035
msgid "_Post"
msgstr "_Posta"

#: pan/gui.c:1036
msgid "_Navigate"
msgstr "_Navigera"

#: pan/gui.c:1037
msgid "_Group"
msgstr "_Grupp"

#: pan/gui.c:1038
msgid "Fo_lder"
msgstr "Ma_pp"

#: pan/gui.c:1039
msgid "_Messages"
msgstr "_Meddelanden"

#: pan/gui.c:1132
msgid ""
"1 task still active or queued.\n"
"Are you sure you want to exit Pan?"
msgstr ""
"1 uppgift är fortfarande aktiv eller kölagd.\n"
"Är du säker på att du vill avsluta Pan?"

#: pan/gui.c:1138
#, c-format
msgid ""
"%d tasks still active or queued.\n"
"Are you sure you want to exit Pan?"
msgstr ""
"%d uppgifter är fortfarande aktiva eller kölagda.\n"
"Är du säker på att du vill avsluta Pan?"

#: pan/gui.c:1557
#, c-format
msgid "Unable to parse the geometry string \"%s\""
msgstr "Kunde inte tolka geometristrängen \"%s\""

#. build the title
#: pan/gui.c:1861
#, c-format
msgid "Pan %s "
msgstr "Pan %s "

#: pan/gui.c:1863 pan/gui.c:1865
#, c-format
msgid " - %s"
msgstr " - %s"

#. update the tasks label
#: pan/gui.c:2016
#, c-format
msgid "Tasks: %2d"
msgstr "Uppgifter: %2d"

#: pan/gui.c:2075
#, c-format
msgid "Couldn't load font \"%s\""
msgstr "Kunde inte läsa in typsnittet \"%s\""

#: pan/gui-headers.c:106
msgid "<More>"
msgstr "<Mer>"

#: pan/gui-headers.c:187 pan/print.c:118
msgid "From: "
msgstr "Från: "

#: pan/gui-headers.c:197 pan/print.c:119
msgid "Newsgroups: "
msgstr "Diskussionsgrupper: "

#: pan/gui-headers.c:203
msgid "Message-Id: "
msgstr "Meddelande-id: "

#: pan/gui-headers.c:210
msgid "References: "
msgstr "Referenser: "

#: pan/gui-headers.c:217 pan/print.c:120
msgid "Date: "
msgstr "Datum: "

#: pan/gui-headers.c:227
msgid "Reply-To: "
msgstr "Svara till: "

#: pan/gui-headers.c:236
msgid "Followup-To: "
msgstr "Följ upp till: "

#: pan/gui-headers.c:241 pan/print.c:121
msgid "Subject: "
msgstr "Ämne: "

#: pan/gui-notebook.c:91
msgid "Articles"
msgstr "Artiklar"

#: pan/gui-notebook.c:94 pan/message-window.c:858
msgid "Message"
msgstr "Meddelanden"

#: pan/message-check.c:100
msgid "WARNING: Signature prefix with no signature."
msgstr "VARNING: Signaturprefix utan signatur."

#: pan/message-check.c:107
msgid "WARNING: signature is more than 4 lines long"
msgstr "VARNING: signaturen är fler än 4 rader"

#: pan/message-check.c:114
#, c-format
msgid "WARNING: %d lines too wide in signature"
msgstr "VARNING: %d rader är för mycket i signatur"

#: pan/message-check.c:146
#, c-format
msgid "WARNING: %d lines >80 characters in the message."
msgstr "VARNING: %d rader >80 tecken i meddelandet."

#: pan/message-check.c:173
msgid "ERROR: Message is empty."
msgstr "FEL: Meddelandet är tomt."

#: pan/message-check.c:212
msgid "WARNING: The message is entirely quoted text!"
msgstr "VARNING: Meddelandet är helt och hållet citerad text."

#: pan/message-check.c:213
msgid "WARNING: The message is mostly quoted text."
msgstr "VARNING: Meddelandet är till största delen citerad text."

#: pan/message-check.c:293
msgid "ERROR: Message appears to have no new content."
msgstr "FEL: Meddelandet verkar inte ha något innehåll."

#: pan/message-check.c:342 pan/message-check.c:393
#, c-format
msgid "WARNING: Unknown group: \"%s\"."
msgstr "VARNING: Okänd grupp: \"%s\"."

#: pan/message-check.c:351
msgid "WARNING: Following-Up to many groups."
msgstr "VARNING: Följer upp till flera grupper."

#: pan/message-check.c:367
msgid "ERROR: No subject specified."
msgstr "FEL: Inget ämne angivet."

#: pan/message-check.c:402
msgid "ERROR: Posting to a very large number of groups."
msgstr "FEL: Postar till ett väldigt stort antal grupper."

#: pan/message-check.c:409
msgid "WARNING: Posting to a large number of groups."
msgstr "VARNING: Postar till ett stort antal grupper."

#: pan/message-check.c:418
msgid "WARNING: Crossposting without setting Followup-To."
msgstr "VARNING: Korspostar utan att ange Följ upp till."

#: pan/message-check.c:442
#, c-format
msgid "ERROR: %s ``%s''"
msgstr "FEL: %s \"%s\""

#: pan/message-check.c:526
msgid "ERROR: Must have one author in From: line"
msgstr "FEL: En författare måste finnas på Från:-raden"

#: pan/message-check.c:537
msgid "ERROR: No recipients specified."
msgstr "FEL: Inga mottagare angivna."

#: pan/message-check.c:576
msgid "Post anyway, despite these problems?"
msgstr "Posta ändå, trots dessa problem?"

#: pan/message-check.c:577
msgid "Post anyway, despite this problem?"
msgstr "Posta ändå, trots detta problem?"

#: pan/message-send.c:303
#, c-format
msgid "Posting and Mailing Article ``%s''"
msgstr "Postar och e-postar artikeln \"%s\""

#: pan/message-send.c:305
#, c-format
msgid "Posting Article ``%s''"
msgstr "Postar artikeln \"%s\""

#: pan/message-send.c:307
#, c-format
msgid "Mailing Article ``%s''"
msgstr "E-postar artikeln \"%s\""

#: pan/message-send.c:309
#, c-format
msgid "I have no idea what I'm doing with Article ``%s''"
msgstr "Jag har ingen aning om vad jag gör med artikeln \"%s\""

#: pan/message-send.c:343
msgid "E-Mail send failed.\n"
msgstr "Skickande av e-post misslyckades.\n"

#: pan/message-send.c:345
msgid "Usenet posting failed.\n"
msgstr "Diskussionsgruppspostande misslyckades.\n"

#: pan/message-send.c:349
msgid "Your message was saved in the folder ``pan.sendlater''"
msgstr "Ditt meddelande sparades i mappen \"pan.sendlater\""

#: pan/message-send.c:393
#, c-format
msgid "[This is an email copy of a Usenet post to \"%s\"]"
msgstr ""
"[Det här är en e-postkopia av ett meddelande i diskussionsgruppen \"%s\"]"

#: pan/message-send.c:402
#, c-format
msgid "E-mail Message \"%s\" sent."
msgstr "E-postmeddelandet \"%s\" skickat."

#: pan/message-send.c:407
#, c-format
msgid "E-mail Message \"%s\" not sent."
msgstr "E-postmeddelandet \"%s\" skickades inte."

#: pan/message-send.c:427
#, c-format
msgid "Posting article \"%s\" part %d of %d."
msgstr "Postar artikel \"%s\" del %d av %d."

#: pan/message-send.c:432
#, c-format
msgid "NNTP Article \"%s\" (%d of %d) posted."
msgstr "NNTP-artikel \"%s\" (%d av %d) postad."

#: pan/message-send.c:436
#, c-format
msgid "NNTP Article \"%s\" (%d of %d) not posted."
msgstr "NNTP-artikel \"%s\" (%d av %d) postades inte."

#: pan/message-window.c:165
msgid "Save Changes"
msgstr "Spara ändringar"

#: pan/message-window.c:176 pan/message-window.c:300
msgid "Send Now"
msgstr "Skicka nu"

#: pan/message-window.c:176 pan/message-window.c:178
msgid "Send this message now."
msgstr "Skicka detta meddelande nu."

#: pan/message-window.c:178 pan/message-window.c:307
msgid "Send Later"
msgstr "Skicka senare"

#: pan/message-window.c:209
msgid "Show Status Bar"
msgstr "Visa statusrad"

#: pan/message-window.c:231
msgid "Reply by _E-mail"
msgstr "Svara med _e-post"

#: pan/message-window.c:237
msgid "Reply with External Mailer"
msgstr "Svara med externt e-postprogram"

#: pan/message-window.c:238
msgid "Create a mail reply to the sender with your favorite MUA."
msgstr ""
"Skapa ett e-postsvar till författaren med ditt favoritprogram för e-post."

#: pan/message-window.c:250
msgid "_Message"
msgstr "_Meddelande"

#: pan/message-window.c:277
msgid "Post Followup"
msgstr "Posta uppföljning"

#: pan/message-window.c:282
msgid "E-mail Reply"
msgstr "E-postsvar"

#: pan/message-window.c:287 pan/print.c:183 pan/print.c:184
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

#: pan/message-window.c:287
msgid "Print this message"
msgstr "Skriv ut detta meddelande"

#: pan/dialogs/dialog-log-viewer.c:85 pan/message-window.c:291
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: pan/message-window.c:291
msgid "Close this Window"
msgstr "Stäng detta fönster"

#: pan/message-window.c:301
msgid "Send this Message Now"
msgstr "Skicka detta meddelande nu"

#: pan/message-window.c:308
msgid "Send this Message Later"
msgstr "Skicka detta meddelande senare"

#: pan/message-window.c:315
msgid "Fill Text"
msgstr "Fyll ut text"

#: pan/message-window.c:316
msgid "Fill all the text in the Message Body."
msgstr "Fyll ut all meddelandetext."

#: pan/message-window.c:322
msgid "Wrap Text"
msgstr "Radbryt text"

#: pan/message-window.c:323
msgid "Turn line wrap on/off in the Message Body"
msgstr "Slå på/av radbrytning i meddelandetexten"

#: pan/message-window.c:670
msgid "Followup-To:"
msgstr "Uppföljning-till:"

#: pan/message-window.c:675
msgid ""
"The newsgroup or newsgroups where replies to your posted message should go. "
"This is only needed if it differs from the \"Post To Groups\" header. \n"
"To direct all replies to your email address, use \"Followup-To: poster\""
msgstr ""
"Diskussionsgruppen eller diskussionsgrupperna dit svar på ditt postade "
"meddelande ska gå. Det här behövs endast om det skiljer sig från \"Posta "
"till grupper\"-huvudet.\n"
"För att låta alla svar gå till din e-postadress kan du använda "
"\"Uppföljning-till: avsändare\""

#: pan/message-window.c:690
msgid "Reply-To:"
msgstr "Svara-till:"

#: pan/message-window.c:695
msgid ""
"The e-mail account where mail replies to your posted message should go. "
"This is only needed if it differs from the \"From\" header."
msgstr ""
"Det e-postkonto dit e-postsvar till ditt postade meddelande ska gå. Det här "
"behövs endast om det skiljer sig från \"Från\"-huvudet."

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:277 pan/message-window.c:715 pan/prefs.c:2359
msgid "Organization:"
msgstr "Organisation:"

#: pan/message-window.c:720
msgid "The organization you're associated with."
msgstr "Den organisation som du är affilierad med."

#: pan/message-window.c:741
msgid "Don't add the \"User-Agent\" identification header"
msgstr "Lägg inte till identifikationshuvudet \"User-Agent\""

#: pan/message-window.c:749
msgid "Custom Headers"
msgstr "Egna huvuden"

#: pan/message-window.c:788
msgid "From:"
msgstr "Från:"

#. set the Post To Groups:
#: pan/message-window.c:813
msgid "Post To Groups:"
msgstr "Posta till grupper:"

#: pan/message-window.c:818
msgid "Groups to Post this message to"
msgstr "Grupper att posta detta meddelande till"

#. set the Mail To:
#: pan/message-window.c:829
msgid "Mail To:"
msgstr "E-posta till:"

#: pan/message-window.c:834
msgid "Users to Mail this message to"
msgstr "Användare att posta detta meddelande till"

#: pan/message-window.c:860
msgid "Advanced Headers"
msgstr "Avancerade huvuden"

#: pan/message-window.c:1072
msgid "``Followup-To: poster'': sending email to author."
msgstr "\"Uppföljning-till: avsändare\": skickar e-post till författaren."

#: pan/message-window.c:1253
msgid "> [quoted text muted]"
msgstr "> [citerad text tystad]"

#: pan/message-window.c:2081
msgid "Save message to file"
msgstr "Spara meddelandet i en fil"

#: pan/nntp.c:94
#, c-format
msgid "Authentication for server \"%s\" unsuccessful."
msgstr "Autentisering för servern \"%s\" misslyckades."

#: pan/nntp.c:148
#, c-format
msgid "Unable to set group: server said %s"
msgstr "Kunde inte ställa in grupp: servern sa %s"

#: pan/nntp.c:183 pan/nntp.c:201
msgid "Error writing to socket during post."
msgstr "Fel vid skrivande till uttag (socket) under postning."

#: pan/nntp.c:187 pan/nntp.c:205
msgid "Error reading from socket during post."
msgstr "Fel vid läsande av uttag (socket) under postning."

#: pan/nntp.c:192 pan/nntp.c:210
#, c-format
msgid "Error posting message. Server sait: %s"
msgstr "Fel vid postande av meddelande. Servern sa: %s"

#: pan/nntp.c:232
msgid "Error writing to socket during no-op."
msgstr "Fel vid skrivande till uttag (socket) under no-op."

#: pan/nntp.c:236
msgid "Error reading from socket during no-op."
msgstr "Fel vid läsande från uttag (socket) under no-op."

#: pan/nntp.c:267
#, c-format
msgid "Downloading article \"%s\""
msgstr "Hämtar artikeln \"%s\""

#: pan/nntp.c:282
#, c-format
msgid "NNTP \"ARTICLE\" command returned \"%s\"."
msgstr "NNTP-kommandot \"ARTICLE\" returnerade \"%s\"."

#: pan/nntp.c:395
#, c-format
msgid "NNTP \"GROUP %s\" command returned \"%s\"."
msgstr "NNTP-kommandot \"GROUP %s\" returnerade \"%s\"."

#: pan/nntp.c:455
#, c-format
msgid "No articles found for group \"%s\""
msgstr "Inga artiklar hittades för gruppen \"%s\""

#. *
#. *** Tell the server that we want a series of article headers...
#. *
#: pan/nntp.c:463
#, c-format
msgid "Getting %d article headers..."
msgstr "Hämtar %d artikelhuvuden..."

#: pan/nntp.c:468
msgid "Waiting for Response from Server..."
msgstr "Väntar på svar från servern..."

#: pan/nntp.c:475
#, c-format
msgid "Can't get headers: NNTP XOVER command returned \"%s\"."
msgstr "Kan inte hämta huvuden: NNTP-kommandot XOVER returnerade \"%s\"."

#: pan/nntp.c:555
msgid "Corrupt header skipped - no subject"
msgstr "Felaktigt huvud hoppades över - inget ämne"

#: pan/nntp.c:562
msgid "Corrupt header skipped - no msg id"
msgstr "Felaktigt huvud hoppades över - inget meddelande-id"

#: pan/nntp.c:569
msgid "Corrupt header skipped - no date"
msgstr "Felaktigt huvud hoppades över - inget datum"

#: pan/nntp.c:577
msgid "Corrupt header skipped - no author"
msgstr "Felaktigt huvud hoppades över - ingen författare"

#: pan/nntp.c:692 pan/task-body.c:229 pan/task-decode.c:260
#, c-format
msgid "Couldn't select group \"%s\""
msgstr "Kunde inte välja gruppen \"%s\""

#: pan/nntp.c:723 pan/task-body.c:246
#, c-format
msgid "Downloading article \"%s\" failed."
msgstr "Hämtning av artikeln \"%s\" misslyckades."

#: pan/nntp.c:727
#, c-format
msgid "Getting article %d of %d"
msgstr "Hämtar artikel %d av %d"

#: pan/pan.c:77
msgid "Specify the geometry of the window."
msgstr "Ange geometrin för fönstret."

#: pan/pan.c:78
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRI"

#: pan/pan.c:81
msgid ""
"Send outgoing messages to stdout instead of smtp/nntp servers for debugging "
"purposes."
msgstr ""
"Skicka utgående meddelanden till standard ut i stället för smtp/nntp-servrar "
"i felsökningsändamål."

#: pan/pan.c:83
msgid "Turn on article cache debugging messages."
msgstr "Slå på felsökningsmeddelanden för artikelcachen."

#: pan/pan.c:85
msgid "Turn on database debugging messages."
msgstr "Slå på felsökningsmeddelanden för databasen."

#: pan/pan.c:87
msgid "Same as --debug-socket-input --debug-socket-output"
msgstr "Samma som --debug-socket-input --debug-socket-output"

#: pan/pan.c:89
msgid "Turn on socket input debugging messages."
msgstr "Slå på felsökningsmeddelanden för uttagsindata (socket input)."

#: pan/pan.c:91
msgid "Turn on socket output debugging messages."
msgstr "Slå på felsökningsmeddelanden för uttagsutdata (socket output)."

#: pan/pan.c:93
msgid "Turn on task scheduler debugging messages."
msgstr "Slå på felsökningsmeddelanden för uppgiftshanteraren."

#: pan/pan.c:95
msgid "Turn on attachment decoding debugging messages."
msgstr "Slå på felsökningsmeddelanden för bilageavkodning."

#: pan/pan.c:97
msgid "Turn on newsrc decoding debugging messages."
msgstr "Slå på felsökningsmeddelanden för newsrc-avkodning."

#: pan/pan.c:99
msgid "Turn on gui thread lock debugging messages."
msgstr "Slå på felsökningsmeddelanden för trådlåsning av användargränssnittet."

#: pan/pan.c:101
msgid "Turn on pan object system debugging messages."
msgstr "Slå på felsökningsmeddelanden för pans objektsystem."

#: pan/pan.c:103
msgid "Turn on ALL debugging messages."
msgstr "Slå på ALLA felsökningsmeddelanden."

#: pan/pan.c:105
msgid "Run regression tests for the Pan programmers."
msgstr "Kör regressionstesten för Pan-programmerarna."

#: pan/pan.c:147
msgid "Error reading from socket."
msgstr "Fel vid läsande från uttag (socket)."

#: pan/pan.c:148
msgid "Error writing to socket."
msgstr "Fel vid skrivande till uttag (socket)."

#: pan/pan.c:149
msgid "pan.sent"
msgstr "pan.sent"

#: pan/pan.c:150
msgid "pan.sendlater"
msgstr "pan.sendlater"

#: pan/pan.c:174
#, c-format
msgid "Pan %s started\n"
msgstr "Pan %s startade\n"

#: pan/prefs.c:441
msgid "couldn't allocate color"
msgstr "kunde inte allokera färg"

#: pan/prefs.c:863
msgid "In article %i, %a wrote:"
msgstr "I artikeln %s skrev %a:"

#: pan/prefs.c:944 pan/prefs.c:987
msgid "Not Named"
msgstr "Inget namn"

#: pan/prefs.c:945 pan/prefs.c:988
msgid "No Address"
msgstr "Ingen Adress"

#: pan/prefs.c:1063
msgid "New/Edit Server"
msgstr "Ny/redigera server"

#. FRAME: Server Information
#: pan/prefs.c:1083
msgid "Server Information"
msgstr "Serverinformation"

#. Profile Name
#: pan/prefs.c:1091
msgid "Profile Name"
msgstr "Profilnamn"

#. Server Address
#: pan/prefs.c:1108
msgid "Server Address"
msgstr "Serveradress"

#. Server Port
#: pan/prefs.c:1125
msgid "Server Port"
msgstr "Serverport"

#. FRAME: Authorization
#: pan/prefs.c:1152
msgid "Authorization"
msgstr "Auktorisering"

#. needs autorization information checkbox
#: pan/prefs.c:1159
msgid "My server requires my username and password"
msgstr "Min server kräver användarnamn och lösenord"

#. Server Username
#: pan/prefs.c:1176
msgid "Username"
msgstr "Användarnamn"

#: pan/prefs.c:1202
msgid "Password"
msgstr "Lösenord"

#. FRAME: Misc
#: pan/prefs.c:1233
msgid "Misc"
msgstr "Övrigt"

#: pan/prefs.c:1240
msgid "Maximum Connections:"
msgstr "Maximalt antal anslutningar:"

#: pan/prefs.c:1257
msgid "Idle Seconds Before Timeout:"
msgstr "Sekunder utan att något görs innan tidsgräns går ut:"

#. TOGGLE: Generate Message-ID
#: pan/prefs.c:1277
msgid "Generate Message-ID"
msgstr "Skapa meddelande-ID"

#: pan/prefs.c:1419
msgid "Use single click message previewing (in paned layout)"
msgstr ""
"Använd enkelklick för förhandsgranskning av meddelanden (vid panellayout)"

#: pan/prefs.c:1433
msgid ""
"Automatically guess a part when duplicate parts appear in a multipart post"
msgstr ""
"Gissa automatiskt en del när flera identiska delar förekommer i en postning "
"i flera delar"

#: pan/prefs.c:1445
msgid "Show only the first part of complete multipart binary posts"
msgstr "Visa endast den första delen av binära postningar i flera delar"

#: pan/prefs.c:1489
msgid "Attribution Line (%i for message-id, %a for author, %d for date)"
msgstr "Attributrad (%i för meddelande-id, %a för författare, %d för datum)"

#: pan/prefs.c:1525
msgid ""
"External Mail Program (%r for recipient, %s for subject, %t for body "
"filename)"
msgstr ""
"Externt e-postprogram (%r för mottagare, %s för ämne, %t för "
"meddelandetextens filnamn)"

#: pan/prefs.c:1548
msgid "External Editor (%t for temporary filename)"
msgstr "Extern editor (%t för temporärt filnamn)"

#: pan/prefs.c:1613
msgid ""
"``Filling'' an article reformats its text and wraps it to fit\n"
"in an 80-column display, as is standard practice on Usenet."
msgstr ""
"\"Fylla ut\" en artikel formaterar om dess text och radbryter den\n"
"så att den passar på en 80-kolumnersskärm, som är praxis i\n"
"diskussionsgrupper."

#: pan/prefs.c:1618
msgid "Fill articles for reading"
msgstr "Fyll artiklar för läsning"

#: pan/prefs.c:1629
msgid "Fill the quoted article when replying/following-up"
msgstr "Fyll den citerade artikeln vid svar/uppföljning"

#: pan/prefs.c:1640
msgid ""
"Fill your post, follow-up, or reply when it's sent.\n"
"This is disabled until fill's been tested more. For the\n"
"time being, use fill button located in the compose window."
msgstr ""
"Fyll ditt inlägg, din uppföljning eller ditt svar när det skickas.\n"
"Det här är avslaget innan det har testats mer. För närvarande bör\n"
"du använda knappen Fyll i skrivfönstret."

#: pan/prefs.c:1656
msgid "Wrap Articles at Column"
msgstr "Radbryt artikel vid kolumn"

#: pan/prefs.c:1665
msgid "Reset"
msgstr "Återställ"

#: pan/prefs.c:1710
msgid "Fonts"
msgstr "Typsnitt"

#: pan/prefs.c:1731
msgid "Group List"
msgstr "Grupplista"

#: pan/prefs.c:1757
msgid "Article List"
msgstr "Artikellista"

#: pan/prefs.c:1783
msgid "Message Body"
msgstr "Meddelandetext"

#. how to load fonts?
#: pan/prefs.c:1791
msgid "Use gdk_fontset_load instead of gdk_font_load"
msgstr "Använd gdk_fontset_load i stället för gdk_font_load"

#: pan/prefs.c:1801
msgid ""
"Toggling this and restarting Pan is a good idea if your fonts aren't being "
"displayed properly."
msgstr ""
"Växla detta och starta om Pan är en bra idé om dina typsnitt inte visas "
"korrekt."

#. *
#. *** colors frame
#. *
#: pan/prefs.c:1811
msgid "Colors"
msgstr "Färger"

#: pan/prefs.c:1823
msgid "Unread Message"
msgstr "Oläst meddelande"

#: pan/prefs.c:1846
msgid "Read Message"
msgstr "Läst meddelande"

#: pan/prefs.c:1869
msgid "New Message"
msgstr "Nytt meddelande"

#: pan/prefs.c:1892
msgid "Killfile Message"
msgstr "Dödsfilsmeddelande"

#: pan/prefs.c:1916
msgid "Tracked Thread"
msgstr "Spårad tråd"

#: pan/prefs.c:1943
msgid "Article Background"
msgstr "Artikelbakgrund"

#: pan/prefs.c:1966
msgid "Article Foreground"
msgstr "Artikelförgrund"

#: pan/prefs.c:1989
msgid "Article Quoted Text"
msgstr "Text citerad från artikel"

#: pan/prefs.c:2041 pan/prefs.c:2180
#, c-format
msgid "Server \"%s\" is Online"
msgstr "Servern \"%s\" är ansluten"

#: pan/prefs.c:2042 pan/prefs.c:2181
#, c-format
msgid "Server \"%s\" is Offline; no new tasks will be processed"
msgstr "Servern \"%s\" är frånkopplad; inga nya uppgifter kommer att behandlas"

#: pan/prefs.c:2076
msgid "Maximum Total Number of Connections"
msgstr "Maximalt antal anslutningar"

#: pan/prefs.c:2090
msgid "Maximum Number of Task Retries before Giving Up"
msgstr "Maximalt antal återförsök med uppgifter innan det ges upp"

#: pan/prefs.c:2104
msgid "Pan should ask before going online"
msgstr "Pan bör fråga innan anslutning"

#: pan/prefs.c:2108
msgid "Pan should go online as needed without asking"
msgstr "Pan bör ansluta när de behövs utan att fråga"

#: pan/prefs.c:2112
msgid "Pan should quietly stay offline until told otherwise"
msgstr "Pan bör tyst förbli frånkopplad tills andra instruktioner kommer"

#. pack the vbox into a frame, which is itself the first element in a new vbox
#: pan/prefs.c:2127
msgid "Global Settings"
msgstr "Globala inställningar"

#: pan/prefs.c:2135
msgid "News Server"
msgstr "Diskussionsgruppsservrar"

#: pan/prefs.c:2138
msgid ""
"Maximum\n"
"Connections"
msgstr ""
"Maximalt antal\n"
"anslutningar"

#: pan/prefs.c:2141
msgid "Online Status"
msgstr "Anslutningsstatus"

#: pan/prefs.c:2144
msgid ""
"Reserve one connection\n"
"for non-decode tasks"
msgstr ""
"Reservera en anslutning\n"
"för uppgifter inte\n"
"relaterade till avkodning"

#. reserve
#: pan/prefs.c:2189
msgid "Reserve"
msgstr "Reservera"

#: pan/prefs.c:2202
msgid "Per-Server Settings"
msgstr "Inställningar för varje server"

#: pan/prefs.c:2227
msgid "Download Directory:"
msgstr "Hämtningskatalog:"

#: pan/prefs.c:2232 pan/save.c:442
msgid "Download Directory"
msgstr "Hämtningskatalog"

#: pan/prefs.c:2246
msgid "Temporary Directory:"
msgstr "Tillfällig katalog:"

#: pan/prefs.c:2251
msgid "Temporary Directory"
msgstr "Tillfällig katalog"

#. Data Directory:
#: pan/prefs.c:2266
msgid "Data Directory:"
msgstr "Datakatalog:"

#: pan/prefs.c:2271
msgid "Data Directory"
msgstr "Datakatalog"

#: pan/prefs.c:2305
msgid "Full Name:"
msgstr "Fullständigt namn:"

#: pan/prefs.c:2323
msgid "Email Address:"
msgstr "E-postadress:"

#: pan/prefs.c:2341
msgid "Reply To:"
msgstr "Svara till:"

#: pan/prefs.c:2377 pan/prefs.c:2382
msgid "Signature File:"
msgstr "Signaturfil:"

#: pan/prefs.c:2452 pan/task-decode.c:507
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: pan/prefs.c:2453
msgid "Followup-To"
msgstr "Uppföljning-till"

#: pan/prefs.c:2454
msgid "Message-Id"
msgstr "Meddelande-id"

#: pan/prefs.c:2455
msgid "Newsgroups (if more than one group)"
msgstr "Diskussionsgrupper (om mer än en grupp)"

#: pan/prefs.c:2456
msgid "References (if article is a reply)"
msgstr "Referenser (om artikeln är ett svar)"

#: pan/prefs.c:2457
msgid "Reply-To (if different from Author)"
msgstr "Svar-till (om annan än författaren)"

#: pan/prefs.c:2482
msgid ""
"Select the fields you would like to see at the top of each message that is "
"displayed in the message pane."
msgstr ""
"Välj de fält som du vill se längst upp i varje meddelande som visas i "
"meddelandepanelen."

#: pan/prefs.c:2517
msgid ""
"The cache is used to keep local copies of articles\n"
"and thus reduce the time connected to the network."
msgstr ""
"Cachen används för att hålla lokala kopior av artiklar\n"
"och på så sätt reducera tiden för anslutning till\n"
"nätverket."

#: pan/prefs.c:2524
msgid "Disk Cache:"
msgstr "Diskcache:"

#: pan/prefs.c:2538
msgid "bytes"
msgstr "byte"

#: pan/prefs.c:2544
msgid "Clear Disk Cache"
msgstr "Töm diskcache"

#: pan/prefs.c:2553
msgid "Flush Cache when exiting Pan"
msgstr "Spola cachen då Pan avslutas"

#: pan/prefs.c:2580
msgid "Outgoing Mail (SMTP) Server:"
msgstr "Utgående e-postserver (SMTP):"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:361 pan/prefs.c:2598
msgid "SMTP Port:"
msgstr "SMTP-port:"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1279 pan/prefs.c:2628
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: pan/prefs.c:2629
msgid "Address"
msgstr "Adress"

#. new server button
#: pan/prefs.c:2656
msgid "New..."
msgstr "Ny..."

#. edit server button
#: pan/prefs.c:2662
msgid "Edit..."
msgstr "Redigera..."

#: pan/prefs.c:2716
msgid "Pan: Preferences"
msgstr "Pan: Inställningar"

#. add all the pages...
#: pan/prefs.c:2729
msgid "Cache"
msgstr "Cache"

#: pan/dialogs/dialog-group-props.c:134 pan/prefs.c:2730
msgid "Directories"
msgstr "Kataloger"

#: pan/prefs.c:2731
msgid "Filling/Wrapping Text"
msgstr "Fyllning/radbrytning av text"

#: pan/prefs.c:2732
msgid "Fonts and Colors"
msgstr "Typsnitt och färger"

#: pan/prefs.c:2733
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: pan/prefs.c:2734
msgid "Headers"
msgstr "Huvuden"

#: pan/prefs.c:2735
msgid "Mail Server"
msgstr "E-postserver"

#: pan/prefs.c:2736
msgid "News Servers"
msgstr "Diskussionsgruppsservrar"

#: pan/prefs.c:2738
msgid "Online Settings"
msgstr "Anslutningsegenskaper"

#: pan/prefs.c:2740
msgid "User"
msgstr "Användare"

#. print command label
#: pan/print.c:194
msgid "Print Command:"
msgstr "Utskriftskommando:"

#: pan/print.c:253
msgid "You haven't loaded an article to print."
msgstr "Du har inte läst in en artikel som kan skrivas ut."

#: pan/queue.c:860
msgid "Connect Failure"
msgstr "Anslutningsmisslyckande"

#: pan/rule-action.c:246
msgid "HEY you forgot to put a message here! :)"
msgstr "HALLÅ du glömde att ange ett meddelande här! :)"

#: pan/rule-action.c:248
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"Matches: %u\n"
"Group: %s\n"
"Rule: %s"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Träffar: %u\n"
"Grupp: %s\n"
"Regel: %s"

#: pan/rule-criteria.c:475
msgid "NOT "
msgstr "INTE "

#: pan/rule-criteria.c:490 pan/rule-criteria.c:679
msgid "ALL of:"
msgstr "ALLT av:"

#: pan/rule-criteria.c:494 pan/rule-criteria.c:684
msgid "ANY of:"
msgstr "NÅGOT av:"

#: pan/rule-criteria.c:498
msgid "contains"
msgstr "innehåller"

#: pan/rule-criteria.c:498 pan/rule-criteria.c:522
msgid "does not contain"
msgstr "innehåller inte"

#: pan/rule-criteria.c:511 pan/rule-criteria.c:696
msgid "subject"
msgstr "ämne"

#: pan/rule-criteria.c:513 pan/rule-criteria.c:699
msgid "author"
msgstr "författare"

#: pan/rule-criteria.c:521 pan/rule-criteria.c:707
msgid "reg. expr."
msgstr "reguljärt uttryck"

#: pan/rule-criteria.c:534 pan/rule-criteria.c:555
msgid "binary attachments"
msgstr "binära bilagor"

#: pan/rule-criteria.c:538
msgid " incomplete "
msgstr " ej komplett "

#: pan/rule-criteria.c:540
msgid " complete "
msgstr " komplett "

#: pan/rule-criteria.c:542
msgid " no "
msgstr " ingen "

#: pan/rule-criteria.c:550 pan/rule-criteria.c:724
msgid "is a reply to an article I posted"
msgstr "är ett svar på en artikel jag postade"

#. set the binary type
#: pan/rule-criteria.c:560 pan/rule-criteria.c:771
msgid "incomplete"
msgstr "inkomplett"

#: pan/rule-criteria.c:562 pan/rule-criteria.c:768
msgid "complete"
msgstr "komplett"

#: pan/rule-criteria.c:564 pan/rule-criteria.c:774
msgid "no"
msgstr "ingen"

#: pan/rule-criteria.c:571
msgid "article exceeds"
msgstr "artikeln överskrider"

#: pan/rule-criteria.c:578
msgid "article was posted to more than"
msgstr "artikeln postades till mer än"

#: pan/rule-criteria.c:585
msgid "article is more than"
msgstr "artikeln är mer än"

#: pan/rule-criteria.c:592
msgid "article is in a"
msgstr "artikeln är i en"

#: pan/rule-criteria.c:596 pan/rule-criteria.c:749
msgid "watched"
msgstr "bevakad"

#: pan/rule-criteria.c:598 pan/rule-criteria.c:752
msgid "ignored"
msgstr "ignorerad"

#: pan/rule-criteria.c:605 pan/rule-criteria.c:786
msgid "author is a bozo"
msgstr "författaren är en clown"

#: pan/rule-criteria.c:609
msgid "article is marked as"
msgstr "artikeln är märkt som"

#: pan/rule-criteria.c:613 pan/rule-criteria.c:798
msgid "unread"
msgstr "oläst"

#: pan/rule-criteria.c:615 pan/rule-criteria.c:795
msgid "read"
msgstr "läst"

#: pan/rule-criteria.c:703
msgid "Hello frob!"
msgstr "Hej frob!"

#: pan/rule-criteria.c:707
msgid "phrase"
msgstr "fras"

#: pan/rule-criteria.c:710
#, c-format
msgid "%s contains %s \"%s\""
msgstr "%s innehåller %s \"%s\""

#: pan/rule-criteria.c:715
#, c-format
msgid "%s does not contain %s \"%s\""
msgstr "%s innehåller inte %s \"%s\""

#: pan/rule-criteria.c:730
#, c-format
msgid "article exceeds %d lines"
msgstr "artikeln överskrider %d rader"

#: pan/rule-criteria.c:735
#, c-format
msgid "article was posted to more than %d groups"
msgstr "artikeln postades till mer än %d grupper"

#: pan/rule-criteria.c:740
#, c-format
msgid "article is more than %d days old"
msgstr "artikeln är äldre än %d dagar"

#: pan/rule-criteria.c:756
msgid "Hello kail!"
msgstr "Hej kail!"

#: pan/rule-criteria.c:760
#, c-format
msgid "article is in a %s thread"
msgstr "artikeln är i en %s-tråd"

#: pan/rule-criteria.c:777
msgid "hello tov!"
msgstr "hej tov!"

#: pan/rule-criteria.c:781
#, c-format
msgid "article has %s binary attachments"
msgstr "artikeln har %s binära bilagor"

#: pan/rule-criteria.c:802
msgid "Hello minmax!"
msgstr "Hej minmax!"

#: pan/rule-criteria.c:806
#, c-format
msgid "article is marked as %s"
msgstr "artikeln är märkt som %s"

#: pan/rule-criteria.c:818
#, c-format
msgid "NOT %s"
msgstr "INTE %s"

#: pan/save.c:153
#, c-format
msgid "Unable to create file \"%s\""
msgstr "Kan inte skapa filen \"%s\""

#: pan/save.c:195
msgid "File Exists. Overwrite this file?"
msgstr "Filen finns redan. Skriva över filen?"

#. create & parent the dialog
#: pan/save.c:411
msgid "Save Attachments As"
msgstr "Spara bilagor som"

#. cancel
#. "Location" pane
#: pan/save.c:418
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#. append group name to the path?
#: pan/save.c:466
#, c-format
msgid "Add ``/%s'' to path"
msgstr "Lägg till \"/%s\" till sökväg"

#. "Filename" pane
#: pan/save.c:482
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#. use encoded filename
#: pan/save.c:487
msgid "Use Encoded Filename"
msgstr "Använd kodat filnamn"

#: pan/save.c:493
msgid "Use Article Subject"
msgstr "Använd artikelämnet"

#: pan/save.c:500
msgid "Use Custom Filename"
msgstr "Använd eget filnamn"

#. "Priority" pane
#: pan/save.c:522
msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"

#. front of queue
#: pan/save.c:527
msgid "Add Task to the Front of the Queue"
msgstr "Lägg till uppgift till början på kön"

#: pan/save.c:534
msgid "Add Task to the Back of the Queue"
msgstr "Lägg till uppgift till slutet på kön"

#: pan/server.c:227 pan/server.c:228
msgid "No Servers Defined"
msgstr "Inga servrar angivna"

#: pan/server.c:254 pan/server.c:255
msgid "Online"
msgstr "Ansluten"

#: pan/server.c:431
msgid "Articles/Mail queued for posting via the \"Send Later\" button"
msgstr "Artiklar/e-post kölagd för postning med \"Skicka senare\"-knappen"

#: pan/server.c:434
msgid "Created folder pan.sendlater"
msgstr "Skapade mappen pan.sendlater"

#: pan/server.c:442
msgid "Articles/Mail posted before"
msgstr "Artiklar/e-post postades före"

#: pan/server.c:445
msgid "Created folder pan.sent"
msgstr "Skapade mappen pan.sent"

#: pan/server.c:597
#, c-format
msgid "Go Online for Server \"%s\"?"
msgstr "Anslut för servern \"%s\"?"

#: pan/server.c:705
msgid "Import .newsrc File"
msgstr "Importera .newsrc-fil"

#: pan/server.c:712
msgid "Select .newsrc File to Read:"
msgstr "Välj .newsrc-fil att läsa:"

#: pan/server.c:751
#, c-format
msgid "%d groups written to `%s'"
msgstr "%d grupper skrevs till \"%s\""

#: pan/server.c:783
msgid "Export .newsrc File"
msgstr "Exportera .newsrc-fil"

#: pan/server.c:790
msgid "Select .newsrc File to Write:"
msgstr "Välj .newsrc-fil att skriva:"

#: pan/smtp.c:76
#, c-format
msgid "Got unexpected response from mail server: expected %d; got %s"
msgstr "Fick oväntat svar från e-postservern: förväntade %d; fick %s"

#: pan/smtp.c:182
msgid "Preparing to Send Mail"
msgstr "Förbereder att skicka e-post"

#: pan/smtp.c:192
msgid "No Recipients!"
msgstr "Inga mottagare!"

#: pan/smtp.c:201
msgid "Can't parse the From: line; hope for the best."
msgstr "Kan inte tolka Från:-raden; hoppas på det bästa."

#: pan/smtp.c:219
msgid "No Sender Specified!"
msgstr "Ingen avsändare angiven!"

#: pan/smtp.c:229
msgid "Sending Mail"
msgstr "Skickar e-post"

#: pan/smtp.c:276
msgid "No Known Recipients"
msgstr "Inga kända mottagare"

#: pan/smtp.c:331
msgid "Mail Sent!"
msgstr "Brevet skickat!"

#: pan/smtp.c:349
msgid "Handshaking with mail server"
msgstr "Skakar hand med e-postservern"

#: pan/smtp.c:389
msgid "Connecting to mail server"
msgstr "Ansluter till e-postservern"

#: pan/smtp.c:397
#, c-format
msgid "Unable to open connection to mail server \"%s\""
msgstr "Kan inte öppna anslutning till e-postservern \"%s\""

#: pan/smtp.c:408
msgid "Mail Server Not Ready"
msgstr "E-postservern är inte redo"

#: pan/sockets.c:266
#, c-format
msgid "select() failed: %s"
msgstr "select() misslyckades: %s"

#: pan/sockets.c:268
msgid "Timed out waiting for select()"
msgstr "Tidsgräns överskred vid väntan på select()"

#: pan/sockets.c:308
#, c-format
msgid ""
"socket [%p] failed its read:\n"
"%s"
msgstr ""
"uttaget (socket) [%p] misslyckades med dess läsning:\n"
"%s"

#: pan/sockets.c:310
#, c-format
msgid "socket [%p] failed its read"
msgstr "uttaget (socket) [%p] misslyckades med dess läsning"

#: pan/task-manager.c:316
#, c-format
msgid "%.2f kb/s, %d:%02d:%02d remaining"
msgstr "%.2f kb/s, %d.%02d.%02d återstår"

#: pan/task-manager.c:330
msgid "Not Queued"
msgstr "Inte kölagd"

#: pan/task-manager.c:333
msgid "Queued"
msgstr "Kölagd"

#: pan/task-manager.c:336
msgid "Running"
msgstr "Kör"

#: pan/task-manager.c:339
msgid "Failed"
msgstr "Misslyckades"

#: pan/task-manager.c:342
msgid "Aborting"
msgstr "Avbryter"

#: pan/task-manager.c:345
msgid "Connecting"
msgstr "Ansluter"

#: pan/task-manager.c:348
msgid "???"
msgstr "???"

#: pan/task-manager.c:353
msgid "Offline"
msgstr "Frånkopplad"

#: pan/task-manager.c:357
#, c-format
msgid "%s (%d tries)"
msgstr "%s (%d försök)"

#: pan/task-manager.c:488
#, c-format
msgid "Pan %s Task Manager (%d Queued, %d Running, %d Failed)"
msgstr "Pan %s uppgiftshanterare (%d kölagda, %d kör, %d misslyckade)"

#: pan/task-manager.c:490
#, c-format
msgid "Pan %s Task Manager (%d Queued, %d Running)"
msgstr "Pan %s uppgiftshanterare (%d kölagda, %d kör)"

#: pan/task-manager.c:492
#, c-format
msgid "Pan %s Task Manager"
msgstr "Pan %s uppgiftshanterare"

#: pan/task-manager.c:588
msgid "Move Selected Task(s) Up"
msgstr "Flytta upp markerade uppgifter"

#: pan/task-manager.c:596
msgid "Move Selected Task(s) To Top"
msgstr "Flytta markerade uppgifter överst"

#: pan/task-manager.c:607
msgid "Move Selected Task(s) Down"
msgstr "Flytta ner markerade uppgifter"

#: pan/task-manager.c:615
msgid "Move Selected Task(s) To Bottom"
msgstr "Flytta markerade uppgifter nederst"

#: pan/task-manager.c:627
msgid "Requeue selected failed Task(s)"
msgstr "Omköa markerade misslyckade uppgifter"

#: pan/task-manager.c:638
msgid "Set Per-Server Connection Limits"
msgstr "Ställ in anslutningsbegränsningar per server"

#: pan/task-manager.c:646
msgid "Clear Queue"
msgstr "Töm kö"

#: pan/task-manager.c:655
msgid "Cancel Selected Task(s)"
msgstr "Avbryt markerade uppgifter"

#. queue list
#: pan/task-manager.c:663
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: pan/task-manager.c:664
msgid "% Done"
msgstr "% färdigt"

#: pan/task-manager.c:665
msgid "Server"
msgstr "Server"

#: pan/task-manager.c:666
msgid "Transfer Rate"
msgstr "Överföringshastighet"

#: pan/task-manager.c:738
msgid "Pan - Task Manager"
msgstr "Pan - Uppgiftshanterare"

#: pan/task-bodies.c:141
#, c-format
msgid "Downloading %d articles from group %s"
msgstr "Hämtar %d artiklar från grupp %s"

#: pan/task-body.c:175
#, c-format
msgid "Loading body of cached article \"%s\" from group %s"
msgstr ""
"Läser in meddelandetexten till den cachade artikeln \"%s\" från grupp %s"

#: pan/task-body.c:179
#, c-format
msgid "Downloading body of \"%s\" from group %s"
msgstr "Hämtar meddelandetexten till \"%s\" från gruppen %s"

#: pan/task-body.c:211
#, c-format
msgid "Loading Cached Article \"%s\""
msgstr "Läser in cachad artikel \"%s\""

#: pan/task-decode.c:103
#, c-format
msgid "Opening \"%s\""
msgstr "Öppnar \"%s\""

#: pan/task-decode.c:281
#, c-format
msgid "already have %s"
msgstr "har redan %s"

#: pan/task-decode.c:295
#, c-format
msgid "Downloading %d of %d: %s"
msgstr "Hämtar %d av %d: %s"

#: pan/task-decode.c:299
#, c-format
msgid "Downloading: %s"
msgstr "Hämtar: %s"

#: pan/task-decode.c:487
msgid "Decode Multipart Message"
msgstr "Avkoda meddelande i flera delar"

#: pan/task-decode.c:500
msgid ""
"Pan found multiple copies of some of the parts of this post.\n"
"Please select the parts to use for this decode."
msgstr ""
"Pan hittade flera kopior av vissa delar i denna postning.\n"
"Var vänlig och välj de delar som ska användas för denna avkodning."

#: pan/task-grouplist.c:145
msgid "all groups"
msgstr "alla grupper"

#: pan/task-grouplist.c:146
msgid "new groups"
msgstr "nya grupper"

#: pan/task-grouplist.c:147 pan/task-headers.c:433
msgid "BUG IN CODE"
msgstr "BUGG I KODEN"

#: pan/task-grouplist.c:150
#, c-format
msgid "Getting %s from %s"
msgstr "Hämtar %s från %s"

#: pan/task-grouplist.c:165 pan/task-grouplist.c:245
#, c-format
msgid "Retrieved %u groups for \"%s\""
msgstr "Mottog %u grupper för \"%s\""

#: pan/task-grouplist.c:195
#, c-format
msgid "Merging groups for \"%s\""
msgstr "Slår samman grupper för \"%s\""

#: pan/task-grouplist.c:266 pan/task-grouplist.c:340 pan/task-grouplist.c:470
#, c-format
msgid ""
"Group list could not be retrieved\n"
"Server said: %s"
msgstr ""
"Grupplistan kunde inte mottas\n"
"Servern sa: %s"

#: pan/task-grouplist.c:294
#, c-format
msgid "Retrieved %s groups for \"%s\""
msgstr "Hämtade %s grupper för \"%s\""

#: pan/task-grouplist.c:376
#, c-format
msgid "Retrieved %s group descriptions for \"%s\""
msgstr "Mottog %s gruppbeskrivningar för \"%s\""

#: pan/task-grouplist.c:410
#, c-format
msgid "Retrieved %d groups"
msgstr "Mottog %d grupper"

#: pan/task-grouplist.c:435
#, c-format
msgid "Retrieving 0 new groups for \"%s\""
msgstr "Mottar 0 nya grupper för \"%s\""

#: pan/task-grouplist.c:497
#, c-format
msgid "Retrieving %d new groups for \"%s\""
msgstr "Mottar %d nya grupper för \"%s\""

#: pan/task-grouplist.c:509
#, c-format
msgid "Retrieved %d new groups"
msgstr "Mottar %d nya grupper"

#: pan/task-grouplist.c:512
#, c-format
msgid "Retrieved %d news groups for \"%s\""
msgstr "Mottog %d nya grupper för \"%s\""

#: pan/task-headers.c:378
#, c-format
msgid "No new articles in group \"%s\""
msgstr "Inga nya artiklar i gruppen \"%s\""

#: pan/task-headers.c:384
#, c-format
msgid "Getting new Article Header %lu of %lu"
msgstr "Hämtar nytt artikelhuvud %lu av %lu"

#: pan/task-headers.c:390
#, c-format
msgid "Sampling %d articles"
msgstr "Provar %d artiklar"

#: pan/task-headers.c:393
#, c-format
msgid "Sampling Article Header %lu of %lu"
msgstr "Provar artikelhuvud %lu av %lu"

#: pan/task-headers.c:399
#, c-format
msgid "Getting Article Header %lu of %lu"
msgstr "Hämtar artikelhuvud %lu av %lu"

#: pan/task-headers.c:406
msgid "You've found the secret message!!"
msgstr "Du har hittat det hemliga meddelandet!!"

#: pan/task-headers.c:430
msgid "all headers"
msgstr "alla huvuden"

#: pan/task-headers.c:431
msgid "new headers"
msgstr "nya huvuden"

#: pan/task-headers.c:432
msgid "sample"
msgstr "prov"

#: pan/task-headers.c:436
#, c-format
msgid "Getting %s for \"%s\""
msgstr "Hämtar %s för \"%s\""

#: pan/text.c:79
msgid "Followup to newsgroup"
msgstr "Följ upp till diskussionsgrupp"

#: pan/text.c:87
msgid "Reply by E-mail"
msgstr "Svara med e-post"

#: pan/text.c:95
msgid "Followup to newsgroup and Reply by E-mail"
msgstr "Följ upp till diskussionsgrupp och svara med e-post"

#: pan/text.c:144
msgid "Open in New Window"
msgstr "Öppna i nytt fönster"

#: pan/text.c:145
msgid "Open this message for reading."
msgstr "Öppna detta meddelande för läsning."

#: pan/text.c:151 pan/text.c:152
msgid "Respond"
msgstr "Svara"

#: pan/text.c:179 pan/text.c:180
msgid "Show All Headers in Body"
msgstr "Visa alla huvuden i meddelandetext"

#: pan/text.c:191 pan/text.c:192
msgid "Rot13 the Body"
msgstr "Rotera meddelandetexten 13 tecken"

#: pan/text.c:199
msgid "Select All"
msgstr "Markera allt"

#: pan/text.c:200
msgid "Select all of the message body"
msgstr "Markera allt i meddelandetexten"

#: pan/text.c:575
msgid "couldn't allocate \"headers\" color"
msgstr "kunde inte allokera \"headers\"-färg"

#: pan/util.c:167
msgid "Couldn't create directory: "
msgstr "Kunde inte skapa katalog: "

#: pan/util.c:1015
#, c-format
msgid ""
"Thanks for upgrading to Pan %s!\n"
"\n"
"The database formats changed in version %s of Pan.\n"
"You need to delete your Pan database files (located in the directory\n"
"``.pan/data'' in your home directory, by default) before using this\n"
"version of Pan.\n"
"\n"
"For more information, see the installation section of the\n"
"Pan FAQ at <http://www.superpimp.org/faq.html>."
msgstr ""
"Tack för att du uppgraderade till Pan %s!\n"
"\n"
"Databasformatet ändrades i version %s av Pan.\n"
"Du måste ta bort dina Pan-databasfiler (de finns i katalogen\n"
"\".pan/data\" i din hemkatalog som standard) innan du kan\n"
"använda den här versionen av Pan.\n"
"\n"
"Se avsnittet om installation bland frågor och svar i Pan på\n"
"<http://www.superpimp.org/faq.html> för mer information."

#: pan/dialogs/bozo_callbacks.c:96
msgid ""
"Add Bozo in the form\n"
"\"J. Random Bozo\" <bozo@spammesensless.net>"
msgstr ""
"Lägg till clown på formen\n"
"\"J. Slumpclown\" <clown@spammamigtillsjagdor.net>"

#: pan/dialogs/dialog-about.c:60
msgid "Copyright (C) 1999, 2000 the Pan Development Group"
msgstr "Copyright © 1999, 2000 Pan Development Group"

#: pan/dialogs/dialog-about.c:62
msgid "PAN, a newsreader for GNOME."
msgstr "PAN, en diskussionsgruppsläsare för GNOME."

#: pan/dialogs/dialog-group-props.c:82
msgid "Directory for saving attached files"
msgstr "Katalog för att spara bifogade filer"

#: pan/dialogs/dialog-headers.c:168
#, c-format
msgid "Download Headers for group `%s'"
msgstr "Hämtade huvuden för gruppen \"%s\""

#: pan/dialogs/dialog-headers.c:182
msgid "Download New Headers"
msgstr "Hämta alla nya huvuden"

#. all headers, if group->articles is NULL, this is the default
#: pan/dialogs/dialog-headers.c:187
msgid "Download All Headers"
msgstr "Hämta alla huvuden"

#: pan/dialogs/dialog-headers.c:195
msgid "Download"
msgstr "Hämta"

#: pan/dialogs/dialog-headers.c:203
msgid "Most Recent Headers"
msgstr "Nyaste huvudena"

#. 'download bodies too?' togglebutton
#: pan/dialogs/dialog-headers.c:210
msgid "Also Download Article Bodies"
msgstr "Hämta också artikeltexter"

#: pan/dialogs/dialog-log-viewer.c:81
msgid "Save this log to a file."
msgstr "Spara denna logg till en fil."

#: pan/dialogs/dialog-log-viewer.c:83
msgid "Clear"
msgstr "Töm"

#: pan/dialogs/dialog-log-viewer.c:83
msgid "Clear this log."
msgstr "Töm denna logg."

#: pan/dialogs/dialog-log-viewer.c:85
msgid "Close the Log Viewer."
msgstr "Stäng loggvisaren."

#: pan/dialogs/dialog-log-viewer.c:116
msgid "Save the log to file"
msgstr "Spara loggen till fil"

#: pan/dialogs/dialog-log-viewer.c:211
msgid "Pan - Log Viewer"
msgstr "Pan - Loggvisare"

#: pan/dialogs/dialog-log-viewer.c:245
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: pan/dialogs/dialog-log-viewer.c:246
msgid "Log Entry"
msgstr "Loggpost"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:248
msgid ""
"When you post a message to a newsgroup, your display name will appear in the "
"From field. Type your name in as you would like it to appear."
msgstr ""
"När du postar ett meddelande till en diskussionsgrupp kommer ditt namn att "
"synas i Från-fältet. Skriv in ditt namn som du vill att det skall synas."

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:255
msgid "Display Name:"
msgstr "Visa namn:"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:265
msgid "For example: John Doe"
msgstr "Till exempel: Nisse Nilsson"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:270
msgid ""
"If you belong to an organization and would like for your organization's name "
"to appear with your posts, type in your organization name below. This "
"information is optional, you may leave it blank."
msgstr ""
"Om du tillhör en organisation och vill att ditt organisationsnamn ska synas "
"i dina postningar skriver du in organisationsnamnet nedan. Det här är "
"valfritt, du kan lämna det blankt."

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:310
msgid ""
"People can reply to your posts by sending you an e-mail message at the "
"address below."
msgstr ""
"Folk kan svara på dina postningar genom att skicka e-post till adressen "
"nedan."

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:317
msgid "E-mail address:"
msgstr "E-postadress:"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:330
msgid "For example: user@host.com"
msgstr "Till exempel: anvandare@vard.se"

#. Jan
#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:337
msgid ""
"Please enter the name of the mail-server for outgoing messages to be send "
"via email below."
msgstr ""
"Var vänlig och ange namnet på e-postservern som ska användas för utgående "
"meddelanden som skickas med e-post nedan."

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:345
msgid "SMTP Server:"
msgstr "SMTP-server:"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:400
msgid "Type the name of your Internet news server."
msgstr "Skriv in namnet på din diskussionsgruppsserver."

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:407
msgid "News (NNTP) server:"
msgstr "Diskussionsgruppsserver (NNTP):"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:420
msgid "Port:"
msgstr "Port:"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:430
msgid ""
"If you must log on to your news (NNTP) server, then select the check box "
"below."
msgstr ""
"Om du måste logga in till din diskussionsgruppsserver (NNTP) bör du kryssa "
"för kryssrutan nedan."

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:437 pan/dialogs/dialog-newuser.c:589
msgid "My server requires me to log on."
msgstr "Min server kräver att jag loggar på."

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:461
msgid "Type your user name and password for your news server."
msgstr ""
"Skriv in ditt användarnamn och lösenord för din diskussionsgruppsserver."

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:468
msgid "Account name:"
msgstr "Användarnamn:"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:478
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:506
msgid ""
"Type in the name you would like Pan to show when referring to this profile "
"you have just setup. You can name the profile anything you want to."
msgstr ""
"Skriv in det namn som du vill att Pan skall visa när det hänvisar till den "
"profil som du nyss skapat. Du kan döpa profilen till vad som helst."

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:513
msgid "Profile Name:"
msgstr "Profilnamn:"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:523
msgid "For example: UUNET Server"
msgstr "Till exempel: UUNET-server"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:555
msgid "Pan Setup Wizard"
msgstr "Pan inställningsguide"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:573
msgid "Welcome"
msgstr "Välkommen"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:574
msgid ""
"Welcome to Pan!\n"
"Since this is your first time running Pan,\n"
"we'll need to gather some information.\n"
msgstr ""
"Välkommen till Pan!\n"
"Då detta är första gången du kör Pan kommer\n"
"vi att behöva skaffa lite information först.\n"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:577
msgid "Your Name"
msgstr "Ditt namn"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:578
msgid "Internet News E-mail Address"
msgstr "E-postadress för diskussionsgrupper"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:579
msgid "Internet News Server Name"
msgstr "Namn på diskussionsgruppsserver"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:580
msgid "Internet News Server Logon"
msgstr "Inloggningsdetaljer på diskussionsgruppsserver"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:581
msgid "Save Profile"
msgstr "Spara profil"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:583
msgid "Congratulations"
msgstr "Gratulerar"

#: pan/dialogs/dialog-newuser.c:584
msgid ""
"You have successfullly entered all of\n"
"the information required to set up Pan.\n"
"\n"
"To save these settings, click Finish."
msgstr ""
"Du har angett all information som\n"
"behövs för att ställa in Pan.\n"
"\n"
"För att spara denna information\n"
"klickar du på Slutför."

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:196 pan/dialogs/rules_callbacks.c:1401
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:754 pan/dialogs/rules_interface.c:711
msgid "Does Not"
msgstr "Gör inte"

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:756 pan/dialogs/rules_interface.c:708
msgid "Does"
msgstr "Gör"

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:808 pan/dialogs/rules_interface.c:554
msgid "Watched"
msgstr "Bevakade"

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:810 pan/dialogs/rules_interface.c:557
msgid "Ignored"
msgstr "Ignorerade"

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:829 pan/dialogs/rules_interface.c:572
#: pan/dialogs/rules_interface.c:1016
msgid "Read"
msgstr "Läst"

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:846 pan/dialogs/rules_interface.c:742
msgid "Complete Binary Attachment"
msgstr "Komplett binär bilaga"

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:848 pan/dialogs/rules_interface.c:745
msgid "Incomplete Binary Attachment"
msgstr "Inkomplett binär bilaga"

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:850 pan/dialogs/rules_interface.c:748
msgid "No Binary Attachments"
msgstr "Inga binära bilagor"

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:1248
msgid "Applying Rule to Selected Groups"
msgstr "Tillämpar regel på markerade grupper"

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:1270
#, c-format
msgid "Loading group `%s'"
msgstr "Läser in gruppen \"%s\""

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:1274
#, c-format
msgid "Applying rule `%s' to Group `%s'"
msgstr "Tillämpar regeln \"%s\" på gruppen \"%s\""

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:1277
#, c-format
msgid "Saving group `%s'"
msgstr "Sparar gruppen \"%s\""

#: pan/dialogs/rules_callbacks.c:1347
msgid "New Rule Name"
msgstr "Nytt regelnamn"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:192
msgid "Rule applies to all newsgroups"
msgstr "Regeln gäller för alla diskussionsgrupper"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:209
msgid "Wildcard group specification:"
msgstr "Specifikation på jokerteckengrupp:"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:226
msgid "(e.g., *anime*)"
msgstr "(t.ex. *anime*)"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:234
msgid "Rule applies to specific newsgroups:"
msgstr "Regeln gäller för specifika diskussionsgrupper:"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:280
msgid "Subscribed Newsgroups:"
msgstr "Prenumererade diskussionsgrupper:"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:309
msgid "Rule applies to:"
msgstr "Regeln gäller för:"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:375
msgid "Newsgroups"
msgstr "Diskussionsgrupper"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:392
msgid "New Condition Component"
msgstr "Ny villkorskomponent"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:414
msgid "Article has _more than"
msgstr "Artikeln har _mer än"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:429
msgid "Cross-_Posted to more than"
msgstr "Kors_postad till mer än"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:444
msgid "Article _was posted more than"
msgstr "Artikeln postades mer _än"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:459
msgid "Article is _in a"
msgstr "Artikeln är _i en"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:474
msgid "Ar_ticle is marked as"
msgstr "Ar_tikeln är märkt som"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:520
msgid "days ago"
msgstr "dagar sedan"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:532
msgid "groups"
msgstr "grupper"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:580
msgid "thread"
msgstr "tråd"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:592
msgid "lines"
msgstr "rader"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:614
#, c-format
msgid "(%s for user-specified text)"
msgstr "(%s för text som anges av användaren)"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:623
msgid "Regular Expression"
msgstr "Reguljärt uttryck"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:633
msgid "Article ha_s a"
msgstr "Artikeln ha_r en"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:648
msgid "Author is a _Bozo"
msgstr "Författaren är en _clown"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:673
msgid "_Article"
msgstr "_Artikel"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:716
msgid "contain phrase"
msgstr "innehåller frasen"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:764
msgid "Add _Condition"
msgstr "Lägg till _villkor"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:791
msgid "AND"
msgstr "OCH"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:799
msgid "OR"
msgstr "ELLER"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:807
msgid "NOT"
msgstr "INTE"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:834
msgid "label21"
msgstr "label21"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:852
msgid "Line_Up"
msgstr "Rad _upp"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:864
msgid "Line _Down"
msgstr "Rad _ner"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:876
msgid "De_lete Line"
msgstr "Ta _bort rad"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:886
msgid "Conditions"
msgstr "Villkor"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:907
msgid "_Play a Sound:"
msgstr "S_pela ett ljud:"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:921
msgid "Show a_lert:"
msgstr "Visa varnin_g:"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:933
msgid "Mark as"
msgstr "Markera som"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:945
msgid "Dec_ode article(s) in"
msgstr "Avk_oda artiklar i"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:959
msgid "_Retrieve body (tag for retrieval if offline)"
msgstr "_Hämta artikeltext (märk för hämtning om frånkopplad)"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1053
msgid "_Flag body for retrieval"
msgstr "_Märk artikeltext för hämtning"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1065
msgid "Test Sound"
msgstr "Testa ljud"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1077
msgid "Add author to _Bozo Bin"
msgstr "Lägg till författaren till _clownkorgen"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1091
msgid "_Delete article"
msgstr "_Ta bort artikel"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1105
msgid "_Ignore thread (hide the thread by default)"
msgstr "_Ignorera tråd (göm tråden som standard)"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1119
msgid "_Watch thread (highlights the thread)"
msgstr "Be_vaka tråd (markera tråden)"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1131
msgid "Actions"
msgstr "Åtgärder"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1287
msgid "Apply to Incoming?"
msgstr "Tillämpa på inkommande?"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1295
msgid "Hits"
msgstr "Träffar"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1313
msgid "_Add"
msgstr "_Lägg till"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1325
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1337
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiera"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1349
msgid "_Edit"
msgstr "R_edigera"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1361
msgid "Rena_me"
msgstr "Byt na_mn"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1373
msgid "A_pply to Incoming?"
msgstr "Tilläm_pa på inkommande?"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1394
msgid ""
"Apply to\n"
"Selected _Groups"
msgstr ""
"Tillämpa på\n"
"markerade _grupper"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1483
msgid "Bozos"
msgstr "Clowner"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1521
msgid "Real Name"
msgstr "Verkligt namn"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1529
msgid "Mail Address"
msgstr "E-postadress"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1547
msgid "_Add Bozo"
msgstr "_Lägg till clown"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1559
msgid "_Edit Bozo"
msgstr "R_edigera clown"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1571
msgid "_Delete Bozo"
msgstr "_Ta bort clown"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1645
msgid "Edit Bozo"
msgstr "Redigera clown"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1686
msgid ""
"Enter the Bozo's Real Name,\n"
"or mail address, or both."
msgstr ""
"Ange clownens verkliga namn\n"
"eller e-postadress, eller båda."

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1696
msgid "Real Name:"
msgstr "Verkligt namn:"

#: pan/dialogs/rules_interface.c:1707
msgid "Mail address:"
msgstr "E-postadress:"

#: pan/dialogs/support.c:100 pan/dialogs/support.c:138
#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Kunde inte hitta pixmapfil: %s"

#: pan/dialogs/support.c:116
#, c-format
msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
msgstr "Kunde inte skapa pixmap från fil: %s"

#~ msgid "Create a new message."
#~ msgstr "Skapa nytt meddelande"

#~ msgid "Forward"
#~ msgstr "Vidarebefodra"

#~ msgid "Forward this Message"
#~ msgstr "Vidarebefodra detta meddelande"

#~ msgid "Spelling"
#~ msgstr "Stavning"

#~ msgid "Check spelling"
#~ msgstr "Stavningskontroll"

#, fuzzy
#~ msgid "Wrap the message body"
#~ msgstr "Välj alla meddelanden"

#~ msgid "Close this Window without Sending Message"
#~ msgstr "Stäng detta fönster utan att sända meddelandet"

#, fuzzy
#~ msgid "Filename:"
#~ msgstr "Användarnamn"

#, fuzzy
#~ msgid "Select File"
#~ msgstr "Välj _Alla"

#, fuzzy
#~ msgid "Lines:"
#~ msgstr "Rader"

#, fuzzy
#~ msgid "Parts:"
#~ msgstr "Port:"

#, fuzzy
#~ msgid "Attachment"
#~ msgstr "Öppna bilagor."

#, fuzzy
#~ msgid "Select the file to attach."
#~ msgstr "Repetera sista sökningen"

#, fuzzy
#~ msgid "Saving %s"
#~ msgstr "Dekodar: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "No change in groups."
#~ msgstr "Nya grupper"

#~ msgid ""
#~ "Unable to open file: %s\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte öppna filen: %s\n"
#~ "%s"

#~ msgid "Message Filter"
#~ msgstr "Meddelande filter"

#~ msgid "[Any]"
#~ msgstr "[Vad som helst]"

#~ msgid "Session"
#~ msgstr "Session"

#~ msgid "Forever"
#~ msgstr "För evigt"

#, fuzzy
#~ msgid "Watch"
#~ msgstr "Cache"

#~ msgid "Crosspost"
#~ msgstr "Krossposta (aja baja)"

#, fuzzy
#~ msgid "Thread"
#~ msgstr "Nästa tråd"

#~ msgid "Group"
#~ msgstr "Grupp"

#~ msgid "Duration"
#~ msgstr "Fördröjning"

#~ msgid "Action"
#~ msgstr "Aktivitet"

#~ msgid " (Disabled: No Rule Selected)"
#~ msgstr " (Avstängd: Ingen regel vald)"

#~ msgid "Edit Rule"
#~ msgstr "Ändra regel"

#~ msgid "Save Changed Rule"
#~ msgstr "Spara ändrad regel"

#~ msgid "Save New Rule"
#~ msgstr "Spara ny regel"

#~ msgid "Delete Selected Rule"
#~ msgstr "Ta bort vald regel"

#~ msgid "articles which are:"
#~ msgstr "artiklar som är"

#~ msgid "Posted to more than"
#~ msgstr "Postade till mer än"

#, fuzzy
#~ msgid "The Thread this Article is in"
#~ msgstr "Trådar artikel lista"

#~ msgid "Written by"
#~ msgstr "Skrivna av"

#~ msgid "When Subject Matches"
#~ msgstr "Då ämne matchar"

#~ msgid "In Group"
#~ msgstr "I grupp"

#~ msgid "This Session"
#~ msgstr "Denna session"

#~ msgid "Article Filter Rule"
#~ msgstr "Artikel filter regel"

#~ msgid "Threading article list"
#~ msgstr "Trådar artikel lista"

#~ msgid "Applying Killfile"
#~ msgstr "Applicerar Killfile"

#, fuzzy
#~ msgid "Error 2 decoding \"%s\""
#~ msgstr "Felaktig dekodning '%s'"

#, fuzzy
#~ msgid "Error 3 decoding \"%s\""
#~ msgstr "Felaktig dekodning '%s'"

#~ msgid "No Group List"
#~ msgstr "Ingen grupp lista"

#, fuzzy
#~ msgid "Killfile..."
#~ msgstr "Dödsfil meddelande??"

#~ msgid "Thread Tracking and Killfile Management."
#~ msgstr "Tråd följande och Killfile hantering."

#, fuzzy
#~ msgid "Group _Properties..."
#~ msgstr "_Egenskaper"

#, fuzzy
#~ msgid "NNTP Article \"%s\" posted."
#~ msgstr "NNTP artikel '%s' postat"

#, fuzzy
#~ msgid "Retrieved 0 groups for \"%s\""
#~ msgstr "Välj ett alternativ för grupp: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "No articles retrieved for group %s"
#~ msgstr "Laddade %d artikel rubriker för grupp %s"

#, fuzzy
#~ msgid "Track Thread"
#~ msgstr "Nästa tråd"

#~ msgid ""
#~ "Type the name of the Internet news (NNTP) server your Internet service "
#~ "provider has given you."
#~ msgstr "Skriv in namnet på din Internet leverantörs Nyhetsserver (NNTP)."

#~ msgid ""
#~ "If your Internet service provider has informed you that you must log on to "
#~ "your news (NNTP) server and has provided you with an NNTP account name and "
#~ "password, then select the check box below."
#~ msgstr ""
#~ "Om din Internet leverantör har informerat dig om att du måste logga inpå din "
#~ "nyhets (NNTP) server och har försett dig med ett NNTP användarnamnoch "
#~ "lösenord, välj då rutan nedan."

#, fuzzy
#~ msgid "Show Articles in Killfile"
#~ msgstr "Applicerar Killfile"

#, fuzzy
#~ msgid "Download any in the selected message, and save as..."
#~ msgstr "Hämta och dekoda bilaga i det valda meddelandet."

#, fuzzy
#~ msgid "Paned Layout"
#~ msgstr "_Paned Layout"

#, fuzzy
#~ msgid "Notebook Layout"
#~ msgstr "_Notebook Layout"

#, fuzzy
#~ msgid "Layout"
#~ msgstr "_Paned Layout"

#, fuzzy
#~ msgid "Fill/Wrap Article Body"
#~ msgstr "Visa artikel lista"

#~ msgid "Next Group"
#~ msgstr "Nästa grupp"

#~ msgid "Move to the Next Group."
#~ msgstr "Flytta till nästa grupp"

#~ msgid "Previous Group"
#~ msgstr "Föregående grupp"

#~ msgid "Move to the Previous Group."
#~ msgstr "Flytta till föregående grupp."

#~ msgid "Previous Unread Group"
#~ msgstr "Föregående olästa grupp"

#~ msgid "Move to the Previous Group with Unread Messages."
#~ msgstr "Flytta till föregående grupp med olästa meddelande."

#~ msgid "New Folder"
#~ msgstr "Ny mapp"

#, fuzzy
#~ msgid "Download and decode attachments in the selected message(s)."
#~ msgstr "Hämta och dekoda bilaga i det valda meddelandet."

#, fuzzy
#~ msgid "_Open Binary Attachment"
#~ msgstr "_Öppna bilaga"

#~ msgid "Download, decode, and open attachments in the selected messages."
#~ msgstr "Hämta, dekoda och öppna bilage i det valda meddelandet."

#, fuzzy
#~ msgid "Referenced Article"
#~ msgstr "Trådar artikel lista"

#, fuzzy
#~ msgid "Read the Article's replies."
#~ msgstr "Läs nästa artikel."

#~ msgid "Next Article"
#~ msgstr "Nästa artikel"

#~ msgid "Next Unread Article"
#~ msgstr "Nästa olästa artikel"

#~ msgid "Previous Article"
#~ msgstr "Föregående artikel"

#~ msgid "Previous Unread Article"
#~ msgstr "Föregående olästa artikel"

#~ msgid "Read the Previous Unread Article."
#~ msgstr "Läs föregående olästa artikel."

#~ msgid "Previous Thread"
#~ msgstr "Föregående tråd"

#~ msgid "Download Selected Articles and Replies"
#~ msgstr "Ladda ner markerade artiklar och svar"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete Selected Articles"
#~ msgstr "Ta bort vald regel"

#, fuzzy
#~ msgid "D_elete Selected Articles and Replies"
#~ msgstr "Ta bort vald regel"

#~ msgid "Delete Selected Articles and Replies"
#~ msgstr "Ta bort markerade artiklar och svar"

#~ msgid "Mark All _Read"
#~ msgstr "Markera all _Lästa"

#~ msgid "Mark all articles read"
#~ msgstr "Markera alla artiklar lästa"

#, fuzzy
#~ msgid "_Server"
#~ msgstr "Server"

#, fuzzy
#~ msgid "Kill"
#~ msgstr "Dödsfil meddelande??"

#, fuzzy
#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Server"

#, fuzzy
#~ msgid "Expired %d articles (%d were marked read) in group %s"
#~ msgstr "Laddade %d artikel rubriker för grupp %s"

#~ msgid "Mark Selected Articles and Replies as Read"
#~ msgstr "Markera valda artiklar och svar som Lästa"

#~ msgid "Mark Selected Articles and Replies as Unread"
#~ msgstr "Markera valda artiklar och svar som Olästa"

#~ msgid "Mark All Articles Read"
#~ msgstr "Markera alla artiklar lästa"

#~ msgid "Loading article headers"
#~ msgstr "Ladda artikel rubriker"

#~ msgid "Loaded %d article headers for group %s"
#~ msgstr "Laddade %d artikel rubriker för grupp %s"

#~ msgid "Name of new folder:"
#~ msgstr "Namn på ny mapp:"

#~ msgid "Name of folder:"
#~ msgstr "Mappens namn:"

#~ msgid "Pick Folder"
#~ msgstr "Välj mapp"

#~ msgid ""
#~ "Remove group: \n"
#~ "%s ?"
#~ msgstr ""
#~ "Ta bort gruppen: \n"
#~ "\n"
#~ "%s ?"

#~ msgid "Show all available groups in the group list."
#~ msgstr "Visa alla tillgängliga grupper i grupp listan."

#~ msgid "Show only the subscribed groups in the group list."
#~ msgstr "Vida endast de prenumererade grupperna i grupp listan."

#~ msgid "Show only the new groups in the group list."
#~ msgstr "Visa endast de nya grupperna i grupp listan."

#~ msgid "Remove `New' Status"
#~ msgstr "Ta bort `Ny' status"

#~ msgid "_Show Groups"
#~ msgstr "_Visa Grupper"

#, fuzzy
#~ msgid "Sending Message"
#~ msgstr "Skicka detta meddelande"

#, fuzzy
#~ msgid "Message sent successfully.\n"
#~ msgstr "Meddelandet skickat felfritt"

#~ msgid "Send"
#~ msgstr "Skicka"

#, fuzzy
#~ msgid "Show More Headers"
#~ msgstr "Sampla en del rubriker"

#~ msgid "Date:"
#~ msgstr "Datum"

#~ msgid "Personal Information"
#~ msgstr "Personlig information"

#~ msgid "Followup-To (if different from Newsgroups)"
#~ msgstr "Svara till (om annan diskussionsgrupp)"

#, fuzzy
#~ msgid "Organization: "
#~ msgstr "Organisation"

#, fuzzy
#~ msgid "Merging %d article headers with old headers from %s"
#~ msgstr "Laddade %d artikel rubriker för grupp %s"

#, fuzzy
#~ msgid "Loading Old Headers"
#~ msgstr "Ladda artikel rubriker"

#, fuzzy
#~ msgid "Merging Headers"
#~ msgstr "Rubriker"

#~ msgid "Get New Article Headers"
#~ msgstr "Hämta nya artikel rubriker"

#, fuzzy
#~ msgid "Sample Article Headers"
#~ msgstr "Sampla en del rubriker"

#~ msgid "Get All Article Headers"
#~ msgstr "Hämta alla aritkel rubriker"

#, fuzzy
#~ msgid "Get New Article Headers and Bodies"
#~ msgstr "Hämta nya artikel rubriker"

#, fuzzy
#~ msgid "Sample Article Headers and Bodies"
#~ msgstr "Spara denna logg till en fil."

#, fuzzy
#~ msgid "Get All Article Headers and Bodies"
#~ msgstr "Hämta alla aritkel rubriker"

#, fuzzy
#~ msgid "Remove all articles from the selected groups."
#~ msgstr "Ta bort alla artiklar från valda grupper."

#~ msgid "Copy Articles To"
#~ msgstr "Kopiera artiklar till"

#~ msgid "Copy articles to a folder."
#~ msgstr "Kopiera artiklar till en mapp."

#~ msgid "Move Articles To"
#~ msgstr "Flytta artiklar till"

#~ msgid "Move articles to a folder."
#~ msgstr "Flytta artiklar till en mapp."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Pan thought there were %d articles; instead we got %d. This is okay, don't "
#~ "panic. I'm just letting you know."
#~ msgstr "Pan trodde att det fanns %d artiklar; istället fick vi %d"

#~ msgid "Select Header Download Option"
#~ msgstr "Välj rubrik hämtning alternativ"

#~ msgid "Sample Some Headers"
#~ msgstr "Sampla en del rubriker"

#~ msgid "Select an option for group: %s"
#~ msgstr "Välj ett alternativ för grupp: %s"

#~ msgid "Rename a folder"
#~ msgstr "Byt namn på en mapp"

#~ msgid "Remove..."
#~ msgstr "Ta bort..."

#~ msgid "Subscribe to Selected"
#~ msgstr "Prenumerera på den valda"

#~ msgid "Unsubscribe from Selected"
#~ msgstr "Av-prenumerera från vald"

#~ msgid "Get all article headers"
#~ msgstr "Hämta alla artikel rubriker"

#~ msgid "Get new article headers"
#~ msgstr "Hämta nya artikel rubriker"

#, fuzzy
#~ msgid "Sample article headers"
#~ msgstr "Hämta alla artikel rubriker"

#, fuzzy
#~ msgid "Get new article headers and bodies"
#~ msgstr "Hämta nya artikel rubriker"

#, fuzzy
#~ msgid "Sample article headers and Bodies"
#~ msgstr "Spara denna logg till en fil."

#~ msgid "_About..."
#~ msgstr "Om..."

#~ msgid "Display program information, version number, and copyright."
#~ msgstr "Visa program information, versions nummer och copyright."

#, fuzzy
#~ msgid "Get all article headers and bodies"
#~ msgstr "Hämta alla artikel rubriker"

#, fuzzy
#~ msgid "Sample article headers and bodies"
#~ msgstr "Spara denna logg till en fil."

#~ msgid "New Mail"
#~ msgstr "Ny mail"

#~ msgid "Previous"
#~ msgstr "Föregående"

#~ msgid "Read the previous message"
#~ msgstr "Läs föregående meddelande"

#~ msgid "Next"
#~ msgstr "Nästa"

#~ msgid "Stop All"
#~ msgstr "Stoppa alla"

#~ msgid "Stop all online tasks."
#~ msgstr "Stoppa alla online uppgifter"

#, fuzzy
#~ msgid "ERROR: The message is entirely quoted text."
#~ msgstr "Detta meddelande är endast citerad text."

#~ msgid "Display"
#~ msgstr "Display"

#, fuzzy
#~ msgid "latest 150 headers"
#~ msgstr "Rubriker"

#~ msgid "Forward this message to someone."
#~ msgstr "Vidrarebefodra detta meddelande till någon"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete the file that was decoded from this message."
#~ msgstr "Ta bort det valda meddelandet från databasen."

#, fuzzy
#~ msgid "Download Entire Thread"
#~ msgstr "Nedladdnings katalog"

#, fuzzy
#~ msgid "Download Entire Thread."
#~ msgstr "Nedladdnings katalog"

#~ msgid "Delete message from database."
#~ msgstr "Ta bort meddelanden från databas."

#, fuzzy
#~ msgid "Delete Thread"
#~ msgstr "Nästa tråd"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete Thread from database."
#~ msgstr "Ta bort meddelanden från databas."

#~ msgid "Marks current message as read."
#~ msgstr "Markerar aktuellt meddelande som läst"

#~ msgid "Marks the current message as unread."
#~ msgstr "Markera det aktuella meddelandet som oläst"

#~ msgid "Marks the entire group as read."
#~ msgstr "Markera hela gruppen som läst."

#~ msgid "D_elete Message"
#~ msgstr "Ta bort M_eddelande"

#~ msgid "Deletes the selected message from the database."
#~ msgstr "Ta bort det valda meddelandet från databasen."

#, fuzzy
#~ msgid "Deletes the entire thread from the database."
#~ msgstr "Ta bort det valda meddelandet från databasen."

#~ msgid "Post a reply to t he message on the news server."
#~ msgstr "Posta svar till meddelandet på nyhetsservern."

#, fuzzy
#~ msgid "Getting all article headers"
#~ msgstr "Hämta alla artikel rubriker"

#, fuzzy
#~ msgid "a sample of headers"
#~ msgstr "Sampla en del rubriker"

#~ msgid "Not yet implemented."
#~ msgstr "Ännu inte implementerat"

#~ msgid "Save Log"
#~ msgstr "Spara logg"

#, fuzzy
#~ msgid "Pan is Online"
#~ msgstr "Gå _Online"

#, fuzzy
#~ msgid "Save Queue"
#~ msgstr "Spara ny regel"

#, fuzzy
#~ msgid "Tries"
#~ msgstr "Tid"

#~ msgid "All"
#~ msgstr "Alla"

#~ msgid "Select Usenet Server"
#~ msgstr "Välj Usenet server"

#~ msgid "Select Group Mode"
#~ msgstr "Välj grupp tillstånd"

#~ msgid "_Find"
#~ msgstr "_Finn"

#~ msgid "Find text in displayed header fields"
#~ msgstr "Finn text i visade rubrik fält"

#, fuzzy
#~ msgid "Sort"
#~ msgstr "Port:"

#, fuzzy
#~ msgid "Couldn't find article header for message_id '%s'"
#~ msgstr "Laddade %d artikel rubriker för grupp %s"

#~ msgid "Save Attachments."
#~ msgstr "Spara bilagor."

#, fuzzy
#~ msgid "Save As:"
#~ msgstr "Spara"

#~ msgid "Error decoding message '%s'"
#~ msgstr "Dekodnings felmeddelande '%s'"

#~ msgid "Go into online mode."
#~ msgstr "Gå till online läge"

#~ msgid "Go into offline mode."
#~ msgstr "Gå till offline mode."

#~ msgid "_Stop all Online Tasks"
#~ msgstr "_Stoppa all Online Uppgifter"

#~ msgid "_Save Attachment"
#~ msgstr "_Spara bilaga"

#, fuzzy
#~ msgid "Save this log to a file"
#~ msgstr "Spara denna logg till en fil."

#, fuzzy
#~ msgid "Clear this log"
#~ msgstr "Rensa denna logg."

#, fuzzy
#~ msgid "Move the current queue item up one."
#~ msgstr "Markera det aktuella meddelandet som oläst"

#, fuzzy
#~ msgid "Close the Log Viewer"
#~ msgstr "Stäng loggvisaren."

#, fuzzy
#~ msgid "+Author"
#~ msgstr "Författare"

#, fuzzy
#~ msgid "-Author"
#~ msgstr "Författare"

#, fuzzy
#~ msgid "+Date"
#~ msgstr "Datum"

#, fuzzy
#~ msgid "-Date"
#~ msgstr "Datum"

#, fuzzy
#~ msgid "+Subject"
#~ msgstr "Ämne"

#, fuzzy
#~ msgid "-Subject"
#~ msgstr "Ämne"

#, fuzzy
#~ msgid "+Unread"
#~ msgstr "Olästa"

#, fuzzy
#~ msgid "-Unread"
#~ msgstr "Olästa"

#~ msgid "Print this message out to a physical medium."
#~ msgstr "Skriv detta meddelande till ett fysiskt medium."

#, fuzzy
#~ msgid "View"
#~ msgstr "_Visa"

#~ msgid "Color"
#~ msgstr "Färg"

#~ msgid "Color-code"
#~ msgstr "Färgkod"

#~ msgid ""
#~ "Unable to post message:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Kinde inte posta meddelandet:\n"
#~ "%s"

#~ msgid "_Statistics"
#~ msgstr "_Statistik"

#~ msgid "View Pan's online statistics."
#~ msgstr "Visa Pan's online statistik"

#~ msgid "Followup to to All"
#~ msgstr "Svar till toAll"

#~ msgid "Post a response to everyone"
#~ msgstr "Posta ett svar till alla"

#~ msgid "_Forward"
#~ msgstr "_Vidarebefodra"

#~ msgid "F_orward as Attachment"
#~ msgstr "V_idarebefodra som bilaga"

#~ msgid "Forward this message as an attachment to someone."
#~ msgstr "Vidarebefodra detta meddelande som en bilaga till någon."

#~ msgid "Find: "
#~ msgstr "Finn: "

#~ msgid ""
#~ "Type in a search string and press ENTER. Leave this blank and hit ENTER to "
#~ "get a list of all groups"
#~ msgstr ""
#~ "Skriv in en sök sträng och tryck ENTER. Läman detta blankt och tryckENTER "
#~ "för att få en lista över alla grupper"

#~ msgid "If there are no groups listed, leave this blank and press ENTER"
#~ msgstr ""
#~ "Om det inte är någon grupp listad, lämna denna blank och tryck ENTER"

#~ msgid "Ask to go online if a connection is needed"
#~ msgstr "Fråga om att gå online om förbindelse krävs"

#~ msgid "Find Group:"
#~ msgstr "Finn grupp:"

#~ msgid "Reply to Sender"
#~ msgstr "Svara avsändare"

#~ msgid "Create a reply to the sender."
#~ msgstr "Skapa svar till avsändare."

#~ msgid "Reply to Group"
#~ msgstr "Svara till grupp"

#~ msgid "Post a reply to this message on the news server."
#~ msgstr "Posta ett svar till detta meddelande till nyhetsservern."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.