Re: gxsnmp

From: Christian Rose (menthos_at_df.lth.se)
Date: 2000-10-12 09:09:14

On Thu, 12 Oct 2000, Richard Hult wrote:
> > > >     msgid "Enable the antialiased canvas."
> > > >     msgstr "Aktivera den kantutjämnade canvasen."
> > > >
> > > > "Canvasen"? "Arbetsytan", kanske är bättre? (D:o övriga förekomster av
> > > > "canvas")
> > > 
> > > Varför inte översätta med "duk", som används på svenska när man målar
> > > på riktigt. Det är ju därifrån det engelska uttrycket är taget.
> > 
> > 
> > Okej, jag ersättor alla "arbetsyta" med "duk" nu då.
> > Lägger norpan in det i GNOME-ordlistan, eller Göran i TP-ordlistan?
> 
> Eeeeeeeeeek. Canvas här avser widgeten GnomeCanvas och antialias avser det
> finfina libartrenederande läget man kan slå på. Frågan är varför dom
> inte har skrivit något mindre tekniskt i originalsträngen, tex "Enable
> smooth graphis" eller nåt liknande som dom gjort i nautilus.
> 
> Om det nu ska översättas ord för ord så tycker jag "rityta" låter bättre
> än "duk", om man nu ska ha åtminstone en liten chans att förstå vad som
> menas.

Okej, "rityta" då. Skulle dock fortfarande behöva slängas in i någon
ordlista. :-)


> > > > >     #: plugins/keepalive/keepalive_dialog.c:133
> > > > >     msgid "Interface Keepalive Status Monitor"
> > > > >     msgstr "Gränssnitt Keepalive Status Övervakning"
> > > > >
> > > > > Huh? Undrar vad det betyder, egentligen?
> > > > > "Gränssnittsvidlivhållningsstatusövervakning"? ;)
> > > >
> > > > Oj, det är en originalöversättning som jag råkade glömma att ändra (ger
> > > > kanske en liten insikt om hur originalöversättningen såg ut)...
> > > >
> > > > "Keepalive" ska kanske inte översättas, det är ju en nätverksterm som
> > > > jag antar saknar en allmänt accepterad svensk motsvarighet.
> > > >
> > > > "Statusövervakare av keepalive på gränssnitt"?
> > > 
> > > Det är inte en slags tabellrubrik? Av kommentaren att döma skulle det
> > > kunna vara det, men man gör väl inte tabeller på det sättet i ett GUI.
> > 
> > Du har nog alldeles rätt... så här ser det ut:
> > 
> >  label = gtk_label_new (_("Interface Keepalive Status Monitor"));
> >  gtk_table_attach (GTK_TABLE (dialog->table), label,
> > 		  0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0);
> >  gtk_widget_show (label);
> > 
> > Är alltså nog en tabellrubrik.
> > Ändrar tillbaka till "Gränssnitt Keepalive Status Övervakare".
> 
> Är det en generell regel? 
> 
> "Om strängen används i en tabell så får den särskrivas och översättas ord
> för ord."
> 
> ;)
> 
> Men allvarligt. Om jag förstått det hela rätt så tror du att varje ord
> ovan är en titel för varsin kolumn?

Ja, det var det jag trodde att Göran menade, och det var också det jag
trodde att koden gjorde. Det finns en anledning, käre kodfabrikant, att
jag valde att översätta, och den anledningen är inte att jag är bra på att
programmera. *hint* *hint*

;P


> (om inte sluta läs nu... :) Så är det
> inte, och du kan definitivt inte dra den slutsatsen utifrån att etiketten
> är lagd i en GtkTable. Så funkar det inte...

Okej, hur fungerar det då?


Christian
*en utomordentligt sanslöst dålig programmerare*

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.